Roboty budowlane - 485054-2019

Submission deadline has been amended by:  96281-2020
TITytułPolska-Katowice: Roboty budowlane
NDNumer publikacji ogłoszenia485054-2019
PDData publikacji16/10/2019
OJNumer wydania Dz.U. S200
TWMiejscowość nabywcyKATOWICE
AUNazwa urzędowa nabywcyGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
OLJęzyk oryginałuPL
CYKraj nabywcyPL
AARodzaj nabywcy1 - Ministerstwo lub inny organ państwowy lub federalny
HAInstytucja/agencja UE-
DSDokument wysłany11/10/2019
DTTermin składania ofert13/03/2020
NCRodzaj zamówienia1 - Roboty budowlane
PRRodzaj procedury1 - Procedura otwarta
TDRodzaj ogłoszenia3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TYRodzaj oferty1 - Wniosek dotyczący wszystkich partii
ACKryteria udzielenia zamówienia2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PCWspólny Słownik Zamówień (CPV)45232000 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
45111000 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45221000 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej
45100000 - Przygotowanie terenu pod budowę
45220000 - Roboty inżynieryjne i budowlane
45000000 - Roboty budowlane
45231000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45110000 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45230000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
71351910 - Usługi geologiczne
71313000 - Usługi doradcze w zakresie środowiska naturalnego
71200000 - Usługi architektoniczne i podobne
71310000 - Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane
71000000 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71352000 - Usługi badania podłoża
71350000 - Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne
71250000 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe
45233000 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45112000 - Roboty w zakresie usuwania gleby
45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
RCMiejsce realizacji (NUTS)PL22
IAAdres internetowy (URL)http://www.gddkia.gov.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE