Services - 48570-2019

31/01/2019    S22    - - Storitve - Obvestilo o oddaji naročila - Odprti postopek 

Slovenija-Ljubljana: Storitve cestnega prevoza

2019/S 022-048570

Obvestilo o oddaji naročila

Rezultati postopka javnega naročila

Storitve

Legal Basis:

Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve
5022959000
Dunajska cesta 106
Ljubljana
1000
Slovenija
Kontaktna oseba: Dušan Šelih
Telefon: +386 51693145
E-naslov: dusan.selih@dbr.si
Šifra NUTS: SI

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://www.dbr.si

Internetni naslov profila kupca: http://www.dbr.si

I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu
I.4)Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5)Glavna področja dejavnosti
Gospodarske in finančne zadeve

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Prevoz blaga

Referenčna številka dokumenta: JN 2018-300
II.1.2)Glavna koda CPV
60100000
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Izvajanje prevozov živilskega in neživilskega blaga v lasti naročnika. Prevozi se bodo izvajali med skladišči v Republiki Sloveniji. Naročnik bo za obdobje 4 let sklenil okvirni sporazum z vsemi ponudniki, ki bodo izpolnjevali v tej razpisni dokumentaciji predpisane pogoje. Naročnik bo odpiral konkurenco med vsemi izbranimi ponudniki za vsak posamezen prevoz.

II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.1.7)Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost brez DDV: 1 346 800.00 EUR
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
60100000
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Prevozi med skladišči v Republiki Sloveniji.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Izvajanje prevozov živilskega in neživilskega blaga v lasti naročnika. Prevozi se bodo izvajali med skladišči v Republiki Sloveniji. Naročnik bo za obdobje 4 let sklenil okvirni sporazum z vsemi ponudniki, ki bodo izpolnjevali v tej razpisni dokumentaciji predpisane pogoje. Naročnik bo odpiral konkurenco med vsemi izbranimi ponudniki za vsak posamezen prevoz.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
IV.1.6)Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka obvestila v UL: 2018/S 210-480209
IV.2.8)Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9)Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila

Oddelek V: Oddaja naročila

Naročilo je oddano/sklop je oddan: da
V.2)Oddaja naročila
V.2.1)Datum sklenitve pogodbe:
25/01/2019
V.2.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 3
Število prejetih ponudb MSP-jev: 3
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 3
Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: da
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Agrocorn, posredništvo in trgovina d.o.o.
2135604000
Ulica Štefana Kovača 2A
Turnišče
9224
Slovenija
Šifra NUTS: SI
Izvajalec je MSP: da
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Hmezad - TMT transport, mehanizacija, trgovina, d.o.o., Ljubljana
5291836000
Derčeva ulica 35
Ljubljana
1000
Slovenija
Šifra NUTS: SI
Izvajalec je MSP: da
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Simtro Energija, skladiščenje, proizvodnja, storitve in svetovanje d.o.o.
6043119000
Žice 41A
Sv. Ana v Slov. goricah
2233
Slovenija
Šifra NUTS: SI
Izvajalec je MSP: da
V.2.4)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 1 346 800.00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 1 346 800.00 EUR
V.2.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem
Kratek opis deleža naročila, ki bo oddan podizvajalcem:

HMEZAD - TMT transport, mehanizacija, trgovina, d.o.o., Ljubljana bo izvajal prevoze s podizvajalci.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Slovenska cesta 54
Ljubljana
1000
Slovenija
VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3)Postopek revizije
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve
Dunajska cesta 106
Ljubljana
1000
Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
28/01/2019