Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 484624-2021

24/09/2021    S186

Netherlands-Apeldoorn: Research and development services and related consultancy services

2021/S 186-484624

Voluntary ex ante transparency notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Waterschap Vallei en Veluwe
Postal address: postbus 4142
Town: Apeldoorn
NUTS code: NL22 Gelderland
Postal code: 7320AC
Country: Netherlands
Contact person: Katrien Bijl
E-mail: kbijl@vallei-veluwe.nl
Telephone: +31 555272911
Internet address(es):
Main address: www.vallei-veluwe.nl
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
Other activity: Waterzuivering

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Onderzoek- en ontwikkeling hoogwaardige zuiveringstechnische installatie Waterfabriek Wilp

II.1.2)Main CPV code
73000000 Research and development services and related consultancy services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

WsVV heeft als doelstelling nieuwe, circulaire, concepten voor rioolwaterzuivering door te ontwikkelen, om in de toekomst haar kerntaak circulair uit te voeren, emissies bij het zuiveringsproces te reduceren, waardevolle grondstoffen uit rioolwater terug te winnen en medicijnresten te verwijderen.

Het project ‘Waterfabriek Wilp’ betreft onderzoek naar en de (door)ontwikkeling van een nieuw en technologisch hoogwaardig waterzuiveringsconcept, bestaande uit een combinatie van technieken, waaronder: [EC-flocculatie-DAF-Nanofiltratie- Ionenwisseling (IX)-marmerfiltratie] hierna: de “Waterlijn” – voor het zuiveren van afvalwater, productie van schoon water en extractie van (grond)stoffen.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 11 516 161.00 EUR
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
73100000 Research and experimental development services
73110000 Research services
73120000 Experimental development services
73300000 Design and execution of research and development
73420000 Pre-feasibility study and technological demonstration
73430000 Test and evaluation
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL22 Gelderland
Main site or place of performance:

Wilp

II.2.4)Description of the procurement:

Het project ‘Waterfabriek Wilp’ betreft onderzoek naar en de (door)ontwikkeling van een nieuw en technologisch hoogwaardig waterzuiveringsconcept, bestaande uit een combinatie van technieken, waaronder: [EC-flocculatie-DAF-Nanofiltratie- Ionenwisseling (IX)-marmerfiltratie] hierna: de “Waterlijn” – voor het zuiveren van afvalwater, productie van schoon water en extractie van (grond)stoffen.Tussen 2018 en-2020 is een praktijk-pilot van de Waterlijn op kleine schaal (5m3/h) uitgevoerd op de RWZI Terwolde. Deze pilot heeft naast resultaten ook meerdere onderzoeksvragen, onzekerheden en samenhangende risico’s opgeleverd. In navolging daarvan wordt het O&O-traject opgestart.

Het O&O-traject is hoofdzakelijk gericht op de doorontwikkeling van de equipment van de proefopstelling van de Waterlijn en heeft als doel:

- werkend krijgen van de Waterlijn;

- verkennen van toepassingsgrenzen van de technieken (grenzen van performance; condities voor effectiviteit en efficiëntie van de Waterlijn op grotere schaal);

- aantonen van technische en economische levensvatbaarheid van het totaalconcept op grotere schaal.

Het O&O-traject kent twee stappen:

1) Op een schaal van minimaal 50m3/h invoer communaal afvalwater, de waterlijn goed werkend krijgen en optimaliseren, alsmede onderzoeken hoe de reststromenlijn eruit komt te zien (beoogde duur: 3 jaar).

2) Bij een capaciteit tot ca. 100 m3/h, de Waterlijn effectief en efficiënt werkend krijgen en houden (beoogde duur: 7 jaar).

Of met stap 2 wordt aangevangen, zal afhangen van het succes van stap 1. De samenwerking kan eerder aflopen indien onderzoeksdoelen eerder worden bereikt of voortzetting anderszins niet (meer) opportuun wordt geacht. Indien de ontwikkeling succesvol is na afloop van het volledige O&O-traject, kan WsVV beslissen de gebruikte en afgeschreven equipment over te nemen tegen de dan geldende restwaarde.

WsVV gaat het O&O-traject aan met een marktpartij die beschikt over de benodigde kennis&kunde van rioolwaterzuivering en van de werking van alle afzonderlijke equipment tezamen voor de proefopstelling van de Waterlijn gedurende het O&O-traject.

De totaalkosten voor het O&O-traject zijn geraamd op € 30.196.460 (stap 1: € 18.033.963; stap 2: € 12.162.497). De totaalkosten worden door de marktpartij en WsVV gezamenlijk gedragen. De marktpartij zal tenminste 22% en maximaal 48% van de totaalkosten dragen. Het exacte percentage zal afhangen van het behalen van bepaalde doelstellingen. Ook de baten van het O&O-traject (know-how, etc.) worden gezamenlijk gedeeld.

