Услуги - 487445-2019

TIЗаглавиеКабо Верде-Прая: Охранителни услуги за Делегацията на Европейския съюз в Кабо Верде
NDНомер на публикацията на обявлението487445-2019
PDДата на публикуване17/10/2019
OJНомер на броя на ОВ S201
TWГрад/населено място на купувачаПРАЯ
AUОфициално наименование на купувачаЕвропейски съюз — Delegation of the European Union to Cape Verde
OLЕзик на произходEN
CYДържава на купувачаCV
AAВид купувач5 - Европейска институция/агенция или международна организация
HAИнституция/агенция на ЕСЕвропейска служба за външна дейност
DSДокумент изпратен10/10/2019
DTКраен срок за подаване15/11/2019
NCВид поръчка4 - Услуги
PRВид процедураB - Състезателна процедура с договаряне
TDВид на обявлението3 - Обявление за поръчка
RPРегламент3 - европейска институция/агенция или международна организация
TYВид на оферта1 - Кандидатстване за всички лотове
ACКритерии за възлагане2 - Икономически най-изгодната оферта
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)79710000 - Услуги по безопасност
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)00
IAИнтернет адрес (URL)http://eeas.europa.eu/delegations
DIПравно основаниеРегламент (ЕС, Евратом) № 2018/1048