TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Bauleistung - 487424-2017

07/12/2017    S235    - - Bauleistung - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Bulgarien-Sofia: Überholungs- und Sanierungsarbeiten

2017/S 235-487424

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Bauauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Agentsiya „Mitnitsi“
000627597
ul. „G. S. Rakovski“ No. 47
Sofiya
1202
Bulgarien
Kontaktstelle(n): Irena Ilieva
Telefon: +359 298594019
E-Mail: irena.ilieva@customs.bg
Fax: +359 298594060
NUTS-Code: BG411

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://customs.bg

Adresse des Beschafferprofils: http://customs.bg/bg/page/357

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: митническа дейност

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Изпълнение на строителни и ремонтни работи на покриви, вътрешни ремонти и ремонти на пътни настилки на обекти Агенция „Митници“.

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45453000
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Предметът на обществената поръчка включва изпълнение на следните дейности:

а) изпълнение на строителство, включващо:

а.1) текущи ремонти по смисъла на § 5, т. 43 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията на сгради, постройките, съоръженията и инсталации на Агенция „Митници“, в това число и елементи на транспортната инфраструктура, попадащи в зоната на ГКПП;

а.2) аварийно-възстановителни работи, които целят незабавно възстановяване на минимално ниво на обслужване след възникване на аварийни ситуации;

б) доставка и влагане на необходимите и съответстващи на техническите спецификации строителни материали и продукти, необходими за изпълнение на строителството;

в) извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания;

г) отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове, определени с договора за възлагане на обществената поръчка на основание чл. 160, ал. 4 от ЗУТ.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Текущ ремонт на сгради, постройки, съоръжения и инсталации на обекти на ЦМУ и НУЦ“.

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45453000
45442100
45200000
45261900
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG411
Hauptort der Ausführung:

а) Административна сграда в гр. София, ул. „Г. С. Раковски“№ 47;

б) Административна сграда в гр. София, бул. „Брюксел“ № 1.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Различни видове земни работи; Различни видове кофражни работи; Различни видове армировъчни работи; Различни видове бетонови работи; Различни видове зидарски работи; Различни видове покривни работи; Различни видове тенекеджийски работи; Различни видове дърводелски работи; Различни видове облицовъчни работи; Различни видове мазачески работи; Различни видове настилки; Различни видове стъкларски работи; Различни видове бояджийски работи; Различни видове монтаж и ремонт на дограма и метални конструкции; Различни видове хидроизолации; Различни видове топлоизолации; Различни видове столарски работи; Различни видове сухо строителство; Различни видове ОВК - Доставка и монтаж; Различни видове ОВК — Демонтаж; Eлектромонтажни работи -— Демонтаж, Доставка и монтаж; Различни видове В и К — доставка и монтаж.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Текущ ремонт на сгради, постройки, съоръжения и инсталации на обекти на Митница Столична“.

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45453000
45442100
45200000
45261900
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG411
NUTS-Code: BG414
NUTS-Code: BG412
Hauptort der Ausführung:

Гр. София, ул. „Веслец“ № 84, бул. „Рожен“ № 41, район Кремиковци; гр. Перник, кв. „Изток, ул. „Владайско въстание“ № 1; гр. Драгоман, ул. „Н. Вапцаров“ № 7; продължава в II.2.14.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Различни видове земни работи; Различни видове кофражни работи; Различни видове армировъчни работи; Различни видове бетонови работи; Различни видове зидарски работи; Различни видове покривни работи; Различни видове тенекеджийски работи; Различни видове дърводелски работи; Различни видове облицовъчни работи; Различни видове мазачески работи; Различни видове настилки; Различни видове стъкларски работи; Различни видове бояджийски работи; Различни видове монтаж и ремонт на дограма и метални конструкции; Различни видове хидроизолации; Различни видове топлоизолации; Различни видове столарски работи; Различни видове сухо строителство; Различни видове ОВК — Доставка и монтаж; Различни видове ОВК — Демонтаж; Eлектромонтажни работи — Демонтаж, Доставка и монтаж; Различни видове В и К — ДОСТАВКА И МОНТАЖ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Гр. Ботевград, ул. „3-ти Март“ № 28; ГКПП Калотина, село Калотина; общ. Трън, село Стрезимировци; гр. София, кв. Суходол, ул. „Траян Тенев“ № 93; гр. Копривщица, ул. „Петко Кълев“ № 12.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Текущ ремонт на сгради, постройки, съоръжения и инсталации на обекти на Митница Бургас“.

Los-Nr.: 11
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45453000
45442100
45200000
45261900
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG341
NUTS-Code: BG422
NUTS-Code: BG343
Hauptort der Ausführung:

Гр. Бургас, гр. Несебър, гр. Ахтопол, гр. Ямбол, Пристанище „Бургас – Запад“, Малко Търново, гр. Свиленград, Лесово, Митнически пункт Капитан Андреево.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Различни видове земни работи; Различни видове кофражни работи; Различни видове армировъчни работи; Различни видове бетонови работи; Различни видове зидарски работи; Различни видове покривни работи; Различни видове тенекеджийски работи; Различни видове дърводелски работи; Различни видове облицовъчни работи; Различни видове мазачески работи; Различни видове настилки; Различни видове стъкларски работи; Различни видове бояджийски работи; Различни видове монтаж и ремонт на дограма и метални конструкции; Различни видове хидроизолации; Различни видове топлоизолации; Различни видове столарски работи; Различни видове сухо строителство; Различни видове ОВК — Доставка и монтаж; Различни видове ОВК — Демонтаж; Eлектромонтажни работи — Демонтаж, Доставка и монтаж; Различни видове В и К — доставка и монтаж.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Текущ ремонт на сгради, постройки, съоръжения и инсталации на обекти на Митница Пловдив“.

Los-Nr.: 13
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45453000
45442100
45200000
45261900
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG421
NUTS-Code: BG424
NUTS-Code: BG422
Hauptort der Ausführung:

Гр. Пловдив, ул. „Кукленско шосе” № 32 и ул. „Рогошко шосе” № 24; гр. Смолян, ул. „Хаджи Иван Бечев” № 1; гр. Свиленград, ул. „Асен Илиев” № 4 и ул. „Драган Цанков“ № 17; продължава в II.2.14.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Различни видове земни работи; Различни видове кофражни работи; Различни видове армировъчни работи; Различни видове бетонови работи; Различни видове зидарски работи; Различни видове покривни работи; Различни видове тенекеджийски работи; Различни видове дърводелски работи; Различни видове облицовъчни работи; Различни видове мазачески работи; Различни видове настилки; Различни видове стъкларски работи; Различни видове бояджийски работи; Различни видове монтаж и ремонт на дограма и метални конструкции; Различни видове хидроизолации; Различни видове топлоизолации; Различни видове столарски работи; Различни видове сухо строителство; Различни видове ОВК — Доставка и монтаж; Различни видове ОВК — Демонтаж; Eлектромонтажни работи — Демонтаж, Доставка и монтаж; Различни видове В и К — доставка и монтаж.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Продължение от II.2.3: гр. Хасково, ул. „Първи май” № 62; с. Извор, община Родопи; ГКПП Златоград; ГКПП Кап. Петко войвода; ГКПП Маказа; МБ Карлово.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Текущ ремонт на сгради, постройки, съоръжения и инсталации на обекти на Митница Югозападна“.

Los-Nr.: 15
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45453000
45442100
45200000
45261900
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG415
NUTS-Code: BG413
Hauptort der Ausführung:

Гранично-контролно пропускателен пункт (ГКПП) Олтоманци; ГКПП Гюешево; ГКПП Станке Лискичково; ГКПП Златарево; ГКПП Кулата; ГКПП Илинден; продължава в II.2.14.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Различни видове земни работи; Различни видове кофражни работи; Различни видове армировъчни работи; Различни видове бетонови работи; Различни видове зидарски работи; Различни видове покривни работи; Различни видове тенекеджийски работи; Различни видове дърводелски работи; Различни видове облицовъчни работи; Различни видове мазачески работи; Различни видове настилки; Различни видове стъкларски работи; Различни видове бояджийски работи; Различни видове монтаж и ремонт на дограма и метални конструкции; Различни видове хидроизолации; Различни видове топлоизолации; Различни видове столарски работи; Различни видове сухо строителство; Различни видове ОВК — Доставка и монтаж; Различни видове ОВК — Демонтаж; Eлектромонтажни работи — Демонтаж, Доставка и монтаж; Различни видове В и К — доставка и монтаж.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Продължeние от II.2.3: Административната сграда на Митница Югозападна, гр. Благоевград, ул. „Покровнишко шосе” № 1; Митническо бюро и складова база Гоце Делчев, гр. Гоце Делчев, ул. „Панаирски ливади” № 18; Митническо бюро и складова база Кюстендил, гр. Кюстендил, ул. „Петър Берон” № 30; Митническо бюро и складова база Кулата, с. Кулата, общ. Петрич, обл. Благоевград.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Текущ ремонт на сгради, постройки, съоръжения и инсталации на обекти на Митница Аерогара“.

Los-Nr.: 17
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45453000
45442100
45200000
45261900
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG411
Hauptort der Ausführung:

Териториално митническо управление (ТМУ) – гр. София, бул. „Брюксел“ № 1, на територията на Летище София, Терминал 1.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Различни видове земни работи; Различни видове кофражни работи; Различни видове армировъчни работи; Различни видове бетонови работи; Различни видове зидарски работи; Различни видове покривни работи; Различни видове тенекеджийски работи; Различни видове дърводелски работи; Различни видове облицовъчни работи; Различни видове мазачески работи; Различни видове настилки; Различни видове стъкларски работи; Различни видове бояджийски работи; Различни видове монтаж и ремонт на дограма и метални конструкции; Различни видове хидроизолации; Различни видове топлоизолации; Различни видове столарски работи; Различни видове сухо строителство; Различни видове ОВК — Доставка и монтаж; Различни видове ОВК — Демонтаж; Eлектромонтажни работи — Демонтаж, Доставка и монтаж; Различни видове В и К — доставка и монтаж.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2017/S 110-220695
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

„Текущ ремонт на сгради, постройки, съоръжения и инсталации на обекти на ЦМУ и НУЦ“.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

„Текущ ремонт на сгради, постройки, съоръжения и инсталации на обекти на Митница Столична“.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 11
Bezeichnung des Auftrags:

„Текущ ремонт на сгради, постройки, съоръжения и инсталации на обекти на Митница Бургас“.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 13
Bezeichnung des Auftrags:

„Текущ ремонт на сгради, постройки, съоръжения и инсталации на обекти на Митница Пловдив“.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 15
Bezeichnung des Auftrags:

„Текущ ремонт на сгради, постройки, съоръжения и инсталации на обекти на Митница Югозападна“.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 17
Bezeichnung des Auftrags:

„Текущ ремонт на сгради, постройки, съоръжения и инсталации на обекти на Митница Аерогара“.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgarien
Telefon: +359 29884070
E-Mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29887315

Internet-Adresse: www.cpc.bg

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Съгласно разпоредбата на чл. 196 от ЗОП, настоящото обявление не е сред актовете, които подлежи на обжалване.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
04/12/2017