Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Szolgáltatások - 484712-2017

05/12/2017    S233

Cseh Köztársaság-Prága: Médiamonitoring- és elemzési szolgáltatások a Cseh Köztársaság számára

2017/S 233-484712

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Az Európai Parlament Cseh Köztársasági Tájékoztatási Irodája
Postai cím: Jungmannova 24
Város: Prague
NUTS-kód: CZ ČESKÁ REPUBLIKA
Postai irányítószám: 110 00
Ország: Csehország
E-mail: EPpraha@europarl.europa.eu
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: www.europarl.europa.eu
A felhasználói oldal címe: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3078
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3078
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Médiamonitoring- és elemzési szolgáltatások a Cseh Köztársaság számára.

Hivatkozási szám: COMM/DG/AWD/2017/1000.
II.1.2)Fő CPV-kód
92400000 Hírügynökségi szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Az Európai Parlament az eljárást abból a célból indítja, hogy egy 1 éves keretszerződést kössön a nyomtatott (nemzeti/regionális) sajtó, audiovizuális média (rádió, TV), illetve a fő online média (Internet) napi szintű figyelemmel kísérésére. A szerződés maximum 4 évre megújítható. A cél sajtófigyelés keretében időszerű és naprakész napi összefoglaló készítése arról, hogy az Európai Parlamenttel és az Európai Unióval összefüggő témákról a média hogyan számol be. Az Európai Parlament Kommunikációs Főigazgatóságának célja annak biztosítása, hogy a lehető legjobb ismeretekkel rendelkezzen az Európai Unióval, az Európai Parlamenttel, valamint annak elnöke és az európai parlamenti képviselők tevékenységeivel kapcsolatos témák EU-n belüli médialefedettségéről. A médiaelemzés végső soron az Európai Parlament számára nyújt segítséget ahhoz, hogy hatékonyabban kommunikálja az uniós szakpolitikákat az uniós állampolgárok és meghatározott célközönség számára. Ennek elérése érdekében az Európai Parlament részben külső szakértelemre és segítségnyújtásra hagyatkozik.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 150 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: CZ ČESKÁ REPUBLIKA
A teljesítés fő helyszíne:

Cseh Köztársaság.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A pályázati dokumentáció 3. pontjában feltüntetettek szerint.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 150 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés hallgatólagos megállapodással évente meghosszabbításra kerül, de a teljes időtartama nem haladhatja meg a hatálybalépésétől számított 4 évet a szerződéstervezetben meghatározottak szerint, kivéve, ha a felek bármelyike az eredeti időtartam lejárta, vagy az éves meghosszabbítási dátum előtt legalább 1 hónnappal küldött ajánlott levélben ellenvetését fejezi ki a hosszabbítással szemben. Az ilyen megújítás nem jár semmiféle módosítással.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

A pályázati dokumentációban meghatározott feltételek szerint.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A pályázati dokumentációban meghatározott feltételek szerint.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

A pályázati dokumentációban meghatározott feltételek szerint.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A pályázati dokumentációban meghatározott feltételek szerint.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

A pályázati dokumentációban meghatározott feltételek szerint.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A pályázati dokumentációban meghatározott feltételek szerint.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 26/01/2018
Helyi idő: 12:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Angol, Bolgár, Dán, Német, Görög, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Lett, Litván, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Spanyol, Svéd, Cseh
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 6 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 08/02/2018
Helyi idő: 10:00
Hely:

European Parliament Information Office in the Czech Republic, Jungmannova 24, 110 00 Prague 1, CSEH KÖZTÁRSASÁG.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Kérjük a pályázatbontáson részt venni kívánó pályázókat, hogy a pályázatbontást megelőzően legkésőbb 2 munkanappal küldjenek értesítést részvételi szándékukról az EPpraha@europarl.europa.eu címre küldött e-mailben.

Csak 2 képviselő vehet részt. Azoktól az ajánlattevőktől, akik részvételi szándékukat nem jelentik be, automatikusan megtagadják a pályázatbontáson való részvételt. Meg kell adni a pályázatbontáson részt vevő személyek nevét.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Az Európai Unió Bírósága
Postai cím: rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Internetcím: https://curia.europa.eu/
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Európai ombudsman
Postai cím: 1 avenue du Président Robert Schuman, BP 403
Város: Strasbourg
Postai irányítószám: 67001
Ország: Franciaország
Internetcím: http://www.ombudsman.europa.eu/
VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Az Európai Unió Bírósága
Postai cím: rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Internetcím: https://curia.europa.eu/
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
23/11/2017