Palvelut - 485932-2018

03/11/2018    S212    - - Palvelut - hankintailmoitus - Kilpailukykyinen käsittävä neuvottelu 

Suomi-Helsinki: Insinöörialan suunnittelupalvelut

2018/S 212-485932

Hankintailmoitus

Palvelut

Legal Basis:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, Rakennukset ja yleiset alueet
Y-0201256-6
PL 58225 (Elimäenkatu 5)
Helsinki
00099
Suomi
Yhteyshenkilö: Liisa Puumalainen
Puhelin: +358 931038326
Sähköpostiosoite: kilpailutusryhma.rake@hel.fi
NUTS-koodi: FI1B1

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/helsinki
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=208551&tpk=11185560-d715-4f85-aece-40ab5ea43217
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Finlandia-talon perusparannushankkeen sähkösuunnittelu

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
71320000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristötoimiala on käynnistänyt Finlandia-talon perusparannushankkeen suunnittelun. Tämä hankinta sisältää Finlandia-talon perusparannuksen, siihen liittyvien muutostöiden sekä julkisivun sähkösuunnittelun alustavissa tarjouspyyntöasiakirjoissa tarkemmin kuvatulla tavalla. Perusparannuksen yhteydessä tehdään mm. seuraavia korjaustöitä: eri vaihtoehdoista tehtäviin selvityksiin perustuva julkisivujen uusiminen, vesikaton, talotekniikan, rakennusosien ja sisäverhousten korjauksia sekä esitystekniikan nykyaikaistamista ja toiminnan kehittämisen edellyttämiä tilamuutoksia sekä toteutetaan käyttäjän toiminnan väliaikaiset tilajärjestelyt rakentamisen ajalle.

Lisäksi tilaaja varaa oikeuden tilata sähkösuunnittelijalta myös väliaikaisten tilajärjestelyjen suunnittelutelutehtäviä optioina samoilla veloitusperusteilla ja tuntihinnoilla sähkösuunnittelijan kanssa ja ne liitetään osaksi sähkösuunnittelijan toimeksiantoa.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 1 000 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B1
Pääasiallinen suorituspaikka:

Helsingin keskusta.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Tilaajan rakennushankkeelle asettamien tavoitteiden saavuttamiseksi hankkeelle valitaan kyvykkäät talotekniset ja rakennetekniset suunnittelijat. Tämä sähkösuunnittelijan hankinta sisältää myös tele- ja turvasuunnittelun sekä kaikkien tilojen yleisvalaistussuunnittelun tehtävät.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 80
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.9)Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista
Suunniteltu vähimmäismäärä: 3
enimmäismäärä: 4
Objektiiviset perusteet sille, miksi ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä:

Tarjoajien määrää on rajoitettu, jotta neuvottelut tarjoajien kanssa voidaan järjestää tehokkaasti ja kohtuullisessa ajassa. Mikäli soveltuvuusvaatimukset täyttäviä tarjoajaehdokkaita on enemmän kuin kolme (3), tilaaja tulee vertailemaan osallistumishakemuksia ja valitsemaan tarjoajat vertailukriteerien pisteytyksen perusteella.

Tarjoajaehdokkaiden arviointi suoritetaan seuraavasti:

1. Tarkistetaan, että tarjoajaehdokas täyttää soveltuvuusvaatimukset (liikevaihto, tilaajavastuu, yritysreferenssi ym.).

2. Mikäli soveltuvuusvaatimukset täyttäviä ehdokkaita on enemmän kuin kolme (3) ja enemmän kuin hankintayksikkö päättää valita tarjousvaiheeseen, hankintayksikkö tulee vertailemaan osallistumishakemuksia ja valitsemaan tarjoajat pisteytettävien referenssien perusteella osallistumishakemuksen liitteessä Osallistumishakemuksen valintaperusteet kuvattujen valintaperusteiden mukaisesti.

