Services - 486986-2021

Submission deadline has been amended by:  556340-2021
27/09/2021    S187

Netherlands-Leek: Supply services of personnel including temporary staff

2021/S 187-486986

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gemeente Westerkwartier
National registration number: 142082226
Postal address: Tolberterstraat 66
Town: Leek
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 9351 BJ
Country: Netherlands
Contact person: P. Bakker
E-mail: bureauinkoop@westerkwartier.nl
Telephone: +31 628758279
Internet address(es):
Main address: http://www.westerkwartier.nl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/856442e1ed151ec00a94a33168829f3d
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/856442e1ed151ec00a94a33168829f3d
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Gemeente
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Inhuur uitzendkrachten t/m schaal 8

II.1.2)Main CPV code
79620000 Supply services of personnel including temporary staff
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Voor u ligt het aanbestedingsdocument van gemeente Westerkwartier met betrekking tot de inhuur van uitzendkrachten. Bij opdrachtgever werken ongeveer 1000 medewerkers (inclusief ongeveer 450 medewerkers bij ons werkbedrijf)

Wij zijn als opdrachtgever gehouden deze inhuur via een Europese aanbestedingsprocedure in de markt te zetten voor de komende periode.

Het doel van deze aanbesteding is om te komen tot een raamovereenkomst met

- 1 opdrachtnemer voor de inhuur van uitzendkrachten in het sociaal domein

- 1 opdrachtnemer voor de inhuur van uitzendkrachten in het fysiek domein

- 1 opdrachtnemer voor de inhuur van uitzendkrachten in het ondersteunend en bestuurlijk domein

Deze aanbesteding richt zich op de inhuur van uitzendkrachten die vallen binnen de cao gemeenten tot en met schaal 8, de cao Wsw en de cao Aan de Slag. Globaal valt het overgrote deel van het besteedde bedrag aan de inhuur van uitzendkrachten onder de cao gemeenten en een kleiner deel onder de andere twee cao's.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Perceel 1 = Uitzendkrachten Sociaal domein

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
79620000 Supply services of personnel including temporary staff
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL113 Overig Groningen
II.2.4)Description of the procurement:

2019 circa 2.000.000

2020 circa 1.500.000

Voor de exacte aantallen zie Selectieleidraad. Hier kunnen geen rechten aan ontleend worden

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kwaliteit / Weighting: 60
Price - Weighting: 40
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

De contractduur is van 01-01-2022 t/m 31-12-2023. De opdracht kan verlengd worden met 2 x 1 jaar. Contractduur is maximaal 4 jaar.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

De contractduur is van 01-01-2022 t/m 31-12-2023. De opdracht kan verlengd worden met 2 x 1 jaar. Contractduur is maximaal 4 jaar.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zie Selectieleidraad

II.2)Description
II.2.1)Title:

Perceel 2 = Uitzendkrachten Fysiek domein

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
79620000 Supply services of personnel including temporary staff
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL113 Overig Groningen
II.2.4)Description of the procurement:

2019 circa 1.000.000

2020 circa 600.000

Voor de exacte bedragen zie de Selectieleidraad. Aan deze getallen kunnen geen rechten worden ontleend

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kwaliteit / Weighting: 60
Price - Weighting: 40
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

De contractduur is van 01-01-2022 t/m 31-12-2023. De opdracht kan verlengd worden met 2 x 1 jaar. Contractduur is maximaal 4 jaar.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

De contractduur is van 01-01-2022 t/m 31-12-2023. De opdracht kan verlengd worden met 2 x 1 jaar. Contractduur is maximaal 4 jaar.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zie Selectieleidraad

II.2)Description
II.2.1)Title:

Perceel 3 = Uitzendkrachten ondersteunend en bestuurlijk domein

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
79620000 Supply services of personnel including temporary staff
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL113 Overig Groningen
II.2.4)Description of the procurement:

2019 circa 526.000

2020 circa 225.000

Voor de exacte getallen zie de Selectieleidraad. Aan deze getallen kunnen geen rechten worden ontleend.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kwaliteit / Weighting: 60
Price - Weighting: 40
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

De contractduur is van 01-01-2022 t/m 31-12-2023. De opdracht kan verlengd worden met 2 x 1 jaar. Contractduur is maximaal 4 jaar.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

De contractduur is van 01-01-2022 t/m 31-12-2023. De opdracht kan verlengd worden met 2 x 1 jaar. Contractduur is maximaal 4 jaar.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zie Selectieleidraad

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

- Verplichte uitsluitingsgronden,

- Betalingen belastingen en premies,

- Geen belangenconflict,

- Geen betrokkenheid voorbereiding,

- Geen bovenmatige beinvloeding van het besluitvormingsproces,

- Geen faillissement of surseance van betaling,

- Geen ernstige beroepsfout,

- Geen schending milieu-, sociaal en arbeidsrecht,

- Geen vervalsing mededinging,

- Geen valse verklaringen,

- Inschrijving handels- en beroepsregister

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

- Verzekering inzake bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

- Referenties (kerncompetenties),

- SNA-keurmerk of gelijkwaardig,

- Kwaliteitsmanagementsysteem

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
In the case of framework agreements, provide justification for any duration exceeding 4 years:

Opdracht bestaat uit drie percelen. Per perceel een raamovereenkomst. Contractduur van 01-01-2022 t/m 31-12-2023. Verlenging mogelijk met 2 x 1 jaar.

IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 03/11/2021
Local time: 14:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 03/11/2021
Local time: 14:01

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

Zie Selectieleidraad

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Noord Nederland
Town: Groningen
Country: Netherlands
E-mail: geen.email@beschibaar.nl
Internet address: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Voor deze inschrijvers bestaat de mogelijkheid een kort geding tegen de voorgenomen gunning aanhangig te maken. De wettelijke termijn hiervoor is 20 kalenderdagen na verzending van voornoemd bericht. Dit betreft een fatale termijn.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
22/09/2021