Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 487446-2021

27/09/2021    S187

Netherlands-Hilversum: Street-lighting maintenance services

2021/S 187-487446

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 141-374771)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Gemeente Hilversum
National registration number: 371795087
Postal address: Dudokpark 1
Town: Hilversum
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 1217 JE
Country: Netherlands
Contact person: Jasper Muller
E-mail: inkoop@hilversum.nl
Telephone: +31 14035
Internet address(es):
Main address: http://www.hilversum.nl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting

Reference number: 1037827
II.1.2)Main CPV code
50232100 Street-lighting maintenance services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

• het leveren van masten en armaturen;

• het vervangen van verlichtingsobjecten, masten en armaturen;

• het coördineren van werkzaamheden aan het gereguleerde netwerk;

• het uitvoeren van preventief en correctief onderhoud, bestaande uit o.a.:

- het organiseren en in bedrijf houden van een storingswachtdienst;

- uitvoeren van groepsremplace;

- uitvoeren van regulier onderhoud;

- opheffen van storingen en defecten;

- herstellen van schades;

- verplaatsen van lichtmasten;

- opnieuw richten van scheefstaande masten;

- vervangen van masten en armaturen;

- het onderhouden van objecten van derden zoals verlichting van NBd;

- rapporteren van de verrichte werkzaamheden;

- het aanleveren van schade-informatie bij aanrijding ten behoeve van schadeverhaal;

- het aanleveren van mutaties ten behoeve van gegevensbestanden.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
22/09/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 141-374771

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: II.2.2)
Place of text to be modified: Aanvullende CPV-code(s)
Instead of:
34993000 Road lights
34991000 Field operating lights
34928500 Street-lighting equipment
45316100 Installation of outdoor illumination equipment
Read:
34928500 Street-lighting equipment
34991000 Field operating lights
34993000 Road lights
45316100 Installation of outdoor illumination equipment
Section number: II.2.5)
Place of text to be modified: Gunningscriteria
Instead of:

Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit

Kwaliteitscriterium - Weging: 70

Prijs - Weging: 30

Read:

Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit

Kwaliteitscriterium - Weging: 30

Prijs - Weging: 70

Section number: IV.2.2)
Place of text to be modified: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Instead of:
Date: 27/09/2021
Local time: 13:00
Read:
Date: 02/11/2021
Local time: 10:00
VII.2)Other additional information:

In de publicatie op Tenderned is per abuis de verhouding prijs/kwaliteit verwisseld. Dit is gecorrigeerd zodat de verhouding nu gelijk is aan die in de leidraad. Hierdoor is aanbestedende dienst genoodzaakt ook de planning te wijzigen.