Dodávky - 486002-2019

16/10/2019    S200

Česko-Praha: Části a příslušenství kancelářských strojů

2019/S 200-486002

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Dodávky

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2019/S 148-364135)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Česká republika - Ministerstvo financí
Národní identifikační číslo: 00006947
Poštovní adresa: Letenská 525/15
Obec: Praha 1
Kód NUTS: CZ01 Praha
PSČ: 118 10
Země: Česko
E-mail: verejne.zakazky@mfcr.cz
Tel.: +420 257041111
Fax: +420 257042788
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.mfcr.cz
Adresa profilu zadavatele: https://mfcr.ezak.cz/profile_display_2.html

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Dynamický nákupní systém na spotřební materiál IT v resortu Ministerstva financí ČR

II.1.2)Hlavní kód CPV
30124000 Části a příslušenství kancelářských strojů
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky spotřebního materiálu IT, jako spotřební materiál pro tiskárny a kopírovací zařízení, např. tonery, zásobníky tonerů, inkoustové náplně, inkoustové pásky, části a příslušenství fotokopírovacích strojů (jako např. zobrazovací válce, odpadní nádoby, zapékací jednotky, tiskové hlavy, tonerové filtry atd.) a kancelářských strojů apod.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
11/10/2019
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2019/S 148-364135

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: II.1.7
Místo v textu, které má být změněno: Konečná hodnota veřejné zakázky (bez DPH):
Namísto:

25 013 956,69

Má být:

25 557 526,69

VII.2)Další dodatečné informace: