There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Services - 485073-2021

24/09/2021    S186

Lithuania-Vilnius: Consultative engineering and construction services

2021/S 186-485073

Contract notice – utilities

Services

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: LITGRID, AB
National registration number: 302564383
Postal address: Viršuliškių skg. 99B
Town: Vilnius
NUTS code: LT Lietuva
Postal code: 05131
Country: Lithuania
Contact person: Tomas Jakubauskas
E-mail: tomas.jakubauskas@litgrid.eu
Telephone: +370 70702180
Internet address(es):
Main address: https://www.litgrid.eu/
Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/19891
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=598315
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=598315&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)Main activity
Electricity

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

SINCHRONINIŲ KOMPENSATORIŲ PASTOČIŲ PROJEKTAVIMO IR STATYBOS KONSULTAVIMO PASLAUGŲ PIRKIMAS

II.1.2)Main CPV code
71310000 Consultative engineering and construction services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

ATLIEKAMAS SINCHRONINIŲ KOMPENSATORIŲ PASTOČIŲ PROJEKTAVIMO IR STATYBOS KONSULTAVIMO PASLAUGŲ PIRKIMAS

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
71310000 Consultative engineering and construction services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT Lietuva
II.2.4)Description of the procurement:

ATLIEKAMAS SINCHRONINIŲ KOMPENSATORIŲ PASTOČIŲ PROJEKTAVIMO IR STATYBOS KONSULTAVIMO PASLAUGŲ PIRKIMAS

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 900 000.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Paslaugų teikimo terminas rašytinių šalių susitarimu gali būti pratęstas du kartus po 15 mėnesių (bendras pratęsimų terminas negali viršyt 30 mėnesių) tuo atveju, jeigu „Naujų SK projektavimo ir gamybos darbų, jų montavimo darbų Lietuvos elektros energetikos sistemoje ir priežiūros paslaugos“ projekto galutinis įvykdymo terminas būtų pratęstas.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Tiekėjas turi atitikti reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD).

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Netaikoma

III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.6)Deposits and guarantees required:

Nereikalaujama

III.1.7)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Pirkėjas Sutartyje nustatyta tvarka pateiktą sąskaitą faktūrą apmoka per 30 dienų, jeigu Specialiosiose Sutarties sąlygose nenumatyta kitaip. Pirkėjui laiku neatlikus mokėjimo, kai sąskaita faktūra pateikta Bendrųjų Sutarties sąlygų 2.2.1 punkte nustatyta tvarka, Pardavėjas turi teisę reikalauti 0,04 procento dydžio delspinigių nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Pardavėjui pradelsus vykdyti arba netinkamai vykdant savo sutartinius įsipareigojimus, Pirkėjas turi teisę taikyti 0,04 procento nuo pradelstų vykdyti arba netinkamai vykdomų įsipareigojimų vertės, o nesant galimybės nustatyti jų vertės – nuo Sutarties kainos, dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą arba netinkamai vykdomų įsipareigojimų dieną, jeigu Bendrosiose Sutarties sąlygose ar Specialiosiose Sutarties sąlygose nenumatyta kitaip.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 25/10/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 25/10/2021
Local time: 10:45

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Vilniaus apygardos teismas
Town: Vilnius
Country: Lithuania
VI.5)Date of dispatch of this notice:
20/09/2021