Építési beruházás - 485543-2017

06/12/2017    S234    - - Építési beruházás - Tájékoztató az eljárás eredményéről - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2017/S 234-485543

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Legal Basis:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Miniszterelnökség
AK10272
Kossuth Lajos tér 1–3.
Budapest
1055
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Nagy Anita
Telefon: +36 17953403
E-mail: kozbeszerzes@me.gov.hu
Fax: +36 17950362
NUTS-kód: HU110

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg

A felhasználói oldal címe: http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: kormányzati igazgatási szerv

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Kivitelezési szerződés keretében a Károlyi-Csekonics Palotaegyüttes átfogó-, állagmegóvó felújítási munkáinak megvalósítása.

II.1.2)Fő CPV-kód
45000000
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Kivitelezési szerződés keretében a Károlyi-Csekonics Palotaegyüttes átfogó-, állagmegóvó felújítási munkáinak megvalósítása.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 10 764 705 071.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000
45212353
45453100
45442300
45110000
45262100
45262300
45262310
45262500
45223200
45261310
45261400
42416000
45300000
45310000
45350000
45262700
45210000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest VIII. kerület, Reviczky utca 6. szám alatti, 36578/1 helyrajzi számon felvett ingatlan.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Kivitelezési szerződés keretében a Károlyi-Csekonics Palotaegyüttes átfogó-, állagmegóvó felújítási munkáinakmegvalósítása.

A 482/2015. (XII.29.) Korm. Rendelet nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyként kezeli jelenrekonstrukciót. A későbbi üzemeltető (Károli Gáspár Református Egyetem) birtokában van a Reviczky utca 4.szám alatti épület, mely szomszédos a jelen tervezésben érintett épülettel. Megrendelői és üzemeltetői kérés, hogy a két épület 1. emeletén a csatlakozó tűzfalakon egy átjárást biztosító nyílás kerüljön kialakításra.

Alapadatok: Hrsz.: 36578/1 Műemléki törzsszám: 16 073.

A telek területe: 2 972 m2.

Alapterületek szintenként: Hasznos (nettó) Bruttó.

Szintek (6 db) összesen: 7 721,04 m2 9 750,48 m2.

Az épület Műemléki környezetben helyezkedik el, metró védelmi zónába esik bele.

Ellátandó feladatok során különösen az alábbiakat kell elvégezni, melyek részletes leírását ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok önálló mellékleteként bocsátja ajánlattevők rendelkezésére:

Bontási munkák:

Reviczky utcai szárny: az utcai homlokzati fal és a lépcsőház földszint + 1 emelet magasságban megtartásra kerül, az épület többi része teljes egészében (teljes épületszerkezetek bontása: tetőszerkezetek, nem teherhordó szerkezetek és teherhordó falak, födémek, liftek, épületgépészeti és -villamossági rendszer elbontásával) elbontásra kerül, a megmaradó homlokzati falak stabilizálásának kialakításával együtt, a megmaradó homlokzati fal magassága 12 méter, hossza 35,71 méter.

Múzeum utcai szárny és udvar: tetőszerkezetek bontása, belső, nem teherhordó szerkezetek bontása, teherhordó szerkezetek (csekély mértékű) részleges kibontása, belső udvar kibontása, épületgépészeti és -villamossági rendszer elbontása.

Alapozás, alapmegerősítés:

Reviczky utcai szárny: épületen belül Jet-Grouting talajszilárdítással történő alapmegerősítés a megmaradó falak, és a szomszédos épületek csatlakozó falai alatt: 146 m falhossznál, továbbá kb. 951,66 m2 alapterületű vasbeton lemezalap készítése.

Múzeum utcai szárny: épületen belül végzendő Jet-Grouting talajszilárdítással történő alapmegerősítés az udvarsüllyesztések melletti falak alatt: 110 m falhossznál továbbá kb. 257,58 m2 alapterületű vasbetonlemez-alap készítése.

Tartószerkezetek és tartószerkezet-megerősítések:

Reviczky utcai szárny: monolit vasbeton falpillér és lemezszerkezetekkel készül az új tartószerkezet, egyben megerősítve a meglévő-megmaradó teherhordó szerkezeteket is.

Múzeum utcai szárny: meglévő megmaradó teherhordó szerkezetek megerősítései, nyílások kiváltásai, újmonolit vasbeton teherhordó szerkezeti kialakítású új lépcsőházak és falak-falkiegészítések, födémek és födém-kiegészítések készülnek.

Tetőszerkezetek: szigetelési és tetőfedés-bádogozás munkák:

Reviczky utcai szárny: új hő- és vízszigeteléssel járható és nem járható lapostetők és intenzív zöldtető készül, összesen 883,73 m2 alapterületen.

