Építési beruházás - 485161-2019

16/10/2019    S200

Magyarország-Győr: Többfunkciós épületek kivitelezése

2019/S 200-485161

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_21314713
Postai cím: Városház tér 1.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
Postai irányítószám: 9021
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pápai Gábor
E-mail: papai.gabor@gyor-ph.hu
Telefon: +36 96500270
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.gyor.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

XJÁ kivitelezések 5 részben

Hivatkozási szám: EKR000703882019
II.1.2)Fő CPV-kód
45211350 Többfunkciós épületek kivitelezése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

A győri Xantus János Állatkert átfogó fejlesztésének keretében a tárgyi létesítmények kivitelezése műszaki dokumentáció szerint, vállalkozói szerződés keretében, 5 részben, az alábbiak szerint:

1. Elefántház építése

2. Himalája bemutató építése

3. Pingvin és törpevíziló bemutató építése

4. Műhelyépület újjáépítése

5. Állategészségügyi központ átalakítása

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 1 547 643 189.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Elefántház építése

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45211350 Többfunkciós épületek kivitelezése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
A teljesítés fő helyszíne:

9027 Győr, Kiskút liget, hrsz. 5779

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A tervezett bemutató az állatkert új területén lesz kialakítva (hrsz. 5779). A látogatói forgalom a meglévő állatkerti terület felől érkezik - az új sétaútvonal a meglévő tornacsarnok és az új épület közötti részen kapcsolódik össze a meglévő úthálózattal.

Az elefántok részére több „egyszemélyes” box és egy nagyobb bemutatótér kerül kialakításra.

A boxok különböző méretűek; egyik oldalon a gondozói folyosóhoz, a másikon a belső kifutóhoz kapcsolódnak. Az összes egység között zárható átjáró készül; a zárást kézi mozgatású rácsos acél tolókapu biztosítja, amihez a gondozónak biztonságosan hozzá kell férnie.

Egyes feladatok ellátása során a biztonságos munkavégzést speciális kialakítású, ún. „protectiv contact” fal biztosítja - ennél az ápoló nincs egy térben az állattal, csak szűk nyíláskon keresztül érintkezik vele, ill. további lehetőséget biztosít az emeleten kialakított kezelőgaléria.

Az állatok területére természetes fény nagyrészt felülvilágítókon keresztül jut be, illetve közvetetten a gondozói folyosó ablakaiból a rácsos térelhatároló szerkezeteken át. A belső kifutó padlója homokfeltöltéssel készül, a boxok padlója és a falfelületek lábazati sávja könnyen takarítható poliuretán bevonati rendszert kapnak. A nagy bemutató térhez kapcsolódik egy medence is. (Vízforgató berendezés nem készül)

A látogatói tér felől biztonsági elválasztásként villanypásztorként működő kerítés készül vasbeton oszlopok között kifeszített acélsodronyokból. (Kialakítása megegyezik a külső kifutókat határoló kerítéssel.) A látogatói terület padlószintje a kifutóétól 1,5 m-rel magasabbra kerül

A kifutó felé szabad nyílás, a medencetér felé üvegfal elválasztás készül.

Feladat sodrony rendszerű távműködtetésű, állatkerti állatok mozgatására alkalmas nyílászáró-rendszer beépítése is.

A gazdasági és szociális funkciók a 6,0 m-es belmagasságú boxok sávjának folytatásában osztófödémmel kialakított kétszintes épületrészben kapnak helyet. A személyzeti bejárat a sétaút megemelt szintjét kihasználva a két szint közti lépcső pihenőjébe nyílik. A földszinten kap helyet egy „kiegészítő konyha”, ahol az állatok takarmányozását készítik elő (főzési, melegítési lehetőség nem tervezett, nem szükséges), egy ide kapcsolódó hűtőkamrával, továbbá a faelgázosító kazán részére kialakított helyiség. Az emeletre kerül a gondozói szoba egy kis szociális blokkal, teakonyhával, egyéb tárolási lehetőséggel. A gondozói szoba melletti folyosóról indul kis szintkülönbséggel a boxok légterében kialakított kezelőgaléria.

Az épület megjelenését a terrakotta és szürke színű vakolt felületek, az ívek által létrehozott hangsúlyok határozzák meg. A homlokzat hőszigetelő vakolatrendszerrel, szürke alumínium nyílászárókkal készül; a bádogos szerkezetek antracit szürke színben, a csatlakozó acél szerkezetek horganyzott felülettel készülnek. Az alapozása vasalatlan sávra fekvő, gerenda-szerűen vasalt monolit vasbeton sávalapozás.

A teherhordó falazatok monolit vasbeton szerkezetekből készülnek. A látogatói tér falfelületei látszóbeton minőségben készülnek. A belső kifutó rétegelt ragasztott fa tartószerkezettel, acél trapézlemez födémmel készül. Az épület többi részén monolit vasbeton zárófödém készül, lapostetőként kialakítva. A külső medence a tartószerkezeti terveknek megfelelően kialakított lejtős, teknőszerű kiképzésű vasbeton szerkezet.

Bruttó alapterület:1 137,6 m2

Hasznos alapterület: 1129,89 m2

Átl. épületmagasság: 6,46 m

Tartalékkeret: 5 %, felhasználásra vonatkozó szabályok szerződés szerint.

A részleteket a közbeszerzési dokumentumok, műszaki leírás és árazatlan költségvetés kiírás tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. részszempont: Projektterv minősége / Súlyszám: 30
Minőségi kritérium - Név: 1.1 alszempont: Ütemterv minősége / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 1.2 alszempont: Organizációs terv minősége / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

2. részszempont: Egyösszegű nettó ajánlati ár tartalékkeret nélkül (HUF)

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Himalája bemutató építése

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45211350 Többfunkciós épületek kivitelezése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
A teljesítés fő helyszíne:

9027 Győr, Kiskút liget, hrsz. 5774

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A tervezett Himalája bemutató épülete a medve és a tigris kifutókhoz, illetve másik oldalán a gazdasági udvarhoz kapcsolódik (hrsz. 5774). A gazdasági udvar az állatkert ÉK-i oldalán, az Ipar csatorna felőli gazdasági bejáraton át közelíthető meg. A gazdasági udvarban jelenleg állategészségügyi központ, takarmányfeldolgozó és öltözőépület, illetve műhelyek, tárolók vannak. A fejlesztési tervek szerint az elavult állapotú műhelyépület elbontásra kerül, helyén részben új épület épül (jelen eljárás 4. része), melyhez csatlakoztatni kell a tervezett új Himalája bemutató hosszúkás, L-alakú épületét az előírások szerint, ami elhelyezése által lehatárolja a gazdasági udvar végét az állatkifutóktól.

A tervezett épület funkcióját tekintve három fő egységből áll - ezek a medvék területe, a tigrisek területe, illetve egy fedett, nyitott tároló. Az állatok elhelyezésére szolgáló területek mindkét esetben három boxból és egy gondozói közlekedőből állnak. Az állatok részére a boxok és a külső kifutó között búvónyílások lesznek, az állatok ezeken keresztül közlekednek külső és belső területük között. A búvónyílásokhoz kézi, mechanikus távnyitó szerkezettel ellátott tolóajtók kerülnek. A gondozói közlekedő a boxok felé acélrács elválasztással készül. A tigris kifutóhoz kapcsolódóan egy részben fedett, nyitott elkülönítő tér lesz kialakítva. Az elkülönítő ideiglenes használatú, a kifutó járműves megközelítése is ezen keresztül biztosított. Ennek folytatásaként készül egy tüzifa tároló, a szomszédos épületben lévő kazán kiszolgálására, ami a Himalája bemutató fűtését is biztosítja majd.

Az épület külső megjelenése: a gazdasági udvar felől a barnás színű vakolat, a szürke alumínium nyílászárók, az antracitszürke fémfelületek a csatlakozó (tervezett) műhelyépületről (jelen eljárás 4. része), „átvett elemek”. Az ajtólapokon és az acélszerkezeten megjelenő sárga szín jelzi a gazdasági udvar egyéb épületeitől való eltérést - ezeken a részen már állatok is tartózkodnak.

Az állatok kifutói felől az állatkertben általánosan használt „szélezetlen” deszkából készült burkolat készül a kifutó lehatárolásához tervdokumentációban foglaltak szerinti magasságban. Így a látogatók útvonala felől ez a kerítés jellegű deszkafal szinte teljesen eltakarja az épületet.

Vasalatlan sávra fekvő, gerenda-szerűen vasalt monolit vasbeton sávalapozás készül, legalább fagyhatár alatti kialakítással, a kapcsolódó műhelyépület alapozási síkjával összehangoltan. Az teherhordó falazatok 20 cm vtg monolit vb szerkezetből készülnek. A nyílások áthidalásai a monolit vb szerkezetek részeként készülnek. A fedett, nyitott épületrész tartószerkezetét acél keretállások alkotják. A válaszfalak részben monolit vb, részben acélvázas, rácsos szerkezetek. Az épület zárófödéme 20 cm vtg monolit vb lemezszerkezet statikus tervező által méretezve, lapostetőként kialakítva. A homlokzatokra hőszigetelő vakolatrendszer kerül, a gazdasági udvar felől finomszemcsés vékonyvakolattal, barnás „földszínekből” választott két árnyalatban színezve. Egyenes rétegrendű, nem járható lapostető készül, melyen többrétegű víztiszta polikarbonát üvegezésű fix felülvilágító kupolák lesznek beépítve. Az épületben ipari jellegű műgyanta padló készül, a falfelületek szintén műgyanta festést kapnak. A mennyezet glettelt, festett betonfelület.

Beépített alapterülete: 187,04 m2

Hasznos alapterülete: 103,06 m2

Átlagos épületmagasság: 4,02 m

Tartalékkeret: 5 %, felhasználásra vonatkozó szabályok szerződés szerint.

A részleteket a közbeszerzési dokumentumok, műszaki leírás és árazatlan költségvetés kiírás tartalmazza.

AK felhívja a figyelmet arra, hogy a jelen építési beruházás során felhasznált termékeknek a jelen felhívásban és a dokumentációban megjelölt termékeknek, vagy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés szerint „azzal egyenértékű” termékeknek kell megfelelniük.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. részszempont: Projektterv minősége / súlyszám: 30 / Súlyszám: 30
Minőségi kritérium - Név: 1.1 alszempont: Ütemterv minősége / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 1.2 alszempont: Organizációs terv minősége / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

2. részszempont: Egyösszegű nettó ajánlati ár tartalékkeret nélkül (HUF)

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Pingvin és törpevíziló bemutató építése

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45211350 Többfunkciós épületek kivitelezése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
A teljesítés fő helyszíne:

9027 Győr, Kiskút liget, hrsz. 5779

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A tervezett bemutató az állatkert új területén lesz kialakítva (hrsz. 5779). A látogatói forgalom a meglévő állatkerti terület felől érkezik – az új sétaútvonal a meglévő tornacsarnok és az új épület közötti részen kapcsolódik össze a meglévő úthálózattal. Az épület gazdasági megközelítése a nyugati oldalon, az épület és a szomszédos karám közt kialakuló gazdasági útról lehetséges.

Az épület két részből áll. Az egyik felén a pingvinek számára kialakított helyiség van, míg a másik felén a törpe vízilovak helyisége van, mely acél kerítéssel két részre és egy előtérre van osztva. Mindkét állat számára van egy épületen belüli medence. A külső kifutók az épület keleti hosszoldalához csatlakoznak. A látogatók csak külső térben láthatják az állatokat, az épületen belülre nem mehetnek.

A vízilovak kifutója földbe ásott akácrönkökkel van lekerítve, és csatlakozik hozzá egy emelt padlószintű, stégszerű betekintő. Helyet kap még a kifutóban egy vízkezelési rendszer nélküli medence.

A pingvinek kifutója emelt terepszinttel készül, és egy komplett vízkezeléssel rendelkező medence kerül bele. A medence egyik külső oldalán üvegfalon keresztül lehet a vízben úszó állatokat figyelni.

A látogatók a kifutók északi és keleti oldalán haladnak végig. A séta útvonal szintje változik, először felvezet a pingvin medence tetejére, majd le lehet menni lépcsőn, vagy rámpán, a süllyesztett részre. A látogatói közlekedési útvonalak akadálymentes közlekedést biztosítanak.

A tereprendezés során nincs szükség a jelenlegi terepszint 1 méternél nagyobb mértékű változtatásra.

A két pingvin medence vízkezelési gépészeti rendszere a szomszédos, meglévő épületben kap helyet. Az épület jelen kivitelezés keretében felújításra kerül, azonban ezek a munkák nem minősülnek építési engedély köteles tevékenységeknek.

Az új épület földszintes, lapostetős, egyszerű épületformával. A kifutók, és a látogatók felől az épület, egy az állatkert más épületeire is jellemző szélezetlen deszka kerítéssel kerül eltakarásra. A szomszédos régi épület, és a körülöttük kialakuló gazdasági területek elé is kinyúlik, azokat eltakarva a látogatói zóna, és főleg a régi épület előtt majdan kialakítandó éttermi terasz felől.

Az épület hátsó gazdasági területre néző homlokzata vakolt felületű.

Az alapozás vasalatlan sávra fekvő, gerenda-szerűen vasalt monolit vasbeton sávalapozás, legalább fagyhatár alatti kialakítással.

A teherhordó falazatok 20 cm vtg monolit vb szerkezetből készülnek. A nyílások áthidalásai a monolit vb szerkezetek részeként készülnek. A válaszfalak részben monolit vb, részben acélvázas, rácsos szerkezetek.

Az épület zárófödéme 20 cm vtg monolit vb lemezszerkezet statikus tervező által méretezve, lapostetőként kialakítva. Egyenes rétegrendű, nem járható lapostető készül, EPS hőszigetelésből kialakított 2,0 %-os lejtésadó réteggel, csapadékvíz elleni PVC lemezszigeteléssel.

A homlokzatokra grafitos eps hőszigetelésre felhordott vakolatrendszer kerül, a gazdasági útvonal felől finomszemcsés vékonyvakolattal, világos szürke árnyalatban színezve. Az állatkifutók felőli homlokzatokra acélvázra szerelt faburkolat kerül, ami biztosítja egyrészt a hőszigetelő réteg védelmét, másrészt a kifutó esztétikai lehatárolását.

A medencék a tartószerkezeti terveknek megfelelően kialakított vasbeton szerkezetek. A pingvin medence függőleges oldalfalakkal, míg a víziló medence lejtős, teknőszerű kialakítással készül. A pingvin medence egy részén acél pillérekkel gyámolított üvegfal készül.

Beépített alapterülete: 95,1 m2

Hasznos alapterülete: 75,32 m2

Átlagos épületmagasság: 3,66 m

Tartalékkeret: 5 %, felhasználásra vonatkozó szabályok szerződés szerint.

A részleteket a KD, műszaki leírás és árazatlan költségvetés kiírás tartalmazza.

AK felhívja a figyelmet arra, hogy a jelen építési beruházás során felhasznált termékeknek a jelen AF és a KD megjelölt termékeknek, vagy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés szerint „azzal egyenértékű” termékeknek kell megfelelniük.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. részszempont: Projektterv minősége / súlyszám: 30 / Súlyszám: 30
Minőségi kritérium - Név: 1.1 alszempont: Ütemterv minősége / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 1.2 alszempont: Organizációs terv minősége / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

2. részszempont: Egyösszegű nettó ajánlati ár tartalékkeret nélkül (HUF)

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Műhelyépület újjáépítése

Rész száma: 4
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45211350 Többfunkciós épületek kivitelezése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
A teljesítés fő helyszíne:

9027 Győr, Kiskút liget, hrsz.: 5774

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az állatkert gazdasági udvara a terület északkeleti oldalán, az Ipar csatorna felőli gazdasági bejáraton át közelíthető meg a Tóth László utcáról. A jelenlegi műhelyépület földszintes, kishajlású tetővel fedett; egy eredetileg istállóként használt ház többszöri átalakításával, bővítésével alakult ki. A beruházó szándéka az épület teljes elbontása.

A jelenlegi épület terepszint feletti része elbontásra kerül. A bontások során veszélyes hulladék várhatóan nem keletkezik.

A tervezett új épület a jelenlegi helyén, annak kontúrjain épül, kiegészítve a jelenleg a tigrisek kifutójához tartozó sarokkal. Az épület két fő egységből áll, az egyikben a műhelyek és azokhoz tartotó raktárak lesznek, a másikban tároló és feldolgozó helyiségek. A tároló egység és a raktárak lapostetővel készülnek, a két műhely nagyobb belmagasságot kap egy félnyeregtetős lefedéssel.

A tároló egységben két tároló helyiség, illetve az állatok ellátását biztosító takarmányraktár lesz, amihez egy előkészítő és egy daráló helyiség kapcsolódik. A darálógép a nagy porterhelés miatt zárt ajtónál külső kapcsolóval lesz indítható. Ez az épületrész fűtetlen.

A másik részben egy asztalos és egy TMK műhely lesz, az ezekhez tartozó raktárakkal. A műhelyekben csak gyalogos, illetve kézikocsis közlekedéssel számolunk; targonca, egyéb gépjármű nem jár be. A tetőgerinc alatt a lapostető melletti falszakaszon magasan elhelyezett bevilágító és szellőztető nyílászárók lesznek, egyenletes megvilágítást biztosítva a munkahelyeknek. A helyiségek temperáltak lesznek (12–14oC), a fűtés melegvizes radiátorokkal történik, másik épületben lévő központi kazánról működtetve.

Az épület megjelenését a barnás „földszínek” két árnyalatából készült vakolt felületek határozzák meg. Alumínium, illetve műanyag nyílászáró szerkezetek készülnek, szürke színben. A bádogos szerkezetek antracit szürke színben készülnek. A tigris kifutóval határos homlokzatszakasz az állatkertben általánosan használt „szélezetlen” deszkából készült védőburkolatot kap.

Monolit vasalt beton sávalapok készülnek. Az új teherhordó falazatok 30 cm vtg vázkerámia falazóblokkból, illetve a fűtetlen részen 20 cm vtg monolit vb szerkezetből készülnek. Az oromzatok és a fatartók közötti kitöltő falak 25 cm vtg gázszilikát. A nyílások áthidalásai az adott falazati rendszer elemeiből, vagy a monolit vb szerkezetek részeként készülnek. A födém monolit vb lemezszerkezet. A műhelyek feletti félnyeregtető tartószerkezete rétegelt ragasztott fatartókból és fa szelemenekből áll. A homlokzatokra hőszigetelő vakolatrendszer kerül, finomszemcsés vékonyvakolattal, barnás „földszínekből” választott két árnyalatban színezve, 8 cm vastagságban.

Bruttó alapterület: 228,00 m2

Hasznos alapterület: 197,31 m2

Átlagos épületmagasság: 3,45 m

Tartalékkeret: 5 %, felhasználásra vonatkozó szabályok szerződés szerint.

A részleteket a közbeszerzési dokumentumok, műszaki leírás és árazatlan költségvetés kiírás tartalmazza.

AK felhívja a figyelmet arra, hogy a jelen építési beruházás során felhasznált termékeknek a jelen felhívásban és a dokumentációban megjelölt termékeknek, vagy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés szerint „azzal egyenértékű” termékeknek kell megfelelniük. AK az építési beruházás során felhasznált „azzal egyenértékű” termék alatt a dokumentáció műszaki leírásában részletesen meghatározott termék műszaki paramétereinek mindenben megfelelő termékeket érti.

A közbeszerzési műszaki leírásában és a költségvetési kiírásban feltüntetett anyagok, berendezések a közbeszerzés tárgyának AK által megkövetelt jellemzőinek egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében kerültek megjelölésre, a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést a megnevezések mellé kell érteni, AK az egyenértékű teljesítést elfogadja.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. részszempont: Projektterv minősége / súlyszám: 30 / Súlyszám: 30
Minőségi kritérium - Név: 1.1 alszempont: Ütemterv minősége / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 1.2 alszempont: Organizációs terv minősége / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

2. részszempont: Egyösszegű nettó ajánlati ár tartalékkeret nélkül (HUF)

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Állategészségügyi központ átalakítása

Rész száma: 5
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45453000 Nagyjavítás és felújítás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
A teljesítés fő helyszíne:

9027 Győr, Kiskút liget, hrsz. 5774

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az állateü központ épülete a gazdasági udvarhoz kapcsolódik, ez terület északkeleti oldalán, az Ipar csatorna felőli gazdasági bejáraton át közelíthető meg a Tóth László utcáról (hrsz. 5774). Az egykori istállóból 1998-ban bővítéssel kialakított földszintes, magastetős épület falazott szerkezetű, fafödémes, a tető acél elemekkel megerősített faszerkezet. A nyílászárók, burkolatok elavultak, a szerkezetek a jelenlegi energetikai elvárásoknak nem felelnek meg, az utólagos beavatkozások látható nyomai is rontják az esztétikai minőséget. Funkcionálisan három fő egységből áll az épület – az állatorvosi részen történik a sérült, vagy beteg állatok vizsgálata, ellátása; az állattartó rész a beteg állatok elkülönítésére szolgál; a kazánház a központ és a szomszédos épületek fűtését is biztosítja. Az épület látogatóktól elzárt területen helyezkedik el, csak az állatkerti személyzet használja

Elsődleges célja a belső terek minőségi felújítása és kis mértékű átalakítása, illetve az épület energetikai jellemzőinek javítása a lehetőségekhez mérten. Az állatorvosi részen az öltöző megszűnik (helyette a szomszédos épületben lesz új fekete-fehér öltözőblokk kialakítva). Az alaprajzi rendszer átalakításával eggyel több vizsgálóhelyiség alakul ki. Az állattartó részen új elválasztó szerkezetek készülnek – jellemzően horganyzott acél szerkezetekből, rácsos és lemezelt kialakítással; illetve két helyen falazott szerkezettel. A jelenlegi fal- és padlóburkolatok elbontásra kerülnek. A terven jelölt helyeken új falburkolatok készülnek, a padlókra könnyen tisztítható poliuretán bevonati rendszer kerül. A meglévő gipszkarton és osb álmennyezetek bontásra kerülnek, helyettük egységesen új gipszkarton álmennyezeti rendszer készül. A falakra és a mennyezetre mosható festés kerül. A jelenlegi zuhanyzó-wc a közelmúltban került felújításra, jó állapotú, ezt a mostani felújítás nem érinti.

Az épület feltehetően beton sávalapokra épült; a tervezett átalakítások a meglévő alapozást nem érintik, a terhelés nem változik jelentősen, feltárás nem történt. Bontásra kerül az összes nyílászáró, a falnyílások tervezett átalakítása után a homlokzatokon hőhídmentes alumínium profilú, hőszigetelő üvegezésű szerkezetek kerülnek beépítésre. A homlokzati falakra dryvit rendszerű hőszigetelő vakolatrendszer kerül. A padlástér beépítése nem tervezett, a padlásfödémre üveggyapot hőszigetelés kerül.

A bontási munkák során fokozott figyelmet kell fordítani a munkavédelmi előírások betartására, teherhordó szerkezeteket is érintő bontásoknál a megmaradó részek állékonyságának biztosítására. A bontások során veszélyes hulladék várhatóan nem keletkezik. Az épület megjelenését a gazdasági udvar korábbi fejlesztési terveihez igazodva a barnás „földszínek” két árnyalatából készült vakolt felületek határozzák meg. A homlokzati nyílászárók antracit szürke színben készülnek. A felújítás a tetőszerkezetet nem érinti, a tetőfedés és a függőeresz csatorna megmarad, a függőleges csatornák helyére újak kerülnek.

