We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 484515-2022

06/09/2022    S171

Poland-Świdnik: Electricity, heating, solar and nuclear energy

2022/S 171-484515

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2022/S 148-422755)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Miejska Świdnik
National registration number: 431019359
Postal address: ul.Stanisława Wyspiańskiego 27
Town: Świdnik
NUTS code: PL814 Lubelski
Postal code: 21-040
Country: Poland
Contact person: Leszek Bednarczyk
E-mail: zampub@e-swidnik.pl
Telephone: +48 817517602
Fax: +48 817517608
Internet address(es):
Main address: https://umswidnik.bip.lubelskie.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Miejskiej Świdnik w latach 2023-2024”

Reference number: WIZP-Z 271.27.2022
II.1.2)Main CPV code
09300000 Electricity, heating, solar and nuclear energy
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

3.1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla Gminy Miejskiej Świdnik oraz jej jednostek organizacyjnych na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz eksploatacji budynków i lokali.3.2.Zestawienie punktów odbioru wraz z istotnymi informacjami nt. warunków na jakich świadczone są obecnie usługi sprzedaży energii elektrycznej oraz szczegółowego zapotrzebowania na energię elektryczną stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”3.3.Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu/odbiorcy końcowemu standardy jakościowe obsługi zgodne z obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego , w szczególności Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U.Nr93z2007r,poz.623zpóźn.zm.)3.4.Dostawa energii będzie się odbywała na podstawie umów zawieranych odrębnie przez poszczególnych Odbiorców końcowych, których wykaz zawiera załącznik Nr5 doSWZ.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
01/09/2022
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2022/S 148-422755

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Instead of:
Date: 05/09/2022
Local time: 10:00
Read:
Date: 08/09/2022
Local time: 10:00
Section number: IV.2.6
Instead of:
Date: 03/11/2022
Read:
Date: 07/12/2022
Section number: IV.2.7
Instead of:
Date: 05/09/2022
Local time: 11:00
Read:
Date: 08/09/2022
Local time: 11:00
VII.2)Other additional information: