Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Építési beruházás - 487709-2019

17/10/2019    S201

Magyarország-Budapest: Gyalogos felüljáró építése

2019/S 201-487709

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368572
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Székesfehérvár vasútállomás gyalogos felüljáró

Hivatkozási szám: EKR000335052019
II.1.2)Fő CPV-kód
45233261 Gyalogos felüljáró építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Székesfehérvár vasútállomás gyalogos felüljáró

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 2 488 979 858.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
31527270 Peronlámpák
45210000 Magasépítési munka
45231400 Erősáramú vezeték építése
45233261 Gyalogos felüljáró építése
45234100 Vasútépítés
45234116 Pályaépítés
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU211 Fejér
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, Fejér megye, Székesfehérvár

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Székesfehérvár vasútállomás vágányhálózata felett gyalogos felüljáró építés II ütem kivitelezési feladatainak elvégzése

Építési feladat

Hídépítés

— 76.6 m hosszú 8 vágányt keresztező acél felszerkezet, egy közbenső alátámasztással, két szélső alátámasztással, melyek közül a kezdőponti támasz az I. ütemben megépült,

— 73,12 m hosszú 9 vágányt keresztező vasbeton felszerkezet 3 közbenső alátámasztással, két szélső alátámasztással, melyek közül a kezdőponti támasz azonos az acél felszerkezet végponti alátámasztásával,

— 20,59 m hosszú acél lépcső, lejáró lépcső a közterületre,

— 19,65 m hosszú acél lépcső, a MÁV gépészeti telepre vezető lépcső,

— hídszerkezet lefedése és oldalburkolat építése 220,32 m hosszon a híd teljes hosszában

— Fel- lejáró lépcsők lefedése és oldalburkolat építése, 2 db lépcső, összesen 41,18 m hosszon,

— Peronra vezető lépcsők lefedése és oldalburkolat építése, 3 db lépcső, összesen 58,95 m hosszon,

— MÁV gépészeti telepre vezető lépcső lefedése és oldalburkolat építése, 19,65 m hosszon.

Útépítés

Üzemi út építése MÁV területen, a gépészeti telep megközelítésére 60 m hosszon.

Vasútépítés

Az acélszerkezet közbenső alátámasztásának megépítése érdekében a XVI-XVII. számú vágányok hossza csökken,

— el kell bontani a régi 112-es kitérőt, a helyén folyó vágányt kell építeni,

— a XVII. számú vágányba be kell építeni az új 100-as kitérőt a XVI-XVII. számú vágányokra vezető csatlakozó vágányszakaszokkal,

— el kell bontani a XVI. számú vágány kieső szakaszát

Vasúti villamos felsővezeték

— Az I. ütem lefedési és oldalburkolat építési munkáit és az acél felszerkezetű műtárgyat villamosított vágányok felett kell megépíteni,

— A vasútépítési munkáknak megfelelően át kell alakítani a villamos felsővezetéket

Közművek

— Ki kell építeni a műtárgy közműcsatlakozásait,

— az építési munkákkal érintett meglévő közműveket ki kell váltani, illetve védelembe kell helyezni.

A feladat további részletes ismertetését a dokumentáció tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Felhívás III.1.3) M/2.2 pontja szerinti szakember vasúti gyalogos és/vagy közúti aluljáró és/vagy felüljáró építés területén szerzett többlettapasztalata (hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Felhívás III.1.3) M/2.3 pontja szerinti szakember vasúti vágányépítés területen szerzett többlettapasztalata (hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Felhívás III.1.3 M/2.4 pontja szerinti szakember vasúti villamos felsővezeték építésen szerzett többlettapasztalata (hónap) / Súlyszám: 10
Költség kritérium - Név: Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IKOP-2.1.0-15-2016-00012

II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 065-150199
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Székesfehérvár vasútállomás gyalogos felüljáró

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
01/10/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Híd-Tám Hídépítési Fővállalkozó, Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_18436312
Postai cím: Zsámbéki út 16.
Város: Herceghalom
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2053
Ország: Magyarország
E-mail: szilvagyi.zoltan@hidtam.hu
Telefon: +36 204874685
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1 878 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 2 488 979 858.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Híd-Tám Kft. (2053 Herceghalom, Zsámbéki út 16.) adószám:12902765-2-13

KÚTHÁZ Építőipari Kft. (9025 Győr, Kálvinista utca 1/a.) Adószám: 12661303-2-08

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148.§ szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
15/10/2019