Múzeum utcai szárny: új faszerkezetű magastető készül új korcolt fémlemez-fedéssel és díszmű bádogozással, összesen 1 349,52 m2 alapterületen.

Szakrestaurálási munkák:

Főként a Múzeum utcai épületszárnyban elvégzendő szakrestaurálási munkarészek:

— farestaurátori helyreállítások és rekonstrukciók,

— fémrestaurátori helyreállítások és rekonstrukciók,

— festőrestaurátori helyreállítások és rekonstrukciók,

— kőrestaurátori helyreállítások és rekonstrukciók,

— kerámia- és üveg-restaurátori helyreállítások és rekonstrukciók.

Épületautomatikai és/vagy épületfelügyeleti rendszer kiépítése:

Mindkét épületszárny: a fűtési-hűtési rendszert, a légtechnikai rendszert, az automatikus tűzoltó rendszereket,a tűzjelző rendszert komplexen felügyelő és automatikai elemekkel működtető teljes épületautomatikai és épületfelügyeleti rendszer kiépítendő, amelynél a rendszerben lévő kapcsolószekrények összesen 200 kW beépített teljesítményűek.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A beruházás megvalósítása során M2.1., M2.2. és M2.3. pontnál megjelöltépítésirányítói pozícióban részt vevő szakemberek szakmai tapasztalata / Súlyszám: 30
Minőségi kritérium - Név: 2.1. M2.1. pontra megajánlott szakembernek a bemutatott projekt esetében az épületmunkákkal érintett alapterülete (min: 2500m2, max: 7500m2) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 2.2. M2.2. pontra megajánlott szakembernek a bemutatott projekt esetében az épületmunkákkal érintett alapterülete (min: 2500m2, max: 7500m2) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 2.3. M2.3. pontra megajánlott szakembernek a bemutatott projekt esetében az épületmunkákkal érintett alapterülete (min: 2500m2, max: 7500m2) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 2.4. M2.1. pontra megajánlott szakembernek a bemutatott projekt esetében elvégzettmunkarészek (igen/nem) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 3. A beruházás megvalósítása során az M2.4. pontnál megjelölt szakrestaurátoripozícióban részt vevő szakember szakmai többlettapasztalata (max: 108 hónap) / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: 4. A beruházás megvalósítása során az M2.5. pontnál megjelölt szakrestaurátoripozícióban részt vevő szakember szakmai többlettapasztalata (max: 108 hónap) / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: 5. A beruházás megvalósítása során az M2.6. pontnál megjelölt szakrestaurátoripozícióban részt vevő szakember szakmai többlettapasztalata (max: 108 hónap / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: 6. A beruházás megvalósítása során az M2.7. pontnál megjelölt szakrestaurátoripozícióban részt vevő szakember szakmai többlettapasztalata (max: 108 hónap) / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: 7. A beruházás megvalósítása során az M2.8. pontnál megjelölt szakrestaurátoripozícióban részt vevő szakember szakmai többlettapasztalata (max: 108 hónap) / Súlyszám: 3
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány. Kiosztható pontok száma: 0-100. Módszer: 1. részszempont(Egyösszegű ajánlati ár (tartalékkeret nélkül)): fordított arányosítás, 2.1-2.3. részszempont: egyenesarányosítás, 2.4. részszempont: közvetlen pontkiosztás, a 3-7. értékelési részszempont: egyenes arányosítás.

Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 126-255848
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Kivitelezési szerződés keretében a Károlyi-Csekonics Palotaegyüttes átfogó-, állagmegóvó felújítási munkáinak megvalósítása.

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
22/11/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
West Hungária Bau Kft
Vendel Park, Huber u. 1.
Biatorbágy
2051
Magyarország
NUTS-kód: HU120
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
ÉPKAR Zrt.
Némethvölgyi út 146.
Budapest
1112
Magyarország
NUTS-kód: HU110
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
BUILD IT Mérnökiroda Kft.
Miklós u. 13. 8.em. 42.
Budapest
1035
Magyarország
NUTS-kód: HU110
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 9 490 309 880.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 10 764 705 071.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

W-É-B 2017 Konzorcium (2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1.)

Közös ajánlattevők vezetője (konzorciumvezető).

Név: West Hungária Bau Kft.

Székhelye: 2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1. (adószám: 11469830).

Tag adatai: ÉPKAR Zrt. (1112 Budapest, Némethvölgyi út 146.) (adószám: 11266101).

Tag adatai: BUILD IT Mérnökiroda Kft. (1035 Budapest, Miklós u. 13. 8.em. 42.) (adószám:11732167).

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § (3)-(4) bekezdésének megfelelően.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
01/12/2017