Építési beruházás - 487709-2019

17/10/2019    S201

Magyarország-Budapest: Gyalogos felüljáró építése

2019/S 201-487709

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368572
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Székesfehérvár vasútállomás gyalogos felüljáró

Hivatkozási szám: EKR000335052019
II.1.2)Fő CPV-kód
45233261 Gyalogos felüljáró építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Székesfehérvár vasútállomás gyalogos felüljáró

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 2 488 979 858.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
31527270 Peronlámpák
45210000 Magasépítési munka
45231400 Erősáramú vezeték építése
45233261 Gyalogos felüljáró építése
45234100 Vasútépítés
45234116 Pályaépítés
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU211 Fejér
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, Fejér megye, Székesfehérvár

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Székesfehérvár vasútállomás vágányhálózata felett gyalogos felüljáró építés II ütem kivitelezési feladatainak elvégzése

Építési feladat

Hídépítés

— 76.6 m hosszú 8 vágányt keresztező acél felszerkezet, egy közbenső alátámasztással, két szélső alátámasztással, melyek közül a kezdőponti támasz az I. ütemben megépült,

— 73,12 m hosszú 9 vágányt keresztező vasbeton felszerkezet 3 közbenső alátámasztással, két szélső alátámasztással, melyek közül a kezdőponti támasz azonos az acél felszerkezet végponti alátámasztásával,

— 20,59 m hosszú acél lépcső, lejáró lépcső a közterületre,

— 19,65 m hosszú acél lépcső, a MÁV gépészeti telepre vezető lépcső,

— hídszerkezet lefedése és oldalburkolat építése 220,32 m hosszon a híd teljes hosszában

— Fel- lejáró lépcsők lefedése és oldalburkolat építése, 2 db lépcső, összesen 41,18 m hosszon,

— Peronra vezető lépcsők lefedése és oldalburkolat építése, 3 db lépcső, összesen 58,95 m hosszon,

— MÁV gépészeti telepre vezető lépcső lefedése és oldalburkolat építése, 19,65 m hosszon.

Útépítés

Üzemi út építése MÁV területen, a gépészeti telep megközelítésére 60 m hosszon.

Vasútépítés

Az acélszerkezet közbenső alátámasztásának megépítése érdekében a XVI-XVII. számú vágányok hossza csökken,

— el kell bontani a régi 112-es kitérőt, a helyén folyó vágányt kell építeni,

— a XVII. számú vágányba be kell építeni az új 100-as kitérőt a XVI-XVII. számú vágányokra vezető csatlakozó vágányszakaszokkal,

— el kell bontani a XVI. számú vágány kieső szakaszát

Vasúti villamos felsővezeték

— Az I. ütem lefedési és oldalburkolat építési munkáit és az acél felszerkezetű műtárgyat villamosított vágányok felett kell megépíteni,

— A vasútépítési munkáknak megfelelően át kell alakítani a villamos felsővezetéket

Közművek

— Ki kell építeni a műtárgy közműcsatlakozásait,

— az építési munkákkal érintett meglévő közműveket ki kell váltani, illetve védelembe kell helyezni.

A feladat további részletes ismertetését a dokumentáció tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Felhívás III.1.3) M/2.2 pontja szerinti szakember vasúti gyalogos és/vagy közúti aluljáró és/vagy felüljáró építés területén szerzett többlettapasztalata (hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Felhívás III.1.3) M/2.3 pontja szerinti szakember vasúti vágányépítés területen szerzett többlettapasztalata (hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Felhívás III.1.3 M/2.4 pontja szerinti szakember vasúti villamos felsővezeték építésen szerzett többlettapasztalata (hónap) / Súlyszám: 10
Költség kritérium - Név: Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IKOP-2.1.0-15-2016-00012

II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 065-150199
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Székesfehérvár vasútállomás gyalogos felüljáró

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
01/10/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Híd-Tám Hídépítési Fővállalkozó, Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_18436312
Postai cím: Zsámbéki út 16.
Város: Herceghalom
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2053
Ország: Magyarország
E-mail: szilvagyi.zoltan@hidtam.hu
Telefon: +36 204874685
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1 878 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 2 488 979 858.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Híd-Tám Kft. (2053 Herceghalom, Zsámbéki út 16.) adószám:12902765-2-13

KÚTHÁZ Építőipari Kft. (9025 Győr, Kálvinista utca 1/a.) Adószám: 12661303-2-08

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148.§ szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
15/10/2019