Leveringen - 487725-2020

16/10/2020    S202

România-Cluj-Napoca: Echipamente medicale

2020/S 202-487725

Anunț de intenție

Prezentul anunţ este doar un anunț de intenție

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Municipiul Cluj-Napoca
Număr naţional de înregistrare: 4305857
Adresă: Str. Moţilor nr. 1-3
Localitate: Cluj-Napoca
Cod NUTS: RO113 Cluj
Cod poștal: 400001
Țară: România
Persoană de contact: Lucia Lupea
E-mail: achizitiipublice@primariaclujnapoca.ro
Telefon: +40 264596030
Fax: +40 264431575
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.primariaclujnapoca.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.primariaclujnapoca.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la:
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Achiziția de echipamente de protecție medicală (măști chirurgicale cu trei pliuri cu elastic) pentru proiectul „Creșterea capacității Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca de gestionare a crizei sanitare Covid-19 prin achiziția de echipamente medicale și de protecție medicală”, cod SMIS 138377

Număr de referinţă: 488494
II.1.2)Cod CPV principal
33100000 Echipamente medicale
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Achizitia de echipamente de protectie medicala (masti chirurgicale cu trei pliuri cu elastic) pentru proiectul „Cresterea capacitatii Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca de gestionare a crizei sanitare Covid-19 prin achizitia de echipamente medicale si de protectie medicala”, cod SMIS 138377.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 201 000.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

Cluj-Napoca.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Achizitia de echipamente de protectie medicala (masti chirurgicale cu trei pliuri cu elastic) pentru proiectul „Cresterea capacitatii Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca de gestionare a crizei sanitare Covid-19 prin achizitia de echipamente medicale si de protectie medicala”, cod SMIS 138377.

II.2.14)Informații suplimentare
II.3)Data estimată pentru publicarea anunţului de participare:
30/10/2020

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
13/10/2020