Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 486116-2021

27/09/2021    S187

Romania-București: Electricity

2021/S 187-486116

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
National registration number: 16031712
Postal address: Strada: Apolodor, nr. 17, Sector 5, Bucureşti
Town: Bucureşti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 050741
Country: Romania
Contact person: Registratura Generală ANAF
E-mail: dana.vulpasu@anaf.ro
Telephone: +40 213872370 / +40 213871383
Fax: +40 213102051
Internet address(es):
Main address: www.anaf.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.4)Type of the contracting authority
National or federal agency/office
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Furnizare energie electrica pentru Agenţia Naţionala de Administrare Fiscală, Ministerul Finantelor Publice si Agentia Nationala pentru Achizitii Publice

Reference number: 16031712/2020/76
II.1.2)Main CPV code
09310000 Electricity
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Furnizare energie electrica pentru sediile/punctele de consum ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, MFP si ANAP

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 19

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare: 11 inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.

Orice raspuns la solicitarile de clarificari sau orice amendament emis de autoritatea contractanta va fi parte a Documentatiei de atribuire si va fi comunicat tuturor celor interesati prin SEAP.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 10 565 364.04 RON
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Bucuresti

II.2.4)Description of the procurement:

Furnizare energie electrica pentru sediile Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - aparat propriu, MFP si ANAP:

Ministerul Finanţelor Publice

Joasă tensiune

Bd-ul Libertății nr. 16, tronson IX, Sector 5, București

Bd-ul Mircea Vodă nr. 44, Sector 3, tronson II

Bd-ul Mircea Vodă nr. 44, Sector 3, tronson III

Str. Poenaru Bordea nr. 3-5, Sector 4, București

Medie tensiune

Bd-ul Libertății nr. 16, tronson II-IV, Sector 5, București

Agenția Națională de Administrare Fiscală,

Joasă tensiune

Str. Matei Millo nr. 13, Sector 1, București

Str. Vulturilor nr. 2, Sector 3, București

Piața Alba Iulia nr. 6, bl.I5, Sector 3, București

Bd. Mărăști nr. 4, Sector 1, București

Str. Alexandru Ivasiuc nr. 34-40, bloc 4, Sector 1,București

Aleea Islaz nr. 2, Târgu Jiu

Str. Stolniceni nr. 49, Râmnicu Vâlcea

Str. București nr. 18, Constanța

Str. Măriuca nr. 14, Sector 4, București

Șos. București - Ploiești nr. 25 - 27, Sector 1, București

Medie tensiune

Str. Mihail Sebastian nr. 88, Sector 5, București

Agenția Națională pentru Achiziții Publice

Str. Foisorului nr. 2, Sector 3, București, Pod: RO001E108966471

Str. Foisorului nr. 2, Sector 3, București, Pod: RO001E108966549

Str. Emil Gârleanu nr. 4, bloc. F, apartament nr. 1, Sector 3, București, Pod: RO001E108947627

Str. Emil Gârleanu nr. 4, bloc. F, apartament nr. 6, Sector 3, București, Pod: RO001E108947661

Autoritatile contractante isi rezerva dreptul de a diminua/suplimenta punctele de consum, in functie de spatiile in care isi desfasoara activitatea, prin aplicarea clauzelor acordului-cadru si cu respectarea legislatiei aplicabile in domeniul achizitiilor publice.

Cantitatea minimă de energie electrică estimată a se achiziționa pe acord cadru, este de 6.984 MWh - joasă tensiune și 3.220 MWh - medie tensiune, cantitate calculată la o periodă de 12 luni și este astfel împărțită:

Puncte de consum ANAF: Joasă tensiune : 994 MWh

Medie tensiune : 20 Mwh

Puncte de consum MFP : Joasă tensiune : 5.800 MWh

Medie tensiune : 3.200 MWh

Puncte de consum ANAP: Joasă tensiune : 190 Mwh

Cantitatea maximă de energie electrică estimată a se achiziționa pe acord cadru, este de 13.968 MWh - joasă tensiune și 6.440 MWh - medie tensiune, cantitate calculată la o perioadă de 24 luni și este astfel împărțită:

Puncte de consum ANAF: Joasă tensiune : 1.988 MWh

Medie tensiune : 40 Mwh

Puncte de consum MFP : Joasă tensiune : 11.600 MWh

Medie tensiune : 6.400 MWh

Puncte de consum ANAP: Joasă tensiune : 380 Mwh

Cantitatea minimă de energie electrica estimată a se achiziționa pe Contract subsecvent, este de 581,68 MWh - joasă tensiune și 268,67 MWh - medie tensiune, cantitate calculată la o perioadă de 1 lună și este astfel împărțită:

Puncte de consum ANAF: Joasă tensiune : 82,85 MWh

Medie tensiune : 1,67 Mwh

Puncte de consum MFP : Joasă tensiune : 483 MWh

Medie tensiune : 267 MWh

Puncte de consum ANAP: Joasă tensiune : 15,83 Mwh

Cantitatea maximă de energie electrică estimată a se achiziționa pe contract subsecvent, este de 6.984 MWh - joasă tensiune și 3.220 MWh - medie tensiune, cantitate calculată la o perioadă de 12 luni și este astfel împărțită:

Puncte de consum ANAF: Joasă tensiune : 994 MWh

Medie tensiune : 20 Mwh

Puncte de consum MFP : Joasă tensiune : 5.800 MWh

Medie tensiune : 3.200 MWh

Puncte de consum ANAP: Joasă tensiune : 190 Mwh

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 5,227,886.72 lei fără TVA

Aceste cantități minime și maxime stabilite inițial în documentația de atribuire și la nivelul acordului-cadru reprezintă estimări ale unor cantități de lucrări care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru și nu cantitățile exacte care vor fi achiziționate, acestea din urma putând fi mai mici, egale sau mai mari raportat la cele estimate, în funcție de necesitățile efective ale entității contractante.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Pondere de energie electricǎ furnizatǎ din surse regenerabile / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2020/S 187-449265
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 685982
Title:

