Werken - 487383-2020

16/10/2020    S202

Magyarország-Budapest: Sportlétesítmények kivitelezése

2020/S 202-487383

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_27806346
Postai cím: Váci út 35. VII.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Greska Szlávna
E-mail: Szlavna.Greksa@erzsebettaborok.hu
Telefon: +36 13010695
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://erzsebettaborok.hu/
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: alapítvány
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: gyermektáboroztatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Zánkai Erzsébet-tábor infrastrukturális fejlesztés

Hivatkozási szám: EKR000302892020
II.1.2)Fő CPV-kód
45212200 Sportlétesítmények kivitelezése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Zánkai Erzsébet-tábor infrastrukturális fejlesztése

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45212100 Szabadidős létesítmények kivitelezése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU213 Veszprém
A teljesítés fő helyszíne:

8251 Zánka külterület, hrsz.: 030/15, 018/3, 018/7; 022/26

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

„Az EFOP-1.2.12-17-2017-00006 számú projekt keretében a Zánkai Erzsébet-tábor egyes sportlétesítményeinek és szabadtéri programhelyszíneinek fejlesztése, valamint ezekhez kapcsolódó akadálymentesítést célzó beavatkozások kivitelezése”

Főbb kivitelezési paraméterek:

— Teniszpálya felújítás (3db) - a három salakos pálya összterülete 2025 m2

— Teniszpálya felújítás (1db) / rugalmas sportpálya burkolat - 675 m2

— Strandröplabda pálya felújítás (3db és továbbfejlesztés) - a 3 db pálya összesen 874 m2

— Röplabdapálya felújítás (1db) / rugalmas sportpálya burkolat - 413 m2

— Kosárlabda pálya felújítás (1db) / rugalmas sportpálya burkolat - 692 m2

— Kézilabda pálya felújítás (1db) / rugalmas sportpálya burkolat - 1 035 m2

— Kézilabda pálya felújítás - nem szilárd burkolat (2db) - 1498 m2

— Multifunkcionális ügyességi akadálypálya fejlesztése és közlekedési gyakorlópálya felújítása - 1424 m2 Kresz park, 411 m2 gokart pálya

— Stadion felújítása (1db) / rugalmas sportpálya burkolat - 3 743 m2

— Játszóterek fejlesztése (4db+1db) / 2 469 m2 - 55 db játszótéri elem

— Kültéri mászófal fejlesztése (1db) - 189 m2

— Központi gyülekező terület és színpad funkcionális rehabilitációja - 4 084 m2

— Pihenőterületek továbbfejlesztése (3db) - 1000 m2

— Strand és létesítményeinek felújítása - 4 668 m3 beépítendő homok lídósítás keretében, 450 fm partvédmű korszerűsítés, felújítás, 289 m2 szabadtéri kondipark

— Szelektív hulladékgyűjtő szigetek kialakítása (10 db)

— Önálló akadálymentesítési feladatok

O Információs és eligazító táblák gyártása és kihelyezése

O Tapintható térkép gyártása és kihelyezése

O Láthatósági jelek gyártása és kihelyezése

O Öltöző, mosdó akadálymentesítés, rámpa kivitelezése

Rugalmas sportpálya burkolat m2 összesen: 6 558 m2

Játszóterek és szabadtéri edzőtermek m2 összesen: 2 758 m2

Parti védmű építés, lidósítás: 1 db (4 668 m3 beépítendő homok lídósítás keretében, 450 fm)

A tábor működik a kivitelezés során!

A tábor helyszínén több beruházás is zajlik egyidőben.

A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: M/2.1. alkalmassági feltételnél a szakembernek a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalata(egész hónapban; 0 hónap-0 pont,15 hónap vagy kedvezőbb maximum pont) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: M/2.2. alkalmassági feltételnél a szakembernek a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalata(egész hónapban;0 hónap-0 pont,15 hónap vagy kedvezőbb maximum pont) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: M/2.3. alkalmassági feltételnél a szakembernek a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalata(egész hónapban;0 hónap-0 pont, 15 hónap vagy kedvezőbb maximum pont) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: M/2.4. alkalmassági feltételnél a szakembernek a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalata(egész hónapban;0 hónap-0 pont, 15 hónap vagy kedvezőbb maximum pont) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

EFOP-1.2.12.17-2017-00006

II.2.14)További információk

A II.2.1) pontban megjelölt elnevezés kibővített, pontos meghatározása: Az EFOP-1.2.12-17-2017-00006 számú projekt keretében a Zánkai Erzsébet-tábor egyes sportlétesítményeinek és szabadtéri programhelyszíneinek fejlesztése, valamint ezekhez kapcsolódó akadálymentesítést célzó beavatkozások kivitelezése

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 094-223479
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Elnevezés:

Zánkai Erzsébet-tábor infrastrukturális fejlesztés

Szerződés/rész odaítélésre került: nem
V.1)Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

I.) A rendelkezésre álló fedezet mértékére figyelemmel az eljárás eredménytelen a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján.

II.) Ajánlattevők neve címe és adószáma:

Ajánlattevő neve: Everling Építő, Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 2117 Isaszeg, Aulich utca 3.

Adószám: 12998353213

Közös ajánlattevő neve: Fejér-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: 8086 Felcsút, Fő utca 217.

Adószám: 25308673207

Közös ajánlattevő neve: Szabadics Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: 8800 Nagykanizsa Király utca 4.

Adószám: 13748429220

Ajánlattevő neve: West Hungária Bau Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 2051 Biatorbágy, Vendel Park Huber utca 1.

Adószám: 11469830244

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
13/10/2020