Stavební práce - 487585-2020

16/10/2020    S202

Česko-Olomouc: Stavební práce

2020/S 202-487585

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Stavební práce

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2020/S 182-436243)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Univerzita Palackého v Olomouci
Národní identifikační číslo: 61989592
Poštovní adresa: Křížkovského 511/8
Obec: Olomouc
Kód NUTS: CZ071 Olomoucký kraj
PSČ: 771 47
Země: Česko
Kontaktní osoba: Mgr. Petra Jungová, LL.M.
E-mail: petra.jungova@upol.cz
Tel.: +420 585631117
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.upol.cz/
Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.upol.cz/

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

UPOL - Rekonstrukce vnitřních prostor VŠK 17. listopadu

II.1.2)Hlavní kód CPV
45000000 Stavební práce
II.1.3)Druh zakázky
Stavební práce
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci vnitřních prostor VŠK tř. 17. listopadu, dále přístavbě výtahu a také vestavby v 7. NP - SO.01 Půdní vestavba - jih a SO.02 Půdní vestavba - sever.

Předmětem veřejné zakázky je i zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby, a to podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
13/10/2020
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2020/S 182-436243

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 27/10/2020
Místní čas: 09:00
Má být:
Datum: 29/10/2020
Místní čas: 09:00
Číslo oddílu: IV.2.7
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 27/10/2020
Místní čas: 09:00
Má být:
Datum: 29/10/2020
Místní čas: 09:00
VII.2)Další dodatečné informace: