Nova različica portala TED bo začela delovati 29. januarja 2024 (okvirni datum – še ni potrjen). Vas zanimajo nove funkcije, izboljšave in koristi za uporabnike? Preberite članek in se seznanite z najpomembnejšimi spremembami in novimi funkcijami.

V načinu prikazovanja obvestil v e-obrazcih prihaja do določenih napak. Prizadevamo si rešiti težavo. Več informacij in nasvetov je na voljo na naši posebni strani.

Prijavite se na četrto delavnico za ponovne uporabnike podatkov TED 14. decembra 2023

Storitve - 484398-2023

09/08/2023    S152

Slovenija-Ljubljana: Vzdrževanje opreme za informacijsko tehnologijo

2023/S 152-484398

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE
Nacionalna identifikacijska številka: 5554195000
Poštni naslov: Miklošičeva cesta 24
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Matjaž Jamnik
E-naslov: IJN@zzzs.si
Telefon: +386 13077279
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://zzzs.si
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/488467/RD_objava.zip
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko prek: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=28792
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5)Glavna področja dejavnosti
Zdravje

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Storitve vzdrževanja sistema registracije delovnega časa

Referenčna številka dokumenta: OIJN-IC-VZ-60-031/23-S, 430-39/2023-DI/
II.1.2)Glavna koda CPV
50312610 Vzdrževanje opreme za informacijsko tehnologijo
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Predmet javnega naročila so storitve vzdrževanja sistema registracije delovnega časa na platformi KADRIS 4 s 57 registratorji delovnega časa in pripadajočim programskim vmesnikom za potrebe naročnika Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju tudi kot: »ZZZS« ali »naročnik«) za obdobje za obdobje 36 mesecev.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
50312610 Vzdrževanje opreme za informacijsko tehnologijo
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI Slovenija
II.2.4)Opis javnega naročila:

Predmet javnega naročila so storitve vzdrževanja sistema registracije delovnega časa na platformi KADRIS 4 s 57 registratorji delovnega časa in pripadajočim programskim vmesnikom za potrebe naročnika Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju tudi kot: »ZZZS« ali »naročnik«) za obdobje za obdobje 36 mesecev.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

V skladu z ZJN-3 in pogodbenimi določili

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 12/09/2023
Lokalni čas: 10:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Slovenščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do: 31/12/2023
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 12/09/2023
Lokalni čas: 14:00
Kraj:

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov
Uporabljeno bo elektronsko plačilo
VI.3)Dodatne informacije:

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 25.08.2023 10:00:00

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE
Poštni naslov: Miklošičeva cesta 24
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
04/08/2023