3. Mikäli ehdokkaita on tämän jälkeen edelleen tasapisteissä kaksi (2) tai useampi, jolloin valittavien ehdokkaiden lukumäärä olisi yli neljä (4), valitaan jatkoon eniten pisteitä rakennussuojelusta saanut ehdokas. Mikäli pisteet ovat silti tasan, arvotaan tasapisteissä olevista ehdokkaista jatkoon valittava/valittavat.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Kohteen suunnittelu toteutetaan suunnitteluvaiheittain. Tarkempi kuvaus eri vaiheiden tilaamisesta on esitetty alustavassa tarjouspyyntöaineistossa julkaistussa konsulttisopimus- ja tilausluonnoksessa. Tilaaja voi tilata yksittäisen option yhdessä (1) tai useammassa osassa.

II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Sama tarjoajaehdokas voi olla jäsenenä tai alihankkijana tarjouskilpailuvaiheessa vain yhdessä (1) ryhmittymässä. Mikäli tarjoaja on ollut toteuttamassa referenssikohteen sähkösuunnittelun tehtäviä yhdessä toisen yrityksen/yritysten kanssa palveluntuottajaryhmittymänä, voivat kaikki ryhmittymän jäsenet ja heidän toimeksiantoon osallistuneet henkilönsä käyttää kyseistä referenssiä.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoajaehdokkaan on täytettävä ESPD-lomake, jolla tarjoajaehdokas vakuuttaa, etteivät sitä koske pakolliset poissulkemisperusteet. Jos tarjoajaehdokas on ryhmittymä, on ESPD-lomake toimitettava jokaisesta ryhmittymän osakasyrityksestä. Jos tarjoajaehdokas vetoaa alihankkijan resursseihin täyttääkseen soveltuvuusvaatimukset tai saadakseen pisteitä valintaperusteista, ESPD-lomake on toimitettava myös tällaisesta alihankkijasta. Jos tarjoajaehdokas on ryhmittymä tai jos tarjoajaehdokas käyttää alihankkijaa tässä osallistumishakemusvaiheessa, tarjoajaehdokkaan tulee ladata Tarjouspalvelussa osallistumishakemuksensa liitteeksi aiesopimus ryhmittymän perustamisesta tai alihankkijan kanssa tehty sopimus. Aiesopimukseen ja alihankkijan kanssa tehtyyn sopimukseen on kirjattava kunkin osakasyrityksen päävastuualueet hankkeessa ja että osakasyritykset ovat yhteisvastuussa kaikesta hankintasopimuksen toteuttamisessa tilaajaa kohtaan.

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

Tarjoajaehdokkaan on täytettävä seuraavat rahoituksellista ja taloudellista tilannetta koskevat vähimmäisvaatimukset:

1. Liikevaihdon kolmelta (3) viimeksi kuluneelta vahvistetulta tilikaudelta on oltava vähintään 1 500 000 EUR/tilikausi (tilikauden pituus 12 kk). Jos tarjoajaehdokas on ryhmittymä, on jäsenyritysten yhdessä täytettävä liikevaihtoa koskeva vaatimus. Lisäksi, jos kyseessä on ryhmittymä, ainakin yhden (1) ryhmittymän jäsenen liikevaihdon on oltava vähintään 1 000 000 EUR/tilikausi (tilikauden pituus 12 kk) kolmelta (3) viimeksi kuluneelta vahvistetulta tilikaudelta.

2. Tarjoajaehdokkaan tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet on oltava kunnossa

Tarjoajaehdokkaan on täytettävä osallistumishakemuksensa yhteydessä Tarjouspalvelussa lomake, jolla tarjoajaehdokas vakuuttaa täyttävänsä rahoituksellista ja taloudellista tilannetta koskevat vähimmäisvaatimukset.

Tilaaja tarkistaa tarjoajiksi valittavien liikevaihdon ja tilaajavastuulain mukaiset tiedot Tilaajavastuu Oy:n Tilaajavastuu.fi-yritysraportista. Mikäli osallistumishakemuksen tekijänä on ryhmittymä, tarkistaa tilaaja liikevaihdon ja tilaajavastuulain mukaiset selvitykset kaikilta ryhmittymän osakasyrityksiltä.

Mikäli tarjoajaksi valittava ei ole liittynyt Tilaajavastuu Oy:n Luotettava Kumppani -palveluun tai tarjoajaksi valittavan tilinpäätöstiedot eivät ole Tilaajavastuu.fi-yritysraportissa mukana, pyytää tilaaja erikseen viimeistään ennen hankintapäätöksen tekoa seuraavat selvitykset:

- selvitys siitä, että yritys on merkitty ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisävelvollisten rekisteriin;

- kaupparekisteriote, josta selviää yrityksen rekisteriin merkitsemisaika, toimiala, hallitus, muu johto, nimenkirjoittajat, tilintarkastajat, vastuuhenkilöiden henkilötiedot sekä onko viimeisimmät tilinpäätösasiakirjat toimitettu lainmukaisesti rekisteriviranomaisille sekä merkintä tai selvitys siitä, ettei yritystä tai sen toimihenkilöitä ole määrätty liiketoimintakieltoon;

- todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus tai selvitys siitä, että verovelkaa koskeva veronsaajan hyväksymä maksusuunnitelma on tehty;

- todistukset työntekijöiden eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkemaksuja koskeva maksunsaajan hyväksymä maksusopimus on tehty; - todistus tapaturmavakuutuksen ottamisesta ja tapaturmavakuutusmaksujen maksamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä tapaturmavakuutusmaksuja koskeva maksunsaajan hyväksymä maksusopimus on tehty;

- selvitys työterveyshuollon järjestämisestä;

- selvitys noudatettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. Soveltuva työehtosopimus voi olla joko työnantajaa sitova työehtosopimus tai yleissitova työehtosopimus tai sellainen muu työehtosopimus, jota työnantaja käytännössä soveltaa. Selvitys keskeisistä työehdoista kattaa tiedot työntekijöiden pääasiallisista työtehtävistä, palkanmaksukausista, säännöllisestä työajasta, vuosiloman määräytymisestä, irtisanomisajasta ja selvityksen, miten palkka ja sen osat määräytyvät (ei henkilökohtaisia palkkatietoja);

- tilinpäätöstiedot kolmelta (3) viimeiseltä tilikaudelta;

- selvitys toiminnan vastuuvakuutuksesta.

Jos tarjoajaksi valittava ei ole rekisteröitynyt tilaajavastuulain mukaisiin rekistereihin, pyytää rakennuttaja selvityksen rekisteröitymättömyyden perusteista.

Ulkomaisen tarjoajaksi valittavan on toimitettava pyynnöstä tilaajalle suomenkieliset tilaajavastuulain mukaisia selvityksiä vastaavat tiedot sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisella rekisteriotteella tai vastaavalla todistuksella tai muulla yleisesti hyväksytyllä tavalla. Selvitykset on toimitettava sekä lähtömaasta että Suomesta.

III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

1. Tarjoajaehdokkaalla tulee olla yksi (1) referenssi, joka täyttää seuraavat vaatimukset:

- Referenssillä tarkoitetaan hanketta/projektia, jota tarjoajan suunnittelutoimeksianto koskee. Referenssiksi hyväksytään kohde, joka rakennetaan / on rakennettu yhtenä (1) tai maksimissaan kahtena (2) osaprojektina. Jälkimmäisessä tapauksessa ensimmäisen osaprojektin valmistumisen ja toisen osaprojektin rakennustöiden aloittamisen välinen aika saa olla maksimissaan kuusi (6) kuukautta.

- Referenssiksi voi ilmoittaa vain kohteen, jolla on oma rakennuslupa. Perusparannushanketta, jolle ei ole myönnetty ollenkaan rakennuslupaa, ei voi nimetä referenssiksi. Kahdesta (2) tai useammasta rakennusluvasta koostuvaa hanketta/projektikokonaisuutta ei voi muodostaa yhdeksi (1) referenssiksi.

- Referenssikohteen rakennuslupa on myönnetty 1.1.2014 jälkeen. Referenssiksi käy ainoastaan kohde, jolle on kokonaisuudessaan myönnetty rakennuslupa. Kuitenkaan projektin ei tarvitse olla valmis ja vastaanotettu.

