Tjenesteydelser - 485176-2020

14/10/2020    S200

Danmark-København: Smedearbejder

2020/S 200-485176

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: I/S Amager Ressourcecenter
CVR-nummer: 34 20 81 15
Postadresse: Vindmøllevej 6
By: København S
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Stine Ørbæk Møgelberg
E-mail: stm@a-r-c.dk
Telefon: +45 51168605
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.a-r-c.dk/
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/02cf38d6-181f-441a-ac5d-086b8cd055f1/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Markedsdialog vedr. service og vedligehold af mekanisk udstyr på ARCs Affaldsenergianlæg

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71550000 Smedearbejder
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

ARC planlægger at udbyde leverancen ”Service og vedligehold af Mekanisk udstyr på ARCs Affaldsenergianlæg”.

Som led i at forberede udbuddet bedst muligt samt sikre, at kravene i udbudsmaterialet er konforme med markedets muligheder, har ARC valgt at indgå i dialog med markedet omkring kravspecifikationen til udbuddet.

Se nærmere under punkt II.2.4).

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
51120000 Installation af mekanisk udstyr
45262680 Svejsning
42164000 Hjælpeanlæg til kedler
42120000 Pumper og kompressorer
42515000 Fjernvarmekedler
44621200 Kedler
44621220 Kedler til centralvarmeanlæg
42162000 Dampkedler
45251000 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med kraftværker og varmeværker
45259000 Reparation og vedligeholdelse af anlæg
45259300 Reparation og vedligeholdelse af varmeanlæg
50530000 Reparation og vedligeholdelse af maskiner
42511100 Varmevekslere
44162000 Rørsystemer
42122000 Pumper
42511110 Varmepumper
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

Vindmøllevej 6, 2300 København S

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

ARC planlægger at udbyde leverancen ”Service og vedligehold af Mekanisk udstyr på ARCs Affaldsenergianlæg”. ARC ønsker derfor markedsdialog med mulige leverandører.

Det kommende udbud omfatter servicearbejder inden for det mekaniske fagområde på ARCs affaldsenergianlæg Amager Bakke inklusive smede- og svejsearbejder.

Det forventes, at servicearbejderne består af almene vedligeholdsopgaver som inspektion, eftersyn, tilstandsvurdering, test, fejlfinding, reparationer, udskiftning af komponenter, udstyr og lignende samt forbedringer og modifikationer på anlægget.

Ud over udførelse af mekanisk vedligehold forventes arbejderne også at omfatte planlægning og styring af vedligeholdelsesarbejder (herunder Revisioner) samt dokumentation af tilstandsvurderinger og udført vedligehold.

Derudover forventes opgaverne at omfatte projektering og design af nye systemer, ændring af anlæg m.m. inden for fyrings- og kedelanlæg samt hjælpeanlæg på affaldsenergisanlægget. Større anlægsprojekter vil ikke være en del af udbuddet.

Som led i at forberede udbuddet bedst muligt samt sikre, at kravene i udbudsmaterialet er konforme med markedets muligheder, har ARC valgt at indgå i dialog med markedet omkring kravspecifikationen.

ARC har uploadet udkast til kravspecifikation i form af et pdf-dokument samt et pdf-dokument med generelle spørgsmål, der også ønskes besvaret.

Leverandører som ønsker at deltage i dialogen med ARC, skal tilmelde sig ”udbuddet” på ARCs udbudsportal Ethics via link i bekendtgørelsen (punkt I.3). Herefter kan materialet downloades.

Kommentarer uploades via Ethics.

Ved eventuelle spørgsmål eller behov for hjælp til brug af udbudssystemet, kan ARC kontaktes via spørgsmål/svar funktionen i Ethics eller på mail stm@a-r-c.dk Spørgsmål til selve udbuddet eller kravspecifikationen, vil ikke blive besvaret i forbindelse med markedsdialogen.

Kommentering af kravspecifikation og øvrige spørgsmål skal uploades senest onsdag den 21. oktober 2020 kl. 12.00.

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
16/11/2020

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Kommentering af kravspecifikation og øvrige spørgsmål skal uploades senest onsdag den 21. oktober 2020 kl. 12.00.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/10/2020