Servizzi - 485415-2017

06/12/2017    S234

Malta-Il-Belt Valletta: Il-provvista ta' servizz internazzjonali ta' kurrier għall-EASO

2017/S 234-485415

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: L-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ għall-Ażil
Indirizz postali: MTC Block A, Winemakers Wharf, Grand Harbour
Belt: Il-Belt Valletta
Kodiċi NUTS: MT0 MALTA
Kodiċi postali: MRS 1917
Pajjiż: Malta
Posta elettronika: contracts@easo.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: www.easo.europa.eu
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3041
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu l-indirizz imsemmi hawn fuq
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Attivitajiet oħra: L-ażil.

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Il-provvista ta' servizz internazzjonali ta' kurrier għall-EASO.

Numru ta' referenza: EASO/2017/588.
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
64120000 Servizzi tal-kurriera
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

Is-servizzi se jkunu primarjament mitluba minn/għal/bejn il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea u l-pajjiżi Ewropej barra l-UE. Il-fornitur madankollu għandu jkollu l-ħila jipprovdi dawn is-servizzi minn/għal/bejn żoni oħrajn tad-dinja minbarra destinazzjonijiet remoti, li ġeneralment ma jistgħux jintlaħqu. Is-servizzi għandhom ikopru:

il-ġbir ta' pakketti/posta mill-'uffiċċji tal-EASO f'Malta' u l-kunsinna lid-'dinja kollha' inkluż Malta;

il-ġbir ta' pakketti/posta mid-'dinja kollha' inkluż Malta u l-kunsinna lill-uffiċċji tal-EASO f'Malta;

il-ġbir mid-'dinja kollha' u l-kunsinna lid-'dinja kollha';

it-tlestija tad-dokumenti biex isiru l-kunsinni;

l-organizzazzjoni u s-sorveljanza ġenerali tat-trasport.

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 500 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.2)Deskrizzjoni
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: MT MALTA
Kodiċi NUTS: 00 Not specified
II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

L-EASO tfittex li tikkonkludi oqfsa ta' kuntratti f'ordni ta' prijorità għall-provvista ta' servizzi internazzjonali bil-kurrier.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 500 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 12
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: iva
Spjegazzjoni ta' tiġdidiet:

Il-QTK jiġġedded awtomatikament 3 darbiet għal 12-il xahar kull darba, sa mhux iżjed minn 48 xahar b'kollox.

II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
Il-ksib jinvolvi t-twaqqif ta’ qafas ta' ftehim
Ftehim qafas b’operatur wieħed
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: le
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 15/01/2018
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Bulgaru, Ċek, Daniż, Ġermaniż, Grieg, Ingliż, Spanjol, Eston, Finlandiż, Franċiż, Irlandiż, Kroat, Ungeriż, Taljan, Litwan, Latvjan, Malti, Olandiż, Pollakk, Portugiż, Rumen, Slovakk, Sloven, Svediż
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 9 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 22/01/2018
Ħin lokali: 10:00
Post:

L-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ għall-Ażil (EASO), MTC Block A, Winemakers Wharf, Grand Harbour, Il-Belt Valletta MRS 1917, MALTA.

Informazzjoni dwar persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ:

Mhux iżjed minn 2 rappreżentanti awtorizzati għal kull min jitfa' offerta, innotifikati minn qabel lill-EASO.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:

L-EASO tirriżerva d-dritt li żżid b'mhux iżjed minn 50 % tal-valur stmat tal-QTK, bi qbil mal-Artiklu 85 tar-Regolament Finanzjarju tal-EASO u l-Artiklu 134(1)(e) tar-RAP. F'każijiet bħal dawn, l-EASO u dak li jirbaħ l-offerta għandhom jużaw il-proċedura nnegozjata mingħajr il-pubblikazzjoni minn qabel ta' avviż ta' kuntratt għal servizzi ġodda jew xogħlijiet li jikkonsistu mir-repetizzjoni ta' servizzi jew xogħlijiet simili mogħtija lill-operatur ekonomiku li ngħata l-kuntratt tal-bidu mill-EASO.

VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea
Belt: Lussemburgu
Kodiċi postali: 2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Telefown: +352 4303-1
Faks: +352 4302-2100
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
24/11/2017