TED website is eForms-ready since 2.11.2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Supplies - 484515-2022

06/09/2022    S171

Poland-Świdnik: Electricity, heating, solar and nuclear energy

2022/S 171-484515

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2022/S 148-422755)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Miejska Świdnik
National registration number: 431019359
Postal address: ul.Stanisława Wyspiańskiego 27
Town: Świdnik
NUTS code: PL814 Lubelski
Postal code: 21-040
Country: Poland
Contact person: Leszek Bednarczyk
E-mail: zampub@e-swidnik.pl
Telephone: +48 817517602
Fax: +48 817517608
Internet address(es):
Main address: https://umswidnik.bip.lubelskie.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Miejskiej Świdnik w latach 2023-2024”

Reference number: WIZP-Z 271.27.2022
II.1.2)Main CPV code
09300000 Electricity, heating, solar and nuclear energy
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

3.1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla Gminy Miejskiej Świdnik oraz jej jednostek organizacyjnych na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz eksploatacji budynków i lokali.3.2.Zestawienie punktów odbioru wraz z istotnymi informacjami nt. warunków na jakich świadczone są obecnie usługi sprzedaży energii elektrycznej oraz szczegółowego zapotrzebowania na energię elektryczną stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”3.3.Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu/odbiorcy końcowemu standardy jakościowe obsługi zgodne z obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego , w szczególności Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U.Nr93z2007r,poz.623zpóźn.zm.)3.4.Dostawa energii będzie się odbywała na podstawie umów zawieranych odrębnie przez poszczególnych Odbiorców końcowych, których wykaz zawiera załącznik Nr5 doSWZ.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
01/09/2022
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2022/S 148-422755

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Instead of:
Date: 05/09/2022
Local time: 10:00
Read:
Date: 08/09/2022
Local time: 10:00
Section number: IV.2.6
Instead of:
Date: 03/11/2022
Read:
Date: 07/12/2022
Section number: IV.2.7
Instead of:
Date: 05/09/2022
Local time: 11:00
Read:
Date: 08/09/2022
Local time: 11:00
VII.2)Other additional information: