Det glæder os at kunne fortælle, at den nye version af TED-portalen bliver lanceret den 29. januar 2024 (skal bekræftes!) Er du interesseret i at få information om de nye funktioner og forbedringer og fordelene for brugerne? Gå ind og læs vores artikel – så bliver du klogere på det hele.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Der er opstået en fejl, der påvirker den måde, URL'er vises på i bekendtgørelser om e-formularer. Vi arbejder på at løse problemet. Prøv indtil da at fjerne det komma (eller andet særligt tegn), der står sidst i URL'en. Vi beklager ulejligheden.

Tjenesteydelser - 485415-2017

06/12/2017    S234

Malta-Valletta: Levering af internationale kurertjenester til EASO

2017/S 234-485415

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Det Europæiske Asylstøttekontor
Postadresse: MTC Block A, Winemakers Wharf, Grand Harbour
By: Valletta
NUTS-kode: MT0 MALTA
Postnummer: MRS 1917
Land: Malta
E-mail: contracts@easo.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.easo.europa.eu
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3041
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: asyl.

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Levering af internationale kurertjenester til EASO.

Sagsnr.: EASO/2017/588.
II.1.2)Hoved-CPV-kode
64120000 Kurértjeneste
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Der vil overvejende blive anmodet om tjenesteydelser fra/til/mellem EU-landene og europæiske lande uden for EU. Leverandøren skal dog kunne udføre disse tjenesteydelser fra/til/mellem andre områder i verden, undtagen fjerntliggende områder, som i almindelighed ikke kan nås. Tjenesteydelserne skal dække:

afhentning af pakker/post fra »EASO's kontorer i Malta« og levering i »hele verden«, inklusive Malta

afhentning af pakker/post fra »hele verden«, inklusive Malta, og levering til EASO's kontorer i Malta

afhentning fra »hele verden« og levering i hele verden

udfyldelse af forsendelsesdokumenter

overordnet tilrettelæggelse og overvågning af transporten.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 500 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: MT MALTA
NUTS-kode: 00 Not specified
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

EASO ønsker at indgå rammekontrakter efter kaskadeprincippet vedrørende levering af internationale kurertjenester.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 500 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammekontrakten fornys automatisk 3 gange af 12 måneder hver, op til en maksimal varighed på 48 måneder i alt.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 15/01/2018
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 9 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 22/01/2018
Tidspunkt: 10:00
Sted:

Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO), MTC Block A, Winemakers Wharf, Grand Harbour, Valletta MRS 1917, MALTA.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Højst 2 bemyndigede repræsentanter for hver tilbudsgiver, der meddeles i forvejen til EASO.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

EASO forbeholder sig ret til at forhøje den anslåede værdi af rammekontrakterne med højst 50 % i overensstemmelse med artikel 85 i EASO's finansforordning og artikel 134, stk. 1, litra e), i gennemførelsesbestemmelserne. I sådanne tilfælde skal EASO og den valgte tilbudsgiver gøre brug af et udbud efter forhandling uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i forbindelse med nye tjenesteydelser eller arbejder, der er en gentagelse af tilsvarende tjenesteydelser eller arbejder, som overdrages til den økonomiske aktør, der fik tildelt den oprindelige kontrakt af EASO.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Den Europæiske Unions Ret
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4302-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24/11/2017