Internetske stranice TED-a spremne su za e-obrasce od danas, 2. 11. 2022. Pretraživanje se promijenilo: prilagodite unaprijed definirane stručne upite. Upoznajte se s promjenama u rubrici Novosti o stranici i na ažuriranim stranicama za pomoć

Usluge - 484713-2017

05/12/2017    S233

Belgija-Bruxelles: Koncesija za prodavaonice za posjetitelje zgrade Doma europske povijesti i zgrade Parlamentarija u Bruxellesu

2017/S 233-484713

Obavijest o dodjeli ugovora

Rezultati postupka nabave

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europski parlament
Poštanska adresa: rue Wiertz 60
Mjesto: Bruxelles
NUTS kod: BE BELGIQUE-BELGIË
Poštanski broj: 1047
Država: Belgija
E-pošta: VisitCenterProject@europarl.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.europarl.europa.eu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Koncesija za prodavaonice za posjetitelje zgrade Doma europske povijesti i zgrade Parlamentarija u Bruxellesu

Referentni broj: COMM/DG/AWD/2017/320.
II.1.2)Glavna CPV oznaka
55900000 Usluge trgovine na malo
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Upravljanje i rad, u cijelosti na vlastiti rizik koncesionara, muzejskim prodavaonicama na 2 lokacije: muzejska prodavaonica u Domu europske povijesti i prodavaonica za posjetitelje Parlamentarija u središtu Bruxellesa.

II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.1.7)Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a)
Vrijednost bez PDV-a: 2 100 000.00 EUR
II.2)Opis
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
II.2.4)Opis nabave:

Cilj je natječaja odabir koncesionara koji prihvaća voditi rad i upravljati, u cijelosti na vlastiti rizik koncesionara, prodavaonicama zgrade Doma europske povijesti i prodavaonicom za posjetitelje u Parlamentariju u Bruxellesu u skladu s ugovorom o koncesiji i njegovim prilozima, koji su njegov sastavni dio.

Ugovorom je obuhvaćen cijeli postupak osmišljavanja i proizvodnje nabavnih predmeta koji će se prodavati. Proizvodi na prodaju moraju biti kreativni te inovativni te izravno biti povezani s Europskim parlamentom ili Domom europske povijesti svojom prirodom, porukom koju prenose ili grafičkim identitetom. Proizvodi moraju biti dobre kvalitete, izvorni proizvodi koji su u skladu s belgijskim i europskim zakonodavstvom. Proizvodi moraju odražavati politiku Europskog parlamenta, osobito u pogledu socijalnih prava i očuvanja okoliša. Dio asortimana proizvoda trebao bi odražavati i sadržaj izložbi u Domu europske povijesti i Parlamentariju.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2017/S 099-195221
IV.2.8)Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave
IV.2.9)Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku prethodne informacijske obavijesti

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Ugovor br.: COMM/DIRC/2017/CONCESSION
Naziv:

Koncesija za prodavaonice za posjetitelje zgrade Doma europske povijesti i zgrade Parlamentarija u Bruxellesu

Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
12/07/2017
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: EU Parliament Shop S.P.R.L
Poštanska adresa: avenue de Boulevard 21
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Poštanski broj: 1210
Država: Belgija
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 2 100 000.00 EUR
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Directorate-General for Communication
Mjesto: Brussels
Država: Belgija
VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
Službeni naziv: Europski ombudsman
Mjesto: Strasbourg
Poštanski broj: 67001
Država: Francuska
Telefon: +33 388172313
Telefaks: +33 388179062
Internetska adresa: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
23/11/2017