Tjenesteydelser - 485450-2021

27/09/2021    S187

Malta-Valletta: Levering af MedCOI-kvalitetssikringstjenester og komparativ juridisk forskning

2021/S 187-485450

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO)
Postadresse: Winemakers Wharf, Grand Harbour
By: Valletta
NUTS-kode: MT0 Malta
Postnummer: MRS 1917
Land: Malta
E-mail: contracts@easo.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://easo.europa.eu/
Internetadresse for køberprofilen: https://www.easo.europa.eu/about-us/procurement
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Asyl

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Levering af MedCOI-kvalitetssikringstjenester og komparativ juridisk forskning

Sagsnr.: EASO/2021/858
II.1.2)Hoved-CPV-kode
73000000 Forsknings- og udviklingsvirksomhed og hermed beslægtet konsulentvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Parti 1: Eksterne MedCOI-kvalitetsrevisioner/-kvalitetsverificeringer

Parti 2: MedCOI-tilfredshedsundersøgelser og overordnet kvalitetskontrol af MEDCOI-tjenester

Parti 3: MedCOI-politikforskning/statspraksisser og analyse af retspraksis.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 425 000.00 EUR
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Eksterne MedCOI-kvalitetsrevisioner/-kvalitetsverificeringer

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
73000000 Forsknings- og udviklingsvirksomhed og hermed beslægtet konsulentvirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: MT Malta
Hovedudførelsessted:

Tjenesteydelserne skal udføres på følgende lokaliteter:

— kontrahentens lokaler

— EASO's lokaler

— enhver anden lokalitet, der skønnes nødvendig for udførelsen af opgaverne i de tekniske specifikationer.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Parti 1 vedrører verifikationsforskning i oprindelseslande og verifikationsrapporter om to typer underliggende rapporter udarbejdet af EASO's MedCOI-sektor:

• anmodninger/svar om individuel lægehjælp: korte strengt lægelige rapporter (i de fleste tilfælde én til fem sider) om behandlings- og medicinmuligheder i et bestemt land i forbindelse med et specifikt enkelt tilfælde

• individuelle anmodninger om adgang/svar: korte rapporter (i de fleste tilfælde én til fem sider) om hovedsageligt økonomisk adgang til specifikke behandlinger og medicinmuligheder i et bestemt land, f.eks. priser på medicin, behandlinger og dækningsmuligheder for et bestemt individ.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetskriterier / Vægtning: 60
Pris - Vægtning: 40
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Rammeaftalens varighed: højst 48 måneder fra ikrafttrædelsesdatoen.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

MedCOI-tilfredshedsundersøgelser og overordnet kvalitetskontrol af MEDCOI-tjenester

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
73000000 Forsknings- og udviklingsvirksomhed og hermed beslægtet konsulentvirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: MT Malta
Hovedudførelsessted:

Tjenesteydelserne skal udføres på følgende lokaliteter:

— kontrahentens lokaler

— EASO's lokaler

— enhver anden lokalitet, der skønnes nødvendig for udførelsen af opgaverne i de tekniske specifikationer.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Parti 2 vedrører tilfredshedsundersøgelser og interviews (og relaterede rapporter med resultater) med brugere og personale ved MedCOI og gennemgang af eksisterende interne og eksterne kvalitetsrelaterede foranstaltninger.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetskriterier / Vægtning: 60
Pris - Vægtning: 40
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Rammeaftalens varighed: højst 48 måneder fra ikrafttrædelsesdatoen.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Forskning i politik/statspraksis og analyse af retspraksis i forbindelse med MedCOI

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
73000000 Forsknings- og udviklingsvirksomhed og hermed beslægtet konsulentvirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: MT Malta
Hovedudførelsessted:

Tjenesteydelserne skal udføres på følgende lokaliteter:

— kontrahentens lokaler

— EASO's lokaler

— enhver anden lokalitet, der skønnes nødvendig for udførelsen af opgaverne i udbudsspecifikationerne.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Parti 3 vedrører forskning og rapporter om statspraksis og retsvidenskab/retspraksis med relation til MedCOI.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetskriterier / Vægtning: 60
Pris - Vægtning: 40
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Rammeaftalens varighed: højst 48 måneder fra ikrafttrædelsesdatoen.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Ingen tilbud eller egnede tilbud/anmodninger om deltagelse i forbindelse med offentligt udbud
Forklaring:

Kontrakten er resultatet af et udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse (a), hvor ingen bud eller egnede bud eller ingen anmodning om deltagelse eller nogen passende anmodning om deltagelse, jf. punkt 11.2, er blevet indgivet som svar på et offentligt udbud (EASO/2020/816).

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 250-622833
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: EASO/2021/858
Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

Eksterne MedCOI-kvalitetsrevisioner/-kvalitetsverificeringer

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
27/08/2021
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: International Centre for Migration and Policy Development (ICMPD)
By: Vienna
NUTS-kode: AT Österreich
Postnummer: 1010
Land: Østrig
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 200 000.00 EUR
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 177 800.00 EUR
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: EASO/2021/858
Delkontraktnr.: 2
Betegnelse:

MedCOI-tilfredshedsundersøgelser og overordnet kvalitetskontrol af MEDCOI-tjenester

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
27/08/2021
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: International Centre for Migration Policy Development (ICMPD)
By: Vienna
NUTS-kode: AT Österreich
Postnummer: 1010
Land: Østrig
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 95 000.00 EUR
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 93 700.00 EUR
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: EASO/2021/858
Delkontraktnr.: 3
Betegnelse:

Forskning i politik/statspraksis og analyse af retspraksis i forbindelse med MedCOI

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
27/08/2021
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: International Centre for Migration Policy Development (ICMPD)
By: Vienna
NUTS-kode: AT Österreich
Postnummer: 1010
Land: Østrig
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 130 000.00 EUR
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 118 000.00 EUR
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4302-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/09/2021