Contract subsecvent 3 (Ministerul Finanțelor)

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
29/06/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: CEZ VANZARE S.A.
National registration number: RO 21349608
Postal address: Strada Severinului, Nr. 97
Town: Craiova
NUTS code: RO411 Dolj
Postal code: 200769
Country: Romania
E-mail: cez_vanzare@cez.ro
Telephone: +40 0251216001
Fax: +40 0251216002
Internet address: http://www.cez.ro/
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 064 371.00 RON
Total value of the contract/lot: 1 064 371.00 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: A_APS 16083
Title:

Contract subsecvent 1 ANAF

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
31/12/2020
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: CEZ VANZARE S.A.
National registration number: RO 21349608
Postal address: Strada Severinului, Nr. 97
Town: Craiova
NUTS code: RO411 Dolj
Postal code: 200769
Country: Romania
E-mail: cez_vanzare@cez.ro
Telephone: +40 0251216001
Fax: +40 0251216002
Internet address: http://www.cez.ro/
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 473 156.94 RON
Total value of the contract/lot: 619 986.46 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: A_APS 15916
Title:

Acord - cadru de furnizare energie electrica

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
30/12/2020
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: CEZ VANZARE S.A.
National registration number: RO 21349608
Postal address: Strada Severinului, Nr. 97
Town: Craiova
NUTS code: RO411 Dolj
Postal code: 200769
Country: Romania
E-mail: cez_vanzare@cez.ro
Telephone: +40 0251216001
Fax: +40 0251216002
Internet address: http://www.cez.ro/
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 10 455 773.44 RON
Total value of the contract/lot: 10 565 364.04 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: A_APS 16084
Title:

Contract subsecvent 2 ANAF

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
31/12/2020
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: CEZ VANZARE S.A.
National registration number: RO 21349608
Postal address: Strada Severinului, Nr. 97
Town: Craiova
NUTS code: RO411 Dolj
Postal code: 200769
Country: Romania
E-mail: cez_vanzare@cez.ro
Telephone: +40 0251216001
Fax: +40 0251216002
Internet address: http://www.cez.ro/
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 6 403.32 RON
Total value of the contract/lot: 19 077.47 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 731862
Title:

Contract subsecvent 1 MFP

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
31/12/2020
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: CEZ VANZARE S.A.
National registration number: RO 21349608
Postal address: Strada Severinului, Nr. 97
Town: Craiova
NUTS code: RO411 Dolj
Postal code: 200769
Country: Romania
E-mail: cez_vanzare@cez.ro
Telephone: +40 0251216001
Fax: +40 0251216002
Internet address: http://www.cez.ro/
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 065 861.00 RON
Total value of the contract/lot: 1 069 062.66 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 13573
Title:

Contract subsecvent 1 ANAP

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
30/12/2020
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: CEZ VANZARE S.A.
National registration number: RO 21349608
Postal address: Strada Severinului, Nr. 97
Town: Craiova
NUTS code: RO411 Dolj
Postal code: 200769
Country: Romania
E-mail: cez_vanzare@cez.ro
Telephone: +40 0251216001
Fax: +40 0251216002
Internet address: http://www.cez.ro/
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 8 004.15 RON
Total value of the contract/lot: 8 004.15 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 1605
Title:

Contract subsecvent 2 ANAP

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
28/01/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: CEZ VANZARE S.A.
National registration number: RO 21349608
Postal address: Strada Severinului, Nr. 97
Town: Craiova
NUTS code: RO411 Dolj
Postal code: 200769
Country: Romania
E-mail: cez_vanzare@cez.ro
Telephone: +40 0251216001
Fax: +40 0251216002
Internet address: http://www.cez.ro/
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 7 947.90 RON
Total value of the contract/lot: 7 947.90 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 681122
Title:

Contract subsecvent 2 MF

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
01/04/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: CEZ VANZARE S.A.
National registration number: RO 21349608
Postal address: Strada Severinului, Nr. 97
Town: Craiova
NUTS code: RO411 Dolj
Postal code: 200769
Country: Romania
E-mail: cez_vanzare@cez.ro
Telephone: +40 0251216001
Fax: +40 0251216002
Internet address: http://www.cez.ro/
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 070 129.88 RON
Total value of the contract/lot: 1 070 129.88 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 5833
Title:

Contract subsecvent 4 ANAP

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
31/03/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: CEZ VANZARE S.A.
National registration number: RO 21349608
Postal address: Strada Severinului, Nr. 97
Town: Craiova
NUTS code: RO411 Dolj
Postal code: 200769
Country: Romania
E-mail: cez_vanzare@cez.ro
Telephone: +40 0251216001
Fax: +40 0251216002
Internet address: http://www.cez.ro/
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 47 694.60 RON
Total value of the contract/lot: 47 694.60 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 690330
Title:

Contract subsecvent 4 Ministerul Finantelor

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
16/09/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: CEZ VANZARE S.A.
National registration number: RO 21349608
Postal address: Strada Severinului, Nr. 97
Town: Craiova
NUTS code: RO411 Dolj
Postal code: 200769
Country: Romania
E-mail: cez_vanzare@cez.ro
Telephone: +40 0251216001
Fax: +40 0251216002
Internet address: http://www.cez.ro/
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 047 662.20 RON
Total value of the contract/lot: 1 047 662.20 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: www.cnsc.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
22/09/2021