Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Dienstleistungen - 485108-2021

Submission deadline has been amended by:  567151-2021
24/09/2021    S186

Suomi-Helsinki: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut

2021/S 186-485108

Hankintailmoitus – erityisalat

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/25/EU

I kohta: Hankintayksikkö

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Väylävirasto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 1010547-1
Postiosoite: PL 33 (Opastinsilta 12 A)
Postitoimipaikka: HELSINKI
NUTS-koodi: FI1 Manner-Suomi
Postinumero: 00521
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Eero Virtanen
Sähköpostiosoite: eero.virtanen@vayla.fi
Puhelin: +358 295343017
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.vayla.fi
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjojen saantia on rajoitettu. Lisätietoja on saatavilla osoitteesta: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=364666&tpk=67d15f3b-a6f1-4291-b3f2-2398f66f3747
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=364666&tpk=67d15f3b-a6f1-4291-b3f2-2398f66f3747
I.6)Pääasiallinen toimiala
Muu toimiala: Väylien hallinnointi, ylläpito ja kehittäminen

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Ratasuunnittelu Tampere-Oulu, turvalaitesuunnittelu

Viitenumero: VÄYLÄ/6429/02.01.00/2021
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
71000000 Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Tehtävä sisältää ratasuunnittelu Tampere-Oulu hankkeen turvalaitesuunnittelun seuraaviin suunnittelukohteisiin:

• Liminka-Oulu kaksoisraiteen ratasuunnitelma

• Kankaan liikennepaikan ratasuunnitelma

• Hirvinevan liikennepaikan ratasuunnitelma

Suunnittelusopimus sisältää option myös seuraavien suunnittelukohteiden turvalaitesuunnittelun tilaamisesta:

• Lielahti-Lakiala kaksoisraiteen yleissuunnitelma

• Vahojärven liikennepaikan ratasuunnitelma

Yksityiskohtaisemmin suoritettava palvelu ja sen sisältö on esitetty tehtävänmäärityksessä 20.9.2021.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi
NUTS-koodi: FI19 Länsi-Suomi
Pääasiallinen suorituspaikka:

Suunnittelukohteet:

Oulu, Kempele, Liminka, Ylivieska, Parkano, Ylöjärvi, Tampere

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Tehtävänä on laatia Liminka-Oulu kaksoisraiteen sekä Kankaan ja Hirvinevan liikennepaikkojen ratasuunnitelmien turvalaitesuunnitelmat.

Liminka-Oulu kaksoisraiteen ratasuunnittelu sisältää ratasuunnitelman laatimisen Limingan ja Oulun välille, yhteensä noin 19 km matkalle. Kankaan liikennepaikan ratasuunnittelu sisältää uuden sivuraiteen suunnittelun. Hirvinevan liikennepaikan ratasuunnittelu sisältää nykyisen liikennepaikan sivuraiteen jatkamisen sekä uuden sivuraiteen suunnittelun.

Mahdollisen option sisältö:

Tehtävänä on laatia Lielahti-Lakiala kaksoisraiteen yleissuunnitelmien turvalaitesuunnitelmat sekä Vahojärven liikennepaikan ratasuunnitelman turvalaitesuunnitelmat.

Vahojärven liikennepaikan ratasuunnittelu sisältää nykyisen liikennepaikan sivuraiteen jatkamisen sekä uuden sivuraiteen suunnittelun. Lielahti-Lakiala kaksoisraiteen suunnittelu sisältää yleissuunnitelman laatimisen Lielahden ja Lakialan välille, yhteensä noin 15 km matkalle.

Ratasuunnittelu Tampere-Oulu hankkeen tavoitteena on parantaa rataosuuden välityskykyä.

Sisältö on tarkemmin määritelty tarkemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 24
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Suunnittelusopimus sisältää option myös seuraavien suunnittelukohteiden turvalaitesuunnittelun tilaamisesta:

• Lielahti-Lakiala kaksoisraiteen yleissuunnitelma

• Vahojärven liikennepaikan ratasuunnitelma

Option käyttämisestä päätetään viimeistään 30.4.2022. Optioon sisältyvän turvalaitesuunnittelun pääpaino sijoittuu syksystä 2022 vuoden 2023 loppuun. Optioon sisältyvien töiden aikataulu sovitaan tilaajan ja valittavien konsulttien kesken viimeistään kesäkuussa 2022.

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä
Hankkeen nimi tai viite:

Hankkeelle on myönnetty 2,5M€ EU:n CEF-tukea (Development of the Tampere-Oulu 2020-FI-TM-0069-S).

II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 01/11/2021
Paikallinen aika: 13:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 3 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 01/11/2021
Paikallinen aika: 13:05

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Käytetään sähköistä tilausta
Sähköinen laskutus hyväksytään
Käytetään sähköistä maksua
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
21/09/2021