II.2.5)Award criteria
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

LIFE (LIFE18 ENV/NL/000217 – LIFE WATER FACTORY)

II.2.14)Additional information

De overeenkomst voor de samenwerking zal worden aangegaan na ommekomst van de wachttermijn van 20 kalenderdagen na deze publicatie

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below
  • The procurement falls outside the scope of application of the directive
Explanation:

Het hoofdvoorwerp van de opdracht betreft een samenwerking voor diensten voor onderzoek en ontwikkeling als bedoeld in art. 14 Richtlijn 2014/24/EU, waarbij (i) de kosten van de diensten gezamenlijk worden gedragen door de marktpartij en Waterschap Vallei en Veluwe (“WsVV”) en (ii) de baten aan de marktpartij en het WsVV toekomen (hierna: “O&O-traject”). Daarmee valt deze opdracht buiten het toepassingsbereik van Richtlijn 2014/24/EU.

Het project ‘Waterfabriek Wilp’ betreft onderzoek naar en de (door)ontwikkeling van een nieuw en technologisch hoogwaardig waterzuiveringsconcept, bestaande uit een combinatie van technieken, waaronder: [EC-flocculatie-DAF-Nanofiltratie- Ionenwisseling (IX)-marmerfiltratie] hierna: de “Waterlijn” – voor het zuiveren van afvalwater, productie van schoon water en extractie van (grond)stoffen.

Tussen 2018 en-2020 is een praktijk-pilot van de Waterlijn op kleine schaal (5m3/h) uitgevoerd op de RWZI Terwolde. Deze pilot heeft naast resultaten ook meerdere onderzoeksvragen, onzekerheden en samenhangende risico’s opgeleverd. In navolging daarvan wordt het O&O-traject opgestart. Het O&O-traject is hoofdzakelijk gericht op de doorontwikkeling van de equipment van de proefopstelling van de Waterlijn en heeft als doel:

- werkend krijgen van de Waterlijn;

- verkennen van toepassingsgrenzen van de technieken (grenzen van performance; condities voor effectiviteit en efficiëntie van de Waterlijn op grotere schaal);

- aantonen van technische en economische levensvatbaarheid van het totaalconcept op grotere schaal.

Informatie vindt u op: https://www.vallei-veluwe.nl/toptaken/bij-mij-in-de-buurt/in-voorbereiding/waterfabriek-wilp/

Het O&O-traject kent twee stappen:

1) Op een schaal van minimaal 50m3/h invoer communaal afvalwater, de waterlijn goed werkend krijgen en optimaliseren, alsmede onderzoeken hoe de reststromenlijn eruit komt te zien (beoogde duur: 3 jaar).

2) Bij een capaciteit tot ca. 100 m3/h, de Waterlijn effectief en efficiënt werkend krijgen en houden (beoogde duur: 7 jaar).

Of met stap 2 wordt aangevangen, zal afhangen van het succes van stap 1. De samenwerking kan eerder aflopen indien onderzoeksdoelen eerder worden bereikt of voortzetting anderszins niet (meer) opportuun wordt geacht. Indien de ontwikkeling succesvol is na afloop van het volledige O&O-traject, kan WsVV beslissen de gebruikte en afgeschreven equipment over te nemen tegen de dan geldende restwaarde.

WsVV gaat het O&O-traject aan met een marktpartij die beschikt over de benodigde kennis&kunde van rioolwaterzuivering en van de werking van alle afzonderlijke equipment tezamen voor de proefopstelling van de Waterlijn gedurende het O&O-traject. De totaalkosten voor het O&O-traject zijn geraamd op € 30.196.460 (stap 1: € 18.033.963; stap 2: € 12.162.497). De totaalkosten worden door de marktpartij en WsVV gezamenlijk gedragen. De marktpartij zal tenminste 22% en maximaal 48% van de totaalkosten dragen. Het exacte percentage zal afhangen van het behalen van bepaalde doelstellingen. Ook de baten van het O&O-traject (know-how, etc.) worden gezamenlijk gedeeld.

Deze aankondiging ziet alleen op de samenwerking voor O&O-traject. De realisatie van de onderzoekslocatie voor het O&O-traject (inclusief infrastructuur, aansluitingen, terreininrichtingen) te Wilp valt buiten de scope van het O&O-traject. WsVV besteedt deze realisatie in het najaar van 2021 als Werk aan.

IV.1.3)Information about framework agreement
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information

Section V: Award of contract/concession

V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of contract award decision:
21/09/2021
V.2.2)Information about tenders
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Nijhuis Industries
Postal address: Innovatieweg 4
Town: Doetinchem
NUTS code: NL22 Gelderland
Postal code: 7007CD
Country: Netherlands
The contractor/concessionaire will be an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot/concession: 11 516 161.00 EUR
Total value of the contract/lot/concession: 11 516 161.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank
Town: Arnhem
Country: Netherlands
VI.5)Date of dispatch of this notice:
21/09/2021