Pozrite si našu internetovú stránku vyhradenú ochoreniu COVID-19, na ktorej nájdete informácie o verejnom obstarávaní potrebného zdravotníckeho vybavenia.

Konferencia o budúcnosti Európy je vašou príležitosťou podeliť sa o svoje nápady a formovať budúcnosť Európy. Vyjadrite svoj názor!

Dodávky - 486900-2020

16/10/2020    S202

Poľsko-Varšava: Lízing alebo dlhodobý prenájom vozidiel a súvisiace služby pre prevádzkové činnosti agentúry Frontex

2020/S 202-486900

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Tovary

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2020/S 181-435944)

Právny základ:
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Frontex
Poštová adresa: Plac Europejski 6
Mesto/obec: Warsaw
Kód NUTS: PL911 Miasto Warszawa
PSČ: 00-844
Štát: Poľsko
E-mail: procurement@frontex.europa.eu
Telefón: +48 222059500
Fax: +48 222059501
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.frontex.europa.eu

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Lízing alebo dlhodobý prenájom vozidiel a súvisiace služby pre prevádzkové činnosti agentúry Frontex

Referenčné číslo: Frontex/OP/658/2020/RS
II.1.2)Hlavný kód CPV
34110000 Osobné automobily
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Lízing alebo dlhodobý prenájom vozidiel s pohonom 4 kolies/automatickým pohonom kolies a viacúčelových vozidiel pre prevádzkové činnosti agentúry Frontex.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
12/10/2020
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2020/S 181-435944

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.2)
Časť č.: both Lots
Miesto, kde má byť text upravený: Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť
Namiesto:
Dátum: 20/10/2020
Miestny čas: 11:00
má byť:
Dátum: 27/10/2020
Miestny čas: 11:00
Číslo oddielu: IV.2.7)
Časť č.: both Lots
Miesto, kde má byť text upravený: Podmienky otvárania obálok s ponukami
Namiesto:
Dátum: 22/10/2020
Miestny čas: 11:00
má byť:
Dátum: 29/10/2020
Miestny čas: 11:00
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: