Roboty budowlane - 485054-2019

Submission deadline has been amended by:  96281-2020
 • 485054-2019: Polska-Katowice: Roboty budowlane
  Data publikacji:16/10/2019
  Dokument:Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy
  Nazwa instytucji:Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
  • 558599-2019: Polska-Katowice: Roboty budowlane
   Data publikacji:26/11/2019
   Dokument:Sprostowanie
   Nazwa instytucji:Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
  • 10312-2020: Polska-Katowice: Roboty budowlane
   Data publikacji:10/01/2020
   Dokument:Sprostowanie
   Nazwa instytucji:Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Katowicach
  • 91551-2020: Polska-Katowice: Roboty budowlane
   Data publikacji:25/02/2020
   Dokument:Sprostowanie
   Nazwa instytucji:Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
  • 96281-2020: Polska-Katowice: Roboty budowlane
   Data publikacji:27/02/2020
   Dokument:Sprostowanie
   Nazwa instytucji:Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
  • 369881-2020: Polska-Katowice: Roboty budowlane
   Data publikacji:07/08/2020
   Dokument:Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia lub ogłoszenie o udzieleniu koncesji – tryb standardowy
   Nazwa instytucji:Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Katowicach