Prekės - 485296-2018

03/11/2018    S212

Čekija-Praha: Medicinos reikmenys

2018/S 212-485296

Klaidų ištaisymas

Skelbimas, susijęs su pakeitimais ar papildoma informacija

Prekės

(Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas, 2018/S 209-476807)

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
Nacionalinis registracijos Nr.: 00216208
Adresas: Albertov 2038/6
Miestas: Praha 2-Nové Město
NUTS kodas: CZ010 Hlavní město Praha
Pašto kodas: 128 00
Šalis: Čekija
Asmuo ryšiams: Mgr. Jaroslava Malcová, LL.M.
El. paštas: malcova@mmak.cz
Telefonas: +420 602943810
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://www.natur.cuni.cz/fakulta
Pirkėjo profilio adresas: https://www.tenderarena.cz/profily/PRFUK

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Paraziti; Centrum nádorové ekologie – Spotřební materiál

Nuorodos numeris: VZ/18/209
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
33140000 Medicinos reikmenys
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Předmětem plnění jednotlivých částí veřejné zakázky jsou dodávky spotřebního materiálu pro zajištění výzkumné a vzdělávací činnosti zadavatele. Pro každou část veřejné zakázky bude uzavřena samostatná rámcová dohoda. Dodavatel není povinen podat nabídku do všech částí veřejné zakázky. Dodavatel je oprávněn podat nabídku do části nebo částí, které si zvolí.Dodávky spotřebního materiálu na základě uzavřených rámcových dohod budou realizovány průběžně na základě dílčích písemných výzev zadavatele.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
29/10/2018
VI.6)Pradinio skelbimo nuoroda
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2018/S 209-476807

VII dalis: Pakeitimai

VII.1)Informacija, kuri turi būti pakeista ar papildyta
VII.1.2)Taisytinas pradinio skelbimo tekstas
Dalies numeris: II.2.5
Keistino teksto vieta: Kritéria pro zadání zakázky
Yra:

Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci

Turi būti:

Níže uvedená kritéria

Cena - Váha

Dalies numeris: IV.2.2
Keistino teksto vieta: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Yra:
Data: 27/11/2018
Vietos laikas: 11:00
Turi būti:
Data: 30/11/2018
Vietos laikas: 11:00
Dalies numeris: IV.2.7
Keistino teksto vieta: Podmínky pro otevírání nabídek
Yra:
Data: 27/11/2018
Vietos laikas: 11:05
Turi būti:
Data: 30/11/2018
Vietos laikas: 11:05
Dalies numeris: IV.2.7
Keistino teksto vieta: Podmínky pro otevírání nabídek
Yra:

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Zadavatel otevře nabídky po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Otevírání nabídek se bude s ohledem na skutečnost, že zadavatel umožňuje podání nabídek pouze elektronicky, konat bez přítomnosti účastníků zadávacího řízení.

Otevřením nabídky v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu zadavateli. Čas otevírání je orientační.

Turi būti:

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Zadavatel otevře nabídky po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Otevírání nabídek se bude s ohledem na skutečnost, že zadavatel umožňuje podání nabídek pouze elektronicky, konat bez přítomnosti účastníků zadávacího řízení.

Otevřením nabídky v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu zadavateli.

VII.2)Kita papildoma informacija: