Szolgáltatások - 484708-2017

05/12/2017    S233

Belgium-Brüsszel: Külső „extra muros” szolgáltatásnyújtás rögzített áras és „árajánlaton alapuló idő és eszközök” alapon az információs rendszerek területén nyújtott fejlesztésre, szaktanácsadásra és támogatásra irányulóan

2017/S 233-484708

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Bizottság, Directorate-General for Informatics, Directorate for Strategy and Resources, ICT Procurement and Contracts Unit
Postai cím: rue Montoyer 15, Office: 07/P001
Város: Brussels
NUTS-kód: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postai irányítószám: 1000
Ország: Belgium
Kapcsolattartó személy: DIGIT Contracts Info Centre
E-mail: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu
Telefon: +32 229-60762
Fax: +32 229-57702
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://ec.europa.eu/info/departments/informatics_en
A felhasználói oldal címe: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/tender-opportunities-department/informatics-tenders-and-contracts_en
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3049
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3049
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Külső „extra muros” szolgáltatásnyújtás rögzített áras és „árajánlaton alapuló idő és eszközök” alapon az információs rendszerek területén nyújtott fejlesztésre, szaktanácsadásra és támogatásra irányulóan.

Hivatkozási szám: DIGIT/A3/PO/2017/028.
II.1.2)Fő CPV-kód
72000000 IT-szolgáltatások: tanácsadás, szoftverfejlesztés, internet és támogatás
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Külső „extra muros” szolgáltatásnyújtás rögzített áras és „árajánlaton alapuló idő és eszközök” alapon az információs rendszerek területén nyújtott fejlesztésre, szaktanácsadásra és támogatásra irányulóan.

Lásd az I.3. szakaszban megadott internetcímet.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
72200000 Szoftverprogramozási és tanácsadási szolgáltatások
72600000 Számítógépes támogatási és tanácsadói szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: BE BELGIQUE-BELGIË
NUTS-kód: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
NUTS-kód: SI SLOVENIJA
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
NUTS-kód: LV LATVIJA
NUTS-kód: LT LIETUVA
NUTS-kód: MT MALTA
NUTS-kód: UK UNITED KINGDOM
NUTS-kód: FI SUOMI / FINLAND
NUTS-kód: DE DEUTSCHLAND
NUTS-kód: EL Not specified
NUTS-kód: FR FRANCE
NUTS-kód: EE EESTI
NUTS-kód: NL NEDERLAND
NUTS-kód: IT ITALIA
NUTS-kód: ES ESPAÑA
A teljesítés fő helyszíne:

A részt vevő uniós intézmények helyiségei. Lásd az I.3. szakaszban megadott internetcímet.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A szóban forgó közbeszerzési eljárás tárgya külső „extra muros” szolgáltatásnyújtás rögzített áras vagy „árajánlaton alapuló idő és eszközök” alapon. A közbeszerzés szolgáltatási köre az alábbiakra terjed ki:

— információs rendszerek elemzése és tervezése, fejlesztése, megvalósítása és karbantartása,

— információs rendszerek koncepciójának kidolgozása, a rendszerek követelményeinek, minőségének és biztonságának elemzése, vállalati architektúrával és információs rendszerekkel kapcsolatos tanulmányok készítése,

— felhasználói támogatás, képzés és dokumentáció, információs rendszerek előállítása és adminisztrációja.

A további információkat lásd az I.3. szakaszban megadott internetcímen.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Európai uniós adminisztratív előirányzatok.
II.2.14)További információk

Lásd az I.3. szakaszban megadott internetcímet.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Lásd az I.3. szakaszban megadott internetcímet.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 5
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 106-211425
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 06/02/2018
Helyi idő: 15:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Angol, Bolgár, Dán, Német, Görög, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Lett, Litván, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Spanyol, Svéd, Cseh
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 9 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 08/02/2018
Helyi idő: 10:30
Hely:

rue Montoyer 15, 1000 Brüsszel, BELGIUM.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Lásd az I.3. szakaszban megadott internetcímet.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:

A szerződéses kapcsolat több féllel kötött, lépcsőzetes és a verseny újbóli meghirdetésével létrejövő, legfeljebb 5 nyertes ajánlattevővel kötött keretszerződések lévén szabályozott. A lépcsőzetes mechanizmus a maximum 100 000 EUR értékű szerződésekre korlátozódik.

A keretszerződések teljes időtartama alatt teljesítendő szolgáltatások becsült indikatív mennyiségét lásd az I.3. szakaszban megadott internetcímen.

A szóban forgó közbeszerzési eljárás intézményközi. Az Európai Bizottságon kívül az alább felsorolt uniós intézmények, ügynökségek és szervek vesznek részt az eljárás eredményeképpen létrejövő keretszerződésekben.

ACER — Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége;

CEPOL — Az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége;

Chafea –— Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség;

CSJU — Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás;

CURIA — Az Európai Unió Bírósága;

BEREC — Az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala;

EIGE — Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete;

EASME — Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség;

EASO — Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal;

EBA — Európai Bankhatóság;

ECHA — Európai Vegyianyag-ügynökség;

S2R — Shift2Rail közös vállalkozás;

EDPS — Az európai adatvédelmi biztos;

EKSZ – Európai Külügyi Szolgálat;

EGSZB — Európai Gazdasági és Szociális Bizottság;

RB — Európai Régiók Bizottsága;

EIOPA — Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság;

ENISA — Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség;

BBI— Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás;

EP — Európai Parlament;

ERCEA – Az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége;

EÉPH — Európai értékpapír-piaci hatóság;

eu-LISA — A Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség;

Europol — A Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége;

IMI 2 JU — Az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító közös vállalkozás;

FCH JU — A második üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai közös vállalkozás;

REA – Kutatási Végrehajtó Ügynökség;

SRB — Egységes Szanálási Testület.

Lásd az I.3. szakaszban megadott internetcímet.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetcím: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Lásd az I.3. szakaszban megadott internetcímet.

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
23/11/2017