Bunuri - 487324-2017

07/12/2017    S235

Luxemburg-Luxemburg: Furnizare de abonamente la publicații periodice de specialitate

2017/S 235-487324

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Curtea de Justiție a Uniunii Europene
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod NUTS: LU0 LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: biblio_curia_marches_publics@curia.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://curia.europa.eu/
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizare de abonamente la publicații periodice de specialitate.

Număr de referinţă: COJ-PROC-17/018.
II.1.2)Cod CPV principal
22212000 Periodice
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Furnizare de abonamente la publicații periodice de specialitate în format tipărit sau în format tipărit și digital.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 220 000.00 EUR
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

CH – Elveția

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
22212000 Periodice
22212100 Publicaţii periodice
22120000 Publicaţii
22121000 Publicaţii tehnice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Locul principal de executare:

Luxemburg.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Publicații periodice de specialitate.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: numărul de publicații / Pondere: 350
Criteriu privind calitatea - Nume: serviciile de alertă prin e-mail privind „cuprinsul” / Pondere: 50
Prețul - Pondere: 600
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Altele – alte țări

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
22212000 Periodice
22212100 Publicaţii periodice
22120000 Publicaţii
22121000 Publicaţii tehnice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Locul principal de executare:

Luxemburg.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Publicații periodice de specialitate.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: numărul de publicații / Pondere: 350
Criteriu privind calitatea - Nume: serviciile de alertă prin e-mail privind „cuprinsul” / Pondere: 50
Prețul - Pondere: 600
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2017/S 094-182906
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Lot nr.: 1
Titlu:

CH – Elveția

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
22/11/2017
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Planetis SARL
Localitate: Arzier
Cod NUTS: CH0 SCHWEIZ/SUISSE/SVIZZERA
Cod poștal: 1273
Țară: Elveţia
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 20 000.00 EUR
Valoarea totală a contractului/lotului: 20 000.00 EUR
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 2
Lot nr.: 2
Titlu:

Altele – alte țări

Se atribuie un contract/un lot: nu
V.1)Informaţii privind neatribuirea
Contractul/lotul nu se atribuie
Nu s-au primit oferte sau cereri de participare sau au fost respinse toate

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă internet: http://curia.europa.eu/
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

A se vedea adresa de internet indicată la punctul I.1.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
27/11/2017