Árubeszerzések - 486080-2019

16/10/2019    S200    Árubeszerzések - Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Töltőberendezések

2019/S 200-486080

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Nemzeti azonosító szám: AK04357
Postai cím: Szabolcs utca 37–43.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Oláh Bálint
E-mail: kozbeszerzes@kef.gov.hu
Telefon: +36 17953059
Fax: +36 17950432

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kef.gov.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.kozbeszerzes.gov.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Elektromos üzemű gépjárművek töltésére szolgáló berendezések beszerzése a 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére

II.1.2)Fő CPV-kód
31158000 Töltőberendezések
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Elektromos üzemű gépjárművek töltésére szolgáló minimum 50kW teljesítményű DC töltők beszerzése a 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó intézmények részére

II.2.2)További CPV-kód(ok)
31158000 Töltőberendezések
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS-kód: HU2 DUNÁNTÚL
NUTS-kód: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország egész területe. A 168/2004. (V.25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, és az önként csatlakozó intézmények által a keretmegállapodásból történő megrendeléseknél megadott teljesítési hely

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Elektromos üzemű gépjárművek töltésére szolgáló minimum 50kW teljesítményű DC töltők beszerzése a 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó intézmények részére: 2 000 000 000 Ft azaz kettő milliárd Forint+áfa.

A beszerzés magában foglalja a töltőberendezéseknek a kötelezett vagy önként csatlakozó intézmény által biztosított és előkészített helyszínre történő szállítását, felállítását, beüzemelését, tesztelését, ellenőrzését is.

A töltőberendezések helyének kialakítása, közmű kiépítése, a szükséges (építései, műemlékvédelmi, stb.) engedélyek beszerzése a kötelezett vagy önként csatlakozó intézmény kötelezettsége és költsége.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 24
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Intézményi igénytől függően a megkötésre kerülő keretmegállapodásból az Európai Unióból származó forrásból támogatott elektromos töltő beszerzésre is sor kerülhet.

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 198-407065

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
02/10/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Elektromotive Hungaria Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Szalamandra út 44. fsz. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
E-mail: iluest@t-online.hu
Telefon: +36 305901930
Fax: +36 14148024
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 2 000 000 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A szerződésmódosítás jogalapja: Kbt. 141.§ (6) bekezdése alapján

A szerződésmódosítás időpontja: 30.9.2019.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148.§ szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
11/10/2019

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
31158000 Töltőberendezések
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
31158000 Töltőberendezések
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS-kód: HU2 DUNÁNTÚL
NUTS-kód: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország egész területe.A 168/2004.(V.25.)Korm. rendelet hatálya alá tartozó, és az önként csatlakozó intézmények által a keretmegállapodásból történő megrendeléseknél megadott teljesítési helyek

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Elektromos üzemű gépjárművek töltésére szolgáló minimum 50kW teljesítményű DC töltők beszerzése a 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó intézmények részére: 2 000 000 000 Ft azaz kettő milliárd Forint+áfa.

A beszerzés magában foglalja a töltőberendezéseknek a kötelezett vagy önként csatlakozó intézmény által biztosított és előkészített helyszínre történő szállítását, felállítását, beüzemelését, tesztelését, ellenőrzését is.

A töltőberendezések helyének kialakítása, közmű kiépítése, a szükséges (építései, műemlékvédelmi, stb.) engedélyek beszerzése a kötelezett vagy önként csatlakozó intézmény kötelezettsége és költsége.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 30
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 2 000 000 000.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Elektromotíve Hungária Kft.
Postai cím: Szalamandra út 44.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
E-mail: iluest@t-online.hu
Telefon: +36 305901930
Fax: +36 14148024
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

A Kbt. 141. § (6) bekezdés alapján a keretmegállapodások időbeli hatályának meghosszabbítása, a keretmegállapodások keretösszegének kimerüléséig vagy a tárgyban új keretmegállapodások hatálybalépéséig, de legfeljebb az aláírás napjától számított 30 hónapos időtartamig.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

A központosított közbeszerzési rendszer hatálya alá tartozó intézmények folyamatos ellátásának biztosítása kiemelt kormányzati és nemzetgazdasági érdek.

A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét. A keretmegállapodás alapján az Eladó továbbra is biztosítja az elektromos üzemű gépjárművek töltésére szolgáló minimum 50kW teljesítményű DC töltők szállítását a központosított közbeszerzési rendszer hatálya alá tartozó kötelezett és ahhoz önként csatlakozó intézmények részére.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 2 000 000 000.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 2 000 000 000.00 HUF