Lieferungen - 48605-2023

25/01/2023    S18

România-București: Pachete software şi sisteme informatice

2023/S 018-048605

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Produse

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2022/S 224-644037)

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Ministerul Sanatatii
Număr naţional de înregistrare: 4266456
Adresă: Strada: Popişteanu Cristian, nr. 1-3
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 010024
Țară: România
Persoană de contact: Carmen Comandasu
E-mail: carmen.comandasu@ms.ro
Telefon: +40 213075672
Fax: +40 3072508
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.ms.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Sistem informatic in cadrul proiectului „Sistem Informatic pentru Evidenta Clinica a secțiilor A.T.I. (S.I.E.C.-A.T.I.)” Cod SMIS 131065

Număr de referinţă: 4266456202203smis131065
II.1.2)Cod CPV principal
48000000 Pachete software şi sisteme informatice
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Achiziția publică unui sistem informatic modern de monitorizare, documentare, schimb de date medicale în situații de urgență, consultarea și/sau acordarea celui de-al doilea aviz de la distanță și suport al proceselor aferente activităților de anestezie și terapie intensivă (ATI), sistem informatic ce va funcționa ca suport pentru luarea deciziilor în situațiile de urgență într-o unitate centrala din cadrul Ministerului Sănătății în cadrul proiectului „Sistem Informatic pentru Evidenta Clinica a secțiilor A.T.I. (S.I.E.C.-A.T.I.)”. Autoritatea contractantă va răspunde tuturor solicitărilor de clarificări în a 11 - a zi înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 18

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
20/01/2023
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2022/S 224-644037

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.2
În loc de:
Data: 31/01/2023
A se citi:
Data: 06/02/2023
Numărul secţiunii: IV.2.7
În loc de:
Data: 31/01/2023
A se citi:
Data: 06/02/2023
Numărul secţiunii: IV.2.6
În loc de:
Data: 31/07/2023
A se citi:
Data: 04/08/2023
VII.2)Alte informații suplimentare: