Az Európai Unió Kiadóhivatala megkezdte a portál tartalmának frissítését, amire az Egyesült Királyság EU-ból való kilépése miatt van szükség. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Szolgáltatások - 487321-2017

07/12/2017    S235    Ügynökségek - Szolgáltatások - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 

Hollandia-Hága: Költöztetés, tárolás és kapcsolódó szolgáltatások

2017/S 235-487321

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Europol
Postai cím: Eisenhowerlaan 73
Város: The Hague
NUTS-kód: NL332
Postai irányítószám: 2517 KK
Ország: Hollandia
E-mail: procurement@europol.europa.eu
Telefon: +31 703531594
Fax: +31 703180808

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: www.europol.europa.eu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3028
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Közrend és biztonság

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Költöztetés, tárolás és kapcsolódó szolgáltatások.

Hivatkozási szám: 1709/C5/D.
II.1.2)Fő CPV-kód
98392000
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A közbeszerzési eljárás tárgya költöztetési, tárolási és a kapcsolódó szolgáltatások teljesítése az Europol fő székhelyén és a környező épületeiben (Hága, Hollandia).

Az Europol az alábbi szolgáltatásokra tart igényt:

(1) rendszeres logisztikai szolgáltatások;

(2) egyedi logisztikai szolgáltatások;

(3) külső tárolási szolgáltatások;

(4) költöztetéshez szükséges anyagok biztosítása;

(5) szállítási szolgáltatások nyújtása a fő székhely és a környező épületek között és vissza.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1 862 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
98340000
63121100
98392000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: NL332
A teljesítés fő helyszíne:

Az Europol fő székhelye és a környező épületei (Hága, Hollandia).

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az Europol egyetlen nyertes ajánlattevőt kíván szerződtetni, akinek feladata költöztetési, tárolási és a kapcsolódó szolgáltatások teljesítése az Europol fő székhelyén és a környező épületeiben (Hága, Hollandia).

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: A minőségre vonatkozó odaítélési kritériumok / Súlyszám: 60
Ár - Súlyszám: 40
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1 862 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

2 lehetséges, egyenként 12 hónapra szóló meghosszabbítás.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Az (induló) szerződés megkötését követő 3 év során az Europol ajánlati felhívás előzetes közzététele nélküli tárgyalásos eljárást indíthat (az alkalmazási szabályok 134. cikke (e) pontja) olyan kiegészítő szerződések odaítélésével kapcsolatban, amelyek ugyanazon ajánlatkérő által a jelen eljárásban odaítélt szerződésben foglaltakhoz hasonló szolgáltatások nyújtására irányulnak.

II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Lásd a közbeszerzési dokumentációt.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

Lásd a közbeszerzési dokumentációt.

III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 17/01/2018
Helyi idő: 23:59
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Bolgár, Cseh, Dán, Német, Görög, Angol, Spanyol, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Litván, Lett, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Svéd
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 6 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 19/01/2018
Helyi idő: 14:00
Hely:

Az Europol székhelye, Hága, Hollandia.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Pályázónként maximum 1 képviselő. Az ajánlattevőknek annak érdekében, hogy részt vehessenek a bontási ülésen, biztonsági okokból egy adott határidőn belül regisztrálniuk kell (lásd a pályázati dokumentációt).

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: igen
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetcím: http://curia.europa.eu

VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A vesztes fél értesítésétől számított 2 hónapon belül, illetve ennek hiányában attól a naptól számított 2 hónapon belül, hogy a vesztes fél az eredményről tudomást szerzett, fellebbezés nyújtható be. Bármilyen kérés, és az ajánlatkérő által adott bármilyen válasz, illetve bármilyen hivatali visszásságra irányuló panasz nem célozhatja és eredményezheti e határozat érvénytelenítésére irányuló jogorvoslati kérelem benyújtása határidejének felfüggesztését, vagy új határidő elindítását.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Europol
Postai cím: Eisenhowerlaan 73
Város: The Hague
Postai irányítószám: 2517 KK
Ország: Hollandia
E-mail: procurement@europol.europa.eu
Telefon: +31 703025000
Fax: +31 703180808

Internetcím: http://www.europol.europa.eu

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
27/11/2017