Lieferungen - 487717-2020

Nerevidovaný strojový překlad

16/10/2020    S202

Finsko-Helsinky: Učebnice

2020/S 202-487717

Předběžné oznámení

Toto oznámení je pouze pro předběžné informace

Dodávky

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Hansel Oy
Národní identifikační číslo: 0988084-1
Poštovní adresa: PL 1386
Obec: Helsinki
Kód NUTS: FI SUOMI / FINLAND
PSČ: FI-00101
Země: Finsko
Kontaktní osoba: Annika Hämäläinen
E-mail: kilpailutus@hansel.fi
Tel.: +358 294444290
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.hansel.fi
I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
Zakázku zadává centrální zadavatel
I.3)Komunikace
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
I.4)Druh veřejného zadavatele
Jiný druh: Yhteishankintayksikkö
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Horní sekundární učebnice a související doprovodné materiály 2021-2023 (2025)

Spisové číslo: HANSEL PJ 582
II.1.2)Hlavní kód CPV
22112000 Učebnice
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Hansel Oy zahájil přípravy učebnic druhé úrovně a souvisejících doprovodných materiálů pro rámcovou smlouvu na období 2021-2023 (2025) pro zákazníky společnosti Hansel Oy. Předmětem rámcové dohody budou finské, švédské a jiné jazykové učebnice a související doprovodné materiály pro druhou fázi. Rámcová dohoda by obsahovala tištěné a digitální materiály v souladu s potřebami zákazníků v souvislosti s rámcovou dohodou.

Podle předběžného plánu bude soutěž využita k hledání dodavatele, jehož prostřednictvím si zákazníci mohou objednat tištěné a digitální učebnice pro sekundární vzdělávání od různých vydavatelů se souvisejícími materiály.

Příprava nabídkového řízení souvisí s vládním návrhem na zvýšení věku povinné školní docházky. Provádění a načasování nabídkového řízení bude záviset na obsahu legislativní změny a harmonogramu jejího vstupu v platnost.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
79823000 Služby v oblasti tisku a jeho doručování
79824000 Tiskařské a distribuční služby
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: FI SUOMI / FINLAND
II.2.4)Popis zakázky:

Viz bod II.1.4 - stručný popis.

II.2.14)Další informace
II.3)Předpokládané datum zveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení:
25/01/2021

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:

Obecné

Je třeba poznamenat, že se jedná o oznámení předběžných informací (dále jen „oznámení“) a že toto oznámení ještě není předmětem nabídkového řízení.

Informace uvedené v tomto oznámení jsou předběžné a mohou se v průběhu přípravy měnit.

Registrace

Společnosti, které mají zájem o nabídkové řízení, se vyzývají, aby poskytly své kontaktní údaje e-mailem na adresu: kilpailutus@hansel.fi a zapište e-mail „Hansel - Sekundární učebnice a související doprovodné materiály - zápis“.

Osobní údaje subjektů zapsaných v rejstříku budou použity pouze pro účely kontaktování tohoto výběrového řízení. Vaše osobní údaje budou uchovávány pouze během přípravy příslušné nabídky a případně související výzvy k podávání nabídek.

Technický dialog

Podle předběžného posouzení obdrží uchazeči návrh materiálu k podání připomínek během takzvaného „technického dialogu“ v listopadu. Žadatelé o registraci mají možnost se k návrhu materiálu písemně vyjádřit.

Po individuálním oznámení se mohou v průběhu října/listopadu konat schůze zaměřené na konkrétní společnosti na dálku.

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
13/10/2020