- Referenssin tulee olla peruskorjauskohde. Peruskorjauskohteeksi esitettävän referenssin tietojen tulee koskea vain korjausrakentamisen osuutta mahdollisissa sekahankkeissa, joissa on sekä uudis- että korjausrakentamista. Esimerkiksi laskutustietoja koskevien vaatimusten täyttymisessä huomioidaan vain perusparannusosuus. Tällöin laskutustietojen jakamisessa voi käyttää maksimissaan korjaus-/uudisrakentamisen pinta-alojen suhdetta.

Huom! Korjauskohteeksi ei tulkita kohdetta, jossa rakennuksen kantavasta rungosta uusitaan yli 50 %.

- Referenssikohde kuuluu Rakennusluokitus 1994 mukaisiin (http://www.stat.fi/meta/luokitukset/rakennus/001-1994/index.html) rakennusluokkiin C (pois lukien 123, 124, 129 ja 13), D, E161, F, G, H tai L721. Mikäli kohde pitää sisällään useita eri rakennusluokkia, ilmoitetaan vain ne laskutustiedot, jotka koskevat em. rakennusluokan mukaista osuutta.

- Tarjoaja on ollut laatimassa referenssikohteessa sähkösuunnittelun osalta yleissuunnitelmatasoisia suunnitelmia ja yrityksellä on toimeksianto referenssikohteen toteutussuunnittelusta. Mikäli kyseessä on allianssimallilla tai yhteistoiminnallisella tavoitebudjetillisella projektinjohtourakalla toteutettava/toteutettu kohde, on tarjoaja ollut toteuttamassa sähkösuunnittelun tehtäviä kehitysvaiheessa, kehitysvaihe on päättynyt ja yrityksellä on sopimus toteutusvaiheen suunnittelusta.

- Tarjoajan ja kohteen tilaajan välisen toteutuneen laskutuksen kyseisessä toimeksiannossa tulee olla yli 80 000 EUR (alv 0 %).

- Mikäli vaadittuja tietoja ei voida ilmoittaa esimerkiksi hankkeen luottamuksellisuudesta johtuen, ei referenssiä voida hyväksyä. Kuitenkin esimerkiksi laskutustietoja koskien riittää, että annetusta tiedosta voi yksiselitteisesti todeta esitetyn vaatimuksen toteutuvan (esimerkiksi yli 100 000 EUR, alv 0 %).

- Kohteen tulee olla rakennussuojelukohde (suojelustatus). Rakennussuojelustatus vähintään alla mainittuun luokkaan A tai B kuuluva (suojelustatuksen tulkinnan tekee rakennussuojeluviranomainen, jonka nimi on ilmoitettava tarjouslomakkeessa):

A. Rakennussuojelulailla tai lailla rakennusperinnön suojelemisesta suojellut rakennukset, joissa on ollut mukana sisätiloja koskevia suojelumääräyksiä tai asetuksella suojeltu rakennus.

B. SR1(tai vastaava) ja keskeisiltä sisäosiltaan asemakaavassa suojeltu rakennus ja rakennussuojeluviranomaisen on osallistunut hankkeen toteutukseen.

2. Tarjoajaehdokkaalla tulee olla henkilökunnassaan kymmenen (10) sähkösuunnittelijaa, jotka tekevät työssään sähkösuunnittelua. Kaikilla henkilöillä tulee olla vähintään teknikon tutkinto ja hyvä suomen kielen taito (täyttää eurooppalaisen viitekehyksen mukaisen taitotason C2 vaatimukset) Osallistumishakemusvaiheessa ilmoitetut henkilöt eivät sido tarjoajaa, eikä henkilöiden tarvitse olla käytettävissä tässä hankkeessa

III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Tarjousperusteinen neuvottelumenettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.5)Tietoa neuvotteluista
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 03/12/2018
Paikallinen aika: 13:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
Käytetään sähköistä maksua
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
02/11/2018