Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Dienstleistungen - 485181-2022

06/09/2022    S171

Suomi-Traficom: Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki

2022/S 171-485181

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Hankintamenettelyn tulokset

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2924753-3
Postiosoite: PL 320
Postitoimipaikka: 00059 TRAFICOM
NUTS-koodi: FI Suomi / Finland
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: kilpailutus@hansel.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.traficom.fi
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Traficom - IT-konsultointi 2021-2025 (DPS) - Sovellus- ja ohjelmistokehityspalvelut - HAVARO 3

Viitenumero: TRAFICOM/216891/02.03.06//2021
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
72000000 Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Kilpailutuksen kohteena oli Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksen HAVARO 3-hankkeeseen sisältyvään tietojärjestelmäkehitykseen kohdistuva palvelu tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Kilpailutus kohdistui asiantuntijoiden muodostamaan kehittäjätiimiin, jonka jäsenet toteuttavat Tilaajan määrittelemän palvelun ketterän ohjelmistokehityksen käytäntöjen mukaisesti.

II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7)Hankinnan kokonaisarvo (ilman alv:tä)
Arvo ilman alv:tä: 13 000 000.00 EUR
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
48000000 Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI Suomi / Finland
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteen kuvaus, arvio hankittavan palvelun laajuudesta ja asiakaskohtaiset vähimmäisvaatimukset kuvattiin tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

Kohdassa II.1.7) esitetty hankinnan kokonaisarvo on hankinnan ennakoitu arvo sopimuskaudelle sisältäen optiokaudet ja tarjouspyynnössä kuvattu hankintayksikön mahdollisuus skaalata työmäärää tarjouspyynnössä esitetystä arviosta ylöspäin. Esitetty hankinnan kokonaisarvo on sitoumukseton arvio eikä hankintasopimukseen sisälly määräostovelvoitetta.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Laatuperuste - Nimi: Laatu: Asiantuntijoiden kokemus ja osaaminen / Painotus: 40
Hinta - Painotus: 60
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Sopimuskausi kuvattiin tarjouspyynnön liitteessä 5 "Hankintasopimus" luvussa 5. Sopimuskautta voidaan jatkaa enintään kahdella enintään 12kk mittaisella optiolla.

Lisäksi voidaan kasvattaa hankintasopimuksen mukaisesti kehittäjätiimin kokoa lisäämällä yksittäisiä asiantuntijoita tarjouspyynnössä määriteltyjen osaamisprofiilien mukaisesti, tai kehittäjätiimin osaamista täydentäviä uusia asiantuntijoita kohdistuen hankinnan kohteena olevan palvelun tuottamiseen.

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Hansel Oy toimi kilpailutuksessa konsultoivassa roolissa.

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Rajoitettu menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2021/S 016-036587
IV.2.8)Tietoa dynaamisen hankintajärjestelmän päättämisestä
IV.2.9)Tietoa ennakkoilmoituksella esitetyn tarjouskilpailukutsun päättämisestä

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:

Traficom - IT-konsultointi 2021-2025 (DPS) - Sovellus- ja ohjelmistokehityspalvelut - HAVARO 3

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
10/05/2022
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 2
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä: 0
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä: 2
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Virallinen nimi: Reaktor Innovations Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 1629284-5
Postiosoite: Mannerheimintie 2
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI Suomi / Finland
Postinumero: 00100
Maa: Suomi
Urakoitsija on pk-yritys: ei
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 13 000 000.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:

Tämä tarjouspyyntö perustui Hansel Oy:n perustamaan dynaamiseen hankintajärjestelmään ''IT-konsultointi 2021-2025 (DPS)''.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
01/09/2022