Bruttó alapterülete: 184,64 m2,

Hasznos alapterülete: 145,93 m2

Tartalékkeret: 5 %, felhasználásra vonatkozó szabályok szerz. szerint.

A részleteket a KD, ML és árazatlan költs. kiírás tartalmazza.

AK felhívja a figyelmet arra, hogy a jelen ép. ber. során felhasznált termékeknek a jelen AF és a KD megjelölt termékeknek, vagy a 321/2015. (X. 30.) K.r.46. § (3) bek szerint „azzal egyenértékű” termékeknek kell megfelelniük. AK ép ber során felhasznált „azzal egyenértékű” termék alatt a KD ML-ban részletesen meghatározott termék műszaki paramétereinek mindenben megfelelő termékeket érti. Minden rész:VI.3. folyt: 33. Az AF terjedelmi okokból nem tartalmaz minden előírást, így a KD-kal együtt értelmezendő. 34. AT ajánlatában nyil. kell KD szerinti formában és tartalommal. 35. 322/2015. (X. 30.) Kr. 24. § (1) bek. szakmai ajánlatot kér be AK, melynek részei:- az árazatlan költségvetés(eke)t kitöltve (beárazva), -ütemterv és organizációs terv (együtt projektterv), ezek nem hiánypótolh

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. részszempont: Projektterv minősége / súlyszám: 30 / Súlyszám: 30
Minőségi kritérium - Név: 1.1 alszempont: Ütemterv minősége / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 1.2 alszempont: Organizációs terv minősége / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

2. részszempont: Egyösszegű nettó ajánlati ár tartalékkeret nélkül (HUF)

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 122-297693
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Elefántház építése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
01/10/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Fodor Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_83162783
Postai cím: Magyar utca 36.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1053
Ország: Magyarország
E-mail: fodor.geza@fodor.hu
Telefon: +36 96518366
Fax: +36 96518365
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Euro Generál Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_92230213
Postai cím: Vízmű u. 2.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
Postai irányítószám: 9026
Ország: Magyarország
E-mail: gyor@eurogeneral.hu
Telefon: +36 706378229
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 685 063 219.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 980 950 624.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Lásd VI.3) További információk pontban

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 2
Rész száma: 2
Elnevezés:

Himalája bemutató építése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
01/10/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Fodor Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_83162783
Postai cím: Magyar utca 36.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1053
Ország: Magyarország
E-mail: fodor.geza@fodor.hu
Telefon: +36 96518366
Fax: +36 96518365
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Euro Generál Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_92230213
Postai cím: Vízmű u. 2.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
Postai irányítószám: 9026
Ország: Magyarország
E-mail: gyor@eurogeneral.hu
Telefon: +36 706378229
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 76 590 829.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 121 653 477.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Lásd VI.3) További információk pontban

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 3
Rész száma: 3
Elnevezés:

Pingvin és törpevíziló bemutató építése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
01/10/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Fodor Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_83162783
Postai cím: Magyar utca 36.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1053
Ország: Magyarország
E-mail: fodor.geza@fodor.hu
Telefon: +36 96518366
Fax: +36 96518365
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Euro Generál Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_92230213
Postai cím: Vízmű u. 2.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
Postai irányítószám: 9026
Ország: Magyarország
E-mail: gyor@eurogeneral.hu
Telefon: +36 706378229
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 126 413 894.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 245 327 973.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Lásd VI.3) További információk pontban

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 4
Rész száma: 4
Elnevezés:

Műhelyépület újjáépítése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
01/10/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Fodor Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_83162783
Postai cím: Magyar utca 36.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1053
Ország: Magyarország
E-mail: fodor.geza@fodor.hu
Telefon: +36 96518366
Fax: +36 96518365
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Euro Generál Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_92230213
Postai cím: Vízmű u. 2.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
Postai irányítószám: 9026
Ország: Magyarország
E-mail: gyor@eurogeneral.hu
Telefon: +36 706378229
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 54 591 973.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 108 718 686.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Lásd VI.3) További információk pontban

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 5
Rész száma: 5
Elnevezés:

Állategészségügyi központ átalakítása

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
01/10/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Fodor Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_83162783
Postai cím: Magyar utca 36.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1053
Ország: Magyarország
E-mail: fodor.geza@fodor.hu
Telefon: +36 96518366
Fax: +36 96518365
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Euro Generál Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_92230213
Postai cím: Vízmű u. 2.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
Postai irányítószám: 9026
Ország: Magyarország
E-mail: gyor@eurogeneral.hu
Telefon: +36 706378229
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 66 987 474.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 90 992 429.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Lásd VI.3) További információk pontban

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18. § b) és c) pontjai szerint az 1.- 5. rész (valamennyi rész) esetén Ajánlattevő és egyben nyertes ajánlattevő:

Ajánlattevő Neve: FE Építő Konzorcium

Konzorcium vezető tag neve:

Fodor Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Címe: 1053 Budapest, Magyar u. 36.

Adószám: 11469957-2-41

Konzorciumi tag neve:

EURO GENERÁL Építő és Szolgáltató Zrt.

Címe: 9026 Győr, Vízmű u. 2.

Adószám: 22927800-2-08

Az eljárás során környezetvédelmi vagy szociális szempontok figyelembe vételére nem került sor.

V.2.5) Alvállalkozó(k) igénybe vétele: 1. rész Felvonulási létesítmények, Bontási munkák, törmelék elszállítása, Zsaluzás és állványozás, Irtás, föld- és sziklamunka, Helyszíni beton és vasbeton munka, Ácsmunka, Vakolás és rabicolás, Szárazépítés, Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés, Bádogozás, Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése, Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése, Üvegezés, Felületképzés, Szigetelés, Kőburkolat készítése, Kert- és parképítési munka, Tűzvédelem, Statika, Gépészet, Villanyszerelés, Közműépítés, Hűtőkamra telepítés V.2.5) Alvállalkozó(k) igénybe vétele: 2. rész Felvonulási létesítmények, Bontási munkák, törmelék elszállítása, Zsaluzás és állványozás, Helyszíni beton és vasbeton munka, Ácsmunka, Vakolás és rabicolás, Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés, Bádogozás, Fém- és könnyű épületszerkezet elhelyezése, Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése, Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése, Üvegezés, Felületképzés, Szigetelés, Statika, Gépészet, Villanyszerelés, Közműépítés V.2.5) Alvállalkozó(k) igénybe vétele: 3. rész Felvonulási létesítmények, Bontási munkák, törmelék elszállítása, Zsaluzás és állványozás, Irtás, föld- és sziklamunka, Helyszíni beton és vasbeton munka, Falazás- és egyéb kőművesmunka, Ácsmunka, Vakolás és rabicolás, Szárazépítés, Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés, Bádogozás, Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése, Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése, Üvegezés, Felületképzés, Szigetelés, Kőburkolat készítése, Kert- és parképítési munka, Statika, Gépészet, Villanyszerelés, Közműépítés, Vízgépészet V.2.5) Alvállalkozó(k) igénybe vétele: 4. rész Felvonulási létesítmények, Bontási munkák, törmelék elszállítása, Zsaluzás és állványozás, Helyszíni beton és vasbeton munka, Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése, Falazás- és egyéb kőművesmunka, Ácsmunka, Vakolás és rabicolás, Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés, Bádogozás, Fém- és könnyű épületszerkezet elhelyezése, Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése, Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése, Felületképzés, Szigetelés, Kőburkolat készítése, Tűzvédelem, Statika, Gépészet, Villanyszerelés V.2.5) Alvállalkozó(k) igénybe vétele: 5. rész Felvonulási létesítmények, Bontási munkák, törmelék elszállítása, Zsaluzás és állványozás, Irtás, föld- és sziklamunka, Síkalapozás, Helyszíni beton és vasbeton munka, Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése, Falazás- és egyéb kőművesmunka, Ácsmunka, Vakolás és rabicolás, Szárazépítészet, Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés, Bádogozás, Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése, Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése, Felületképzés, Szigetelés, Kőburkolat készítése, Gépészet, Villanyszerelés

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § előírásai szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
11/10/2019