Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 484597-2021

24/09/2021    S186

Belgium-Bruges: Tree-clearing services

2021/S 186-484597

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 181-470436)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen
National registration number: 0316.380.841_17468
Postal address: VAC Jacob van Maerlant, Koning Albert I-laan 1.2 bus 82
Town: 8200 Brugge
NUTS code: BE251 Arr. Brugge
Postal code: 8200
Country: Belgium
Contact person: Wegen en verkeer West Vlaanderen
E-mail: aanbesteding.contracten.awv@mow.vlaanderen.be
Telephone: +32 50248080
Internet address(es):
Main address: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=422185
Address of the buyer profile: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=422185

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Groen- en netheidsonderhoud in het district D313 Ieper

Reference number: AWV W-Vl-WWV/OND/D313/2021/1/IR-F02_0
II.1.2)Main CPV code
77211300 Tree-clearing services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Deze aanneming heeft tot doel om in het district Ieper langsheen de gewestwegen en hun aanhorigheden de berijdbaarheid en de veiligheid van de weggebruikers te verzekeren door de uitvoering van onderhouds- en herstellingswerkzaamheden aan het bestaande groenpatrimonium en de uitvoering van periodiek netheidsonderhoud.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
20/09/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 181-470436

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
VII.2)Other additional information:

Het bestek werd op bepaalde plaatsen aangevuld met bijkomende tekst. Zie rood aangevulde teksten. De opmetingsstaat werd bij dit TW niet aangepast, dus deze kan behouden blijven