Szolgáltatások - 487474-2021

27/09/2021    S187

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások

2021/S 187-487474

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_58153727
Postai cím: Diós Árok 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Srágli Attila
E-mail: sragli.attila@aeek.hu
Telefon: +36 13561522
Fax: +36 13757253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.aeek.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.aeek.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

EBP keretében tervezési feladatok 8 részben - ÉPC

Hivatkozási szám: EKR001060102018
II.1.2)Fő CPV-kód
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Uzsoki Utcai Kórház

Rész száma: 4
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71243000 Előzetes tervek (rendszerek és integráció)
71318100 Épületek mesterséges és természetes világításával kapcsolatos mérnöki szolgáltatások
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71321000 Épületek gépészeti és villamos szerelvényeivel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
71321200 Fűtőrendszer-tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
71322100 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mennyiségfelmérési szolgáltatások
71327000 Teherhordó szerkezetekkel kapcsolatos tervezési szolgáltatások
71333000 Gépészeti tervezési szolgáltatások
71334000 Gépészeti és villamos tervezési szolgáltatások
71356400 Műszaki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1125 Budapest, Diós árok 3.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Az Uzsoki Utcai Kórház infrastrukturális fejlesztése keretében megvalósítandó átalakítási, felújítási és új épület építési munkálataihoz szükséges tervezési feladatok ellátása jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak alapján:

Az Uzsoki Utcai Kórház meglévő Róna utcai, 3. (Onkológia hotel), 14. és 16. épületeinek felújításához (nettó 6 060 m2, bruttó 6 787 m2), új épületrészek és épületek létrehozásához (bruttó 29 630 m2), valamint kapcsolódó bontásokhoz (bruttó 3 049 m2), továbbá egyéb felújítási munkákhoz kapcsolódik a tervezési feladat, mely a következő munkarészekből/fázisokból áll össze, a 312/2012 Korm. rendelet, valamint a Magyar Építész Kamara és Magyar Mérnöki Kamara tervezői szolgáltatások tartalmi követelményeit meghatározó rendelet szerint.

I.) Előkészítési fázis

1.) Felmérési rész

2.) Koncepció készítési rész

3.) Vázlatterv készítési rész

II.) Engedélyezési terv fázis

III.) Kiviteli terv fázis

IV.) Művezetési fázis (opcionális)

V.) BIM modell készítés fázis (opcionális)

Tervezési feladatok ellátása legalább a következők vonatkozásában: építészet, épületgépészet, épületvillamosság, orvostechnológia, tartószerkezet.

A tervezési feladatok továbbá műtési lehetőséggel rendelkező egészségügyi intézmény tervezési feladatra vonatkoznak.

A folyamatos működés a kivitelezés alatt biztosítandó, ennek megfelelően kell tervezni.

Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a tervezési folyamat lezárásáig szükséges valamennyi vonatkozó engedély, hatósági-, és szakhatósági hozzájárulás vagy állásfoglalás megszerzése. Ezen feladatok ellátása, valamint az ehhez szükséges kiegészítő tervezési munka és valamennyi szakértői munka is a feladat részét képezi a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződésben meghatározott módon, illetve az Ajánlatkérő által megadott határidőre, külön térítés nélkül.

A vázlatterv készítése, amely tartalmazza a következőket:

- az épület leggazdaságosabb elhelyezkedését a telken belül,

- megközelítést,

- a térkapcsolatokat,

- belső közlekedési rendszert,

- közös használatú tereket,

- parkolási rendszert,

- és a tömegformát.

A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Az Ajánlattevők tervezési feladatai és a beruházás előzetes paraméterei részletesen az Általános Tervezési Program és Műszaki Leírás című dokumentációban találhatóak.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 66
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 010-019905

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 4
Elnevezés:

Uzsoki Utcai Kórház

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
18/12/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Középülettervező Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_20603126
Postai cím: Lublói Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1023
Ország: Magyarország
E-mail: blasko.monika@kozti.hu
Telefon: +36 209718189
Fax: +36 14872609
Internetcím: http://www.kozti.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 761 600 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A szerződésmódosítás időpontja: 2021.09.07.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § rendelkezési szerint.

VI.3) folytatása karakterkorlátozás miatt:

6. rész: 5 db.érvényes:3: Perfektum Építész Kft., 1036 Bp, Perc u 2.(nyertes), DAW Kft, 1124 Bp, Vas Gereben u 25, KREATÍV KFT, 1138 Bp, Váci ú 140. érvénytelen:2: RI-ZA-LIT KFT, 1221 Bp, Lomnici u 28/A, Plan Drive Kft, 1139 Bp, Röppentyű u. 73/d. 7. rész: 7 db.érvényes:3: Terraszer Kft., 1046 Bp, Szőnyi I. u 80.(nyertes), Aquincum Építész Stúdió Kft, 2085 Pilisvörösvár, Fő u 33, REVIVO Kft., 1102 Bp, Szent László Tér 20. érvénytelen: 2: "A" STÚDIÓ '90 Építésztervező Kft., 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. u 5, Perfektum Építész Kft., 1036 Bp, Perc u 2. figyelmen kívül hagyott:2: Paulinyi-Reith & Partners Zrt. (1082 Budapest, Kisfaludy utca 38.), Középülettervező Zrt., 1023 Bp, Lublói u 2. 8. rész: 6 db. érvényes: 3: DAW Kft, 1124 Bp, Vas Gereben u 25. (nyertes), Terraszer Kft., 1046 Bp, Szőnyi I. u 80.,KREATÍV KFT, 1138 Bp, Váci ú 140. érvénytelen: 2: Perfektum Építész Kft., 1036 Bp, Perc u 2. REVIVO Kft., 1102 Bp, Szent László Tér 20. figyelmen kívül hagyott:1: Középülettervező Zrt., 1023 Bp, Lublói u 2.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
22/09/2021

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
71243000 Előzetes tervek (rendszerek és integráció)
71318100 Épületek mesterséges és természetes világításával kapcsolatos mérnöki szolgáltatások
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71321000 Épületek gépészeti és villamos szerelvényeivel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
71321200 Fűtőrendszer-tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
71322100 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mennyiségfelmérési szolgáltatások
71327000 Teherhordó szerkezetekkel kapcsolatos tervezési szolgáltatások
71333000 Gépészeti tervezési szolgáltatások
71334000 Gépészeti és villamos tervezési szolgáltatások
71356400 Műszaki tervezési szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1125 Budapest, Diós árok 3.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az Uzsoki Utcai Kórház infrastrukturális fejlesztése keretében megvalósítandó átalakítási, felújítási és új épület építési munkálataihoz szükséges tervezési feladatok ellátása jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak alapján:

Az Uzsoki Utcai Kórház meglévő Róna utcai, 3. (Onkológia hotel), 14. és 16. épületeinek felújításához (nettó 6 060 m2, bruttó 6 787 m2), új épületrészek és épületek létrehozásához (bruttó 29 630 m2), valamint kapcsolódó bontásokhoz (bruttó 3 049 m2), továbbá egyéb felújítási munkákhoz kapcsolódik a tervezési feladat, mely a következő munkarészekből/fázisokból áll össze, a 312/2012 Korm. rendelet, valamint a Magyar Építész Kamara és Magyar Mérnöki Kamara tervezői szolgáltatások tartalmi követelményeit meghatározó rendelet szerint.

I.) Előkészítési fázis

1.) Felmérési rész

2.) Koncepció készítési rész

3.) Vázlatterv készítési rész

II.) Engedélyezési terv fázis

III.) Kiviteli terv fázis

IV.) Művezetési fázis (opcionális)

V.) BIM modell készítés fázis (opcionális)

Tervezési feladatok ellátása legalább a következők vonatkozásában: építészet, épületgépészet, épületvillamosság, orvostechnológia, tartószerkezet.

A tervezési feladatok továbbá műtési lehetőséggel rendelkező egészségügyi intézmény tervezési feladatra vonatkoznak.

A folyamatos működés a kivitelezés alatt biztosítandó, ennek megfelelően kell tervezni.

Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a tervezési folyamat lezárásáig szükséges valamennyi vonatkozó engedély, hatósági-, és szakhatósági hozzájárulás vagy állásfoglalás megszerzése. Ezen feladatok ellátása, valamint az ehhez szükséges kiegészítő tervezési munka és valamennyi szakértői munka is a feladat részét képezi a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződésben meghatározott módon, illetve az Ajánlatkérő által megadott határidőre, külön térítés nélkül.

A vázlatterv készítése, amely tartalmazza a következőket:

- az épület leggazdaságosabb elhelyezkedését a telken belül,

- megközelítést,

- a térkapcsolatokat,

- belső közlekedési rendszert,

- közös használatú tereket,

- parkolási rendszert,

- és a tömegformát.

A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Az Ajánlattevők tervezési feladatai és a beruházás előzetes paraméterei részletesen az Általános Tervezési Program és Műszaki Leírás című dokumentációban találhatóak.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 66
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 761 600 000.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Középülettervező Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_20603126
Postai cím: Lublói Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1023
Ország: Magyarország
E-mail: blasko.monika@kozti.hu
Telefon: +36 209718189
Fax: +36 14872609
Internetcím: http://www.kozti.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

II.1. A Felek megállapodnak, hogy a Szerződés II.4. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.

„II.4. A Tervező, mint generáltervező - a jelen Szerződés 1. és 2. mellékletében meghatározott részletes tartalom és elvárások szerint - különösen az alábbi feladatok ellátására köteles; és a Felek e feladatok teljesítése tekintetében az alábbi kötbérterhes rész és végteljesítés határidőket határozzák meg.

A. Tervezési feladatok

Az alább felsorolt tervezési feladatokkal kapcsolatos részletes megrendelői elvárásokat az „Általános tervezési program és műszaki leírás” c. dokumentum tartalmazza. A Tervező csak akkor kezdheti meg a következő tervfázis készítését, ha Megrendelő az azt megelőző fázist jóváhagyta és írásban elrendelte a következő fázis megrendelését.

II.2. A Felek megállapodnak, hogy a Szerződés VI.5. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.

„VI.4. A Tervezőt megillető Díj (Tervezési Díj és Művezetési Díj és BIM modellezési Díj együttesen a továbbiakban: „Díj") az egyes feladatok tekintetében az alábbiak szerint alakul:

A. Tervezési feladatok

I. Előkészítési fázis:

I. Előkészítési fázis 1) Felmérési rész: Fix átalány díj: 13 600 000 Ft + ÁFA

(ebből felhasználási jog ellenértéke:

1 360 000 Ft + ÁFA)

I. Előkészítési fázis 2) Koncepció készítési rész: Fix átalány díj: 34 000 000 Ft + ÁFA

(ebből felhasználási jog ellenértéke:

10 200 000 Ft + ÁFA)

I. Előkészítési fázis 3) Vázlatterv készítési rész: Fix átalány díj: 54 400 000 Ft + ÁFA

(ebből felhasználási jog ellenértéke:

16 320 000 Ft +ÁFA)

II. Engedélyezési terv fázis:

Fix átalány díj:

333 873 000 Ft + ÁFA

(ebből felhasználási jog ellenértéke:

[100 162 000] Ft + ÁFA)

III. Kiviteli terv fázis:

III. Kiviteli terv fázis: III.1) 1. ütem UG épület

Fix átalány díj: 99 732 000 Ft + ÁFA

(ebből felhasználási jog ellenértéke:

[29 920 000] Ft + ÁFA)

III. Kiviteli terv fázis: III.2) 2. ütem UD+UE épület

Fix átalány díj: 124 395 000 Ft + ÁFA

(ebből felhasználási jog ellenértéke:

[37 319 000] Ft + ÁFA)

III. Kiviteli terv fázis: III.3) R0+F0 klimatizálás

Fix átalány díj: 20 000 000 Ft + ÁFA

(ebből felhasználási jog ellenértéke:

[6 000 000] Ft + ÁFA)

B. Opciós feladatok

IV. Művezetési fázis Művezetési

feladatok rész:

Egy mérnöknap ellenértéke: 80 000 Ft

+ ÁFA

576 mérnöknap alapján maximálisan:

46 080 000 Ft + ÁFA

V.1. BIM modell feladatok I. Előkészítési-fázis: BIM modellezési Díj 15 % a Fix átalány díj: 5 328 000 Ft + -ÁFA

V. 1. BIM modell feladatok II. Engedélyezési terv fázis: BIM modellezési Díj 30 % a Fix átalány díj: 10 65600 000 Ft + ÁFA

V. 1. BIM modell feladatok III. Kiviteli terv fázis BIM modellezési Díj 55% a Fix átalány díj: Ft + 19 536 000 -ÁFA”

II.3. A Felek megállapodnak, hogy a Szerződés VI.9. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.

„VI.9. A Tervező által átadott, a Megrendelő által jóváhagyott dokumentumok (rész)teljesítését a Megrendelő által kijelölt személy igazolja a (rész)teljesítést követő 15 napon belül (továbbiakban: „Teljesítési igazolás"), amennyiben jogszabály máshogy nem rendelkezik. Felek kijelentik, hogy a (rész)teljesítési igazolás kiadásának feltétele a II. fejezetben meghatározott feladatok hiba- és hiánymentes, határidőre való teljesítése, valamint az alábbi feltételek betartása.

II.4. A Felek megállapodnak, hogy a Szerződés IX.2. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.

„IX.2. A Tervező kötelezettsége, hogy a szolgáltatás teljesítése során betartsa a Kbt. 138. § - 139. §-ban az alvállalkozókra és a szakemberekre meghatározott előírásokat. „Tervező a Szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt a Szerződés melléklete szerinti formában köteles előzetesen a Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a Szerződés teljesítésében (a megnevezésen túl az elérhetőség, valamint a képviseletre jogosult megjelölésével). A Tervező a Szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőt tájékoztatni az alvállalkozók bejelentésben közölt adatainak változásáról. A Tervező jelen Szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a Szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót.”

II.5. A Felek megállapodnak, hogy közös megegyezésük alapján a Szerződés VI.15. pontja törlésre kerül.

II.6. A Felek megállapodnak, hogy a Szerződés XI.3. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.

„XI.3. A Megrendelő által a Szerződés teljesítése kapcsán kapcsolattartásra kijelölt személy:

Döntést igénylő kérdésekben:

Név: Orosz János

Telefon: +35 30 155 4625

E-mail: orosz.janos@ebp.gov.hu

Név: Somogyi Zoltán

Telefon: + 36 20 495 9038

E-mail: somogyi.zoltan@ebp.gov.hu

Operatív feladatok:

Név: Vasasné Bacsó Eszter

Telefon: +36 30 853 3988

E-mail: bacso.eszter@ebp.gov.hu

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

A II. 4. pont módosítás indoka:

A Kbt. 197. § (22) bekezdése alapján a törvénynek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2020. évi CXXVIII. törvénnyel megállapított 138. § (3) bekezdését alkalmazni kell az ezen rendelkezés hatálybalépését megelőzően indult közbeszerzési eljárások alapján kötött szerződésekre is, a megkötött szerződéseknél a még be nem jelentett alvállalkozók tekintetében.

A módosítások jogalapja: Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja, valamint a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 761 600 000.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 761 600 000.00 HUF