Servizzi - 485420-2017

06/12/2017    S234

il-Belġju-Brussell: UCA 17/066 — Il-modernizzazzjoni u l-manutenzjoni tas-sistema tal-idditektjar ta' nar fil-Binja Justus Lipsius

2017/S 234-485420

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, secrétariat général
Indirizz postali: rue de la Loi 175
Belt: Brussell
Kodiċi NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Kodiċi postali: 1048
Pajjiż: Il-Belġju
Posta elettronika: tendering@consilium.europa.eu
Telefown: +32 2-281-8062
Faks: +32 2-280-0262
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: https://tendering.consilium.europa.eu
I.3)Komunikazzjoni
Aċċess għad-dokumenti tal-akkwist huwa ristrett. Aktar informazzjoni tista' tinkiseb minn: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3094
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu l-indirizz imsemmi hawn fuq
Il-komunikazzjoni elettronika teħtieġ l-użu ta' għodod u strumenti li mhux soltu ssibhom. Aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ għal dawn l-għodod u strumenti huwa possibbli, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3094
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

UCA 17/066 — Il-modernizzazzjoni u l-manutenzjoni tas-sistema tal-idditektjar ta' nar fil-Binja Justus Lipsius.

Numru ta' referenza: UCA 17/066.
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
31625100 Sistemi tas-sejbien tan-nar
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

Xogħlijiet biex jimmodernizzaw, u servizzi biex imantnu, is-sistema tal-idditekjar ta' nar fil-Binja Justus Lipsius.

F'dan il-kuntest, il-kuntratt jinvolvi:

— il-manutenzjoni tas-sistema tal-installazzjoni eżistenti għall-idditektjar ta' nar sa ma jitlestew ix-xogħlijiet ta' modernizzazzjoni,

— ix-xogħlijiet biex jimmodernizzaw is-sistema u l-manutenzjoni tagħha matul il-perijodu ta' tali xogħlijiet,

— il-manutenzjoni tas-sistema l-ġdida għal 10 snin mid-data ta' aċċettazzjoni proviżorja.

II.1.5)Stima tal-valur totali
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.2)Deskrizzjoni
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
45312100 Xogħol ta’ l-istallazzjoni tas-sistema ta’ l-allarm fil-każ ta’ ħruq
50710000 Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ l-istallazzjoni elettriċi u mekkaniċi, tal-bini
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

L-għan ewlieni ta' dan il-kuntratt hu li jimmodernizza s-sistema tal-installazzjoni għall-idditektjar ta' nar fil-Binja Justus Lipsius (JL), rue de la Loi 175, 1048 Brussell. L-erja gross tal-wiċċ tal-binja hija ta' madwar 220 000 m2.

Is-servizzi jiġbru fihom:

— il-manutenzjoni tas-sistema tal-installazzjoni eżistenti għall-idditektjar ta' nar sa ma jitlestew ix-xogħlijiet ta' modernizzazzjoni,

— ix-xogħlijiet biex jimmodernizzaw is-sistema eżistenti u l-manutenzjoni tagħha matul il-perijodu ta' tali xogħlijiet,

— il-manutenzjoni tas-sistema l-ġdida għal 10 snin mid-data ta' aċċettazzjoni proviżorja tax-xogħlijiet ta' modernizzazzjoni.

Is-sistema tal-installazzjoni għall-idditektjar ta' nar tikkomprendi 3 netwerks ta' ċentri (tagħmir ta' kontroll u tas-sinjali) u sistema ta' sorveljanza.

Il-proġett hu kumpless peress li kumpanija 1 tingħata l-kuntratt biex tmantni l-installazzjoni eżistenti, flimkien max-xogħlijiet biex jibdluha/jimmodernizzawha, kif ukoll il-manutenzjoni tas-sistema l-ġdida.

Għaldaqstant, it-teffiegħ tal-offerta li jintagħżel se jkun responsabbli mill-immaniġġjar tat-tmiem tal-ħajja tal-installazzjoni eżistenti u t-twaqqif u l-manutenzjoni tal-ġdida.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 150
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: iva
Spjegazzjoni ta' tiġdidiet:

— sa 2,5 snin għax-xogħlijiet ta' modernizzazzjoni sal-aċċettazzjoni proviżorja,

— 10 snin għall-manutenzjoni mid-data ta' aċċettazzjoni proviżorja.

II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Is-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill mgħandux jippubblika l-valur stmat tal-kuntratti. Il-volum stmat tal-kuntratt hu indikat fl-ispeċifikazzjonijiet.

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura ristretta
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: le
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 11/01/2018
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Bulgaru, Ċek, Daniż, Ġermaniż, Grieg, Ingliż, Spanjol, Eston, Finlandiż, Franċiż, Irlandiż, Kroat, Ungeriż, Taljan, Litwan, Latvjan, Malti, Olandiż, Pollakk, Portugiż, Rumen, Slovakk, Sloven, Svediż

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:

Matul it-3 snin wara l-konklużjoni tal-kuntratt inizjali, is-Segretarjat jista' jagħmel użu minn proċedura nnegozjata mal-parti li tingħata dan il-kuntratt, mingħajr il-pubblikazzjoni minn qabel ta' avviż ta' kuntratt għal servizzi ġodda li jinvolvu r-ripetizzjoni ta' servizzi simili li jikkonformaw mal-proġett bażiku li għalih hemm referenza f'dan il-kuntratt kif deskritt fil-punt II.1.4.

VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea
Indirizz postali: rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Lussemburgu
Kodiċi postali: 2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Indirizz tal-Internet: http://www.curia.europa.eu
VI.4.2)Korp responsabbli għall-proċeduri ta’ medjazzjoni
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea
Indirizz postali: rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Lussemburgu
Kodiċi postali: 2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: generalcourt.registry@curia.europa.eu
VI.4.3)Proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid:

Il-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea, rue du Fort Niedergrünewald, L-2925 Luxembourg, IL-LUSSEMBURGU. Telefown +352 4303-1. Faks +352 4303-2100. Email: generalcourt.registry@curia.europa.eu Internet: http://www.curia.europa.eu

VI.4.4)Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, secrétariat général
Indirizz postali: Wetstraat/rue de la Loi 175
Belt: Brussell
Kodiċi postali: 1048
Pajjiż: Il-Belġju
Posta elettronika: tendering@consilium.europa.eu
Telefown: +32 2-2818062
Faks: +32 2-2800262
Indirizz tal-Internet: http://www.consilium.europa.eu/contacts/procurement
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
24/11/2017