Lieferungen - 487842-2020

16/10/2020    S202

România-Bucureşti: Medicamente utilizate în cardiologie

2020/S 202-487842

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. C.C. Iliescu”
Număr naţional de înregistrare: 4203628
Adresă: Str. Fundeni nr. 258, sector 2
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 022328
Țară: România
Persoană de contact: Gheorghe Dumitrescu
E-mail: ibcardio@gmail.com
Telefon: +40 213026724
Fax: +40 213175221
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.cardioiliescu.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100104997
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Organism de drept public
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Medicamente utilizate în cardiologie și alte medicamente

Număr de referinţă: 26621/01.10.2020
II.1.2)Cod CPV principal
33622100 Medicamente utilizate în cardiologie
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Achizitie medicamente conform caietului de sarcini.

Precizam ca: data-limita de a raspunde la orice clarificare – data-limita la care autoritatea contractanta va răspunde, în mod clar și complet, tuturor solicitărilor de clarificare/informații suplimentare: în a 10-a zi înainte de data-limita de depunere a ofertelor conf. art. 160 din Legea 98/2016. Data-limită de solicitare a clarificarilor: nu mai tarziu de 20 de zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor, conf. art. 161 din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

Centralizator necesar medicamente. Centralizator cantitati estimative ce pot fi cuprinse in contractul subsecvent:

Nr. lot, cod DCI/denumire produs, forma, concentratia, cantitate minima contract subsecvent (buc.), cantitate maxima contract subsecvent (buc.);

1. 33622100-7, Aminophyllinum, caps., 100 mg, 300, 1 800;

2. 33622100-7, Amiodaronum, compr., 200 mg, 1 200, 7 200;

3. 33622100-7, Atorvastatinum, compr. film., 10 mg, 2 000, 12 000;

4. 33622100-7, Ropivacainum, sol. inj., 200 mg/20 ml, 200, 1 200;

5. 33622100-7, Simvastatinum, compr. film., 10 mg, 2 000, 12 000;

6. 33622100-7, Spironolactonum, caps., 50 mg, 3 000, 18 000;

7. 33622100-7, Urapidil hydrochloridum, sol. inj., 25 mg/5 ml, 700, 4 200;

8. 33632200-1, Atracurium, sol. inj., 50 mg/5 ml, 2 000, 12 000;

9. 33696800-3, Iodixanolum, sol. inj., 320 mgl/ml-fl-100 ml, 50, 300;

10. 33696800-3, Iodixanolum, sol. inj., 320 mgl/ml-fl-50 ml, 30, 180;

11. 33696800-3, Iohexolum, sol. inj., 350 mgl/ml-fl-100 ml, 700, 4 200;

12. 33696800-3, Iomeprolum, sol. inj., 400 mgI/ml-200 ml, 50, 300;

13. 33690000-3, Diclofenacum, sol. inj., 75 mg/3 ml, 300, 1 800;

14. 33690000-3, Isosorbidi mononitras, compr., 40 mg, 200, 1 200;

15. 33690000-3, Lercanidipinum, compr. film., 20 mg, 240, 1 440;

16. 33690000-3, Loperamid 2 mg, compr., 2 mg, 100, 600;

17. 33690000-3, Loratadinum sirop, 120 mg/120 ml, 10, 60;

18. 33690000-3, Famotidinum, compr., 40 mg, 300, 1 800;

19. 33690000-3, Atorvastatinum, compr. film., 20 mg, 5 000, 30 000;

20. 33690000-3, complex de fier (III) Izomaltozat, sol. inj./perf. 100 mg/ml-1 ml, 150, 900;

21. 33690000-3, complex de hidroxid de fier (III) Sucroza, sol. inj./perf. 100 mg/5 ml, 50, 300;

22. 33690000-3, acid omega 3 Esteri etilici, 90 caps., 1 000 mg, 56, 336;

23. 33690000-3, Alprazolamum, compr., 0,5 mg, 2 000, 12 000;

24. 33690000-3, Azitromicinum, compr., 500 mg, 40, 240;

25. 33690000-3, Diosmectita, plic, 3 g, 200, 1 200.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 4 466 069.71 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 25
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 25
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

DIOSMECTITA plic 3g 1.500

Lot nr.: 25
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33690000 Diverse medicamente
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La usa farmaciei institutului

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru(buc.): 2400, Cantitate maxima- acord cadru(buc.): 7200

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 10 800.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Cantitate maxima contract subsecvent(buc.):1200, Valoarea aferenta celui mai mare contract subsecvent(lei): 1800.00

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

ALPRAZOLAMUM Comprimate 0.5 mg

Lot nr.: 23
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33690000 Diverse medicamente
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La usa farmaciei institutului

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru(buc.): 24000, Cantitate maxima- acord cadru(buc.): 72000

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 16 200.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Cantitate maxima contract subsecvent(buc.):12000, Valoarea aferenta celui mai mare contract subsecvent(lei): 2700.00

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

AZITROMICINUM Comprimate 500mg

Lot nr.: 24
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33690000 Diverse medicamente
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La usa farmaciei institutului

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru(buc.): 480, Cantitate maxima- acord cadru(buc.): 1440

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 8 674.56 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Cantitate maxima contract subsecvent(buc.):240, Valoarea aferenta celui mai mare contract subsecvent(lei): 1445.76

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

COMPLEX DE FIER (III) IZOMALTOZAT solutie injectabila / perfuzabila 100mg/ml - 1ml

Lot nr.: 20
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33690000 Diverse medicamente
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La usa farmaciei institutului

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru(buc.): 1800, Cantitate maxima- acord cadru(buc.): 5400

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 475 966.80 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Cantitate maxima contract subsecvent(buc.):900, Valoarea aferenta celui mai mare contract subsecvent(lei): 79327.80

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

FAMOTIDINUM Comprimate 40mg

Lot nr.: 18
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33690000 Diverse medicamente
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La usa farmaciei institutului

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru(buc.): 3600, Cantitate maxima- acord cadru(buc.): 10800

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 3 510.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Cantitate maxima contract subsecvent(buc.): 1800, Valoarea aferenta celui mai mare contract subsecvent(lei): 585.00

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

IODIXANOLUM Solutie Injectabila 320mgl/ml-fl-50 ml

Lot nr.: 10
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696800 Produse de contrast pentru utilizare în radiologie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La usa farmaciei institutului

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru(buc.): 360, Cantitate maxima- acord cadru(buc.): 1080

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 54 731.16 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Cantitate maxima contract subsecvent(buc.): 180, Valoarea aferenta celui mai mare contract subsecvent(lei): 9121.86

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

URAPIDIL HYDROCHLORIDUM Solutie Injectabila 25mg/5ml

Lot nr.: 7
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33622100 Medicamente utilizate în cardiologie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La usa farmaciei institutului

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru(buc.): 8400, Cantitate maxima- acord cadru(buc.): 25200

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 223 624.80 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Cantitate maxima contract subsecvent(buc.): 4200, Valoarea aferenta celui mai mare contract subsecvent(lei): 37270.80,

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

IOMEPROLUM Solutie Injectabila 400mg I /ml - 200ml

Lot nr.: 12
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696800 Produse de contrast pentru utilizare în radiologie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La usa farmaciei institutului

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru(buc.): 600, Cantitate maxima- acord cadru(buc.): 1800

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 510 372.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Cantitate maxima contract subsecvent(buc.): 300, Valoarea aferenta celui mai mare contract subsecvent(lei): 85062.00

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

ATORVASTATINUM comprimate filmate 20mg

Lot nr.: 19
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33690000 Diverse medicamente
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La usa farmaciei institutului

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru(buc.): 60000, Cantitate maxima- acord cadru(buc.): 180000

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 148 500.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Cantitate maxima contract subsecvent(buc.): 30000, Valoarea aferenta celui mai mare contract subsecvent(lei): 24750.00

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

LOPERAMID 2mg comprimate 2 mg

Lot nr.: 16
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33690000 Diverse medicamente
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La usa farmaciei institutului

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru(buc.): 1200, Cantitate maxima- acord cadru(buc.): 3600

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 8 280.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Cantitate maxima contract subsecvent(buc.): 600, Valoarea aferenta celui mai mare contract subsecvent(lei):1380.00

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

ATRACURIUM Solutie Injectabila 50mg/ 5ml

Lot nr.: 8
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33632200 Miorelaxanţi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La usa farmaciei institutului

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru(buc.): 24000, Cantitate maxima- acord cadru(buc.): 72000

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 330 480.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Cantitate maxima contract subsecvent(buc.): 12000, Valoarea aferenta celui mai mare contract subsecvent(lei): 55080.00

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

IOHEXOLUM solutie injectabila 350mg l/ml-fl.100 ml

Lot nr.: 11
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696800 Produse de contrast pentru utilizare în radiologie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La usa farmaciei institutului

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru(buc.): 8400, Cantitate maxima- acord cadru(buc.): 25200

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 2 154 222.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Cantitate maxima contract subsecvent(buc.): 4200, Valoarea aferenta celui mai mare contract subsecvent(lei): 359037.00

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

DICLOFENACUM solutie injectabila 75mg/ 3ml

Lot nr.: 13
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33690000 Diverse medicamente
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La usa farmaciei institutului

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru(buc.): 3600, Cantitate maxima- acord cadru(buc.): 10800

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 14 191.20 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Cantitate maxima contract subsecvent(buc.): 1800, Valoarea aferenta celui mai mare contract subsecvent(lei): 2365.20

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

ISOSORBIDI MONONITRAS Comprimate 40mg

Lot nr.: 14
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33690000 Diverse medicamente
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La usa farmaciei institutului

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru(buc.): 2400, Cantitate maxima- acord cadru(buc.): 7200

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 5 569.20 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Cantitate maxima contract subsecvent(buc.):1200, Valoarea aferenta celui mai mare contract subsecvent(lei): 928.20

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

LERCANIDIPINUM comprimate filmate 20 mg

Lot nr.: 15
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33690000 Diverse medicamente
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La usa farmaciei institutului

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru(buc.): 2880, Cantitate maxima- acord cadru(buc.): 8640

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 7 382.88 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Cantitate maxima contract subsecvent(buc.): 1440, Valoarea aferenta celui mai mare contract subsecvent(lei): 1230.48

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

ATORVASTATINUM comprimate filmate 10mg

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33622100 Medicamente utilizate în cardiologie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La usa farmaciei institutului

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru(buc.): 24000, Cantitate maxima- acord cadru(buc.): 72000

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 48 672.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Cantitate maxima contract subsecvent(buc.): 12000, Valoarea aferenta celui mai mare contract subsecvent(lei): 8112.00

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

LORATADINUM SIROP 120mg/ 120ml

Lot nr.: 17
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33690000 Diverse medicamente
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La usa farmaciei institutului

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru(buc.):120, Cantitate maxima- acord cadru(buc.): 360

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 5 216.40 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Cantitate maxima contract subsecvent(buc.): 60, Valoarea aferenta celui mai mare contract subsecvent(lei): 869.40

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

SIMVASTATINUM comprimate filmate 10mg

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33622100 Medicamente utilizate în cardiologie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La usa farmaciei institutului

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru(buc.): 24000, Cantitate maxima- acord cadru(buc.): 72000

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 18 504.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Cantitate maxima contract subsecvent(buc.):12000, Valoarea aferenta celui mai mare contract subsecvent(lei): 3084.00

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

ROPIVACAINUM Solutie injectabila 200mg / 20ml

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33622100 Medicamente utilizate în cardiologie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La usa farmaciei institutului

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru(buc.): 2400, Cantitate maxima- acord cadru(buc.):7200

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 77 731.20 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Cantitate maxima contract subsecvent(buc.):1200, Valoarea aferenta celui mai mare contract subsecvent(lei): 12955.2

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

AMIODARONUM Comprimate 200mg

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33622100 Medicamente utilizate în cardiologie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La usa farmaciei institutului

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru(buc.): 14400, Cantitate maxima- acord cadru(buc.): 43200

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 15 811.20 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Cantitate maxima contract subsecvent(buc.):7200, Valoarea aferenta celui mai mare contract subsecvent(lei): 2635.2

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

AMINOPHYLLINUM capsule 100mg

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33622100 Medicamente utilizate în cardiologie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La usa farmaciei institutului

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru(buc.): 3600 Cantitate maxima acord cadru(buc.): 10800

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 3 202.20 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Cantitate maxima contract subsecvent (buc.): 1800, Valoarea aferenta celui mai mare contract subsecvent(lei): 533.7,

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

SPIRONOLACTONUM capsule 50mg

Lot nr.: 6
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33622100 Medicamente utilizate în cardiologie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La usa farmaciei institutului

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru(buc.): 36000, Cantitate maxima- acord cadru(buc.): 108000

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 58 752.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Cantitate maxima contract subsecvent(buc.):18000, Valoarea aferenta celui mai mare contract subsecvent(lei): 9792.00

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

IODIXANOLUM Solutie Injectabila 320mgl/ml-fl-100 ml

Lot nr.: 9
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696800 Produse de contrast pentru utilizare în radiologie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La usa farmaciei institutului

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru(buc.): 600, Cantitate maxima- acord cadru(buc.): 1800

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 176 900.40 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Cantitate maxima contract subsecvent(buc.): 300, Valoarea aferenta celui mai mare contract subsecvent(lei): 29483.40

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

COMPLEX DE HIDROXID DE Fier (III) SUCROZA solutie injectabila/perfuzabila 100mg/ 5ml

Lot nr.: 21
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33690000 Diverse medicamente
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La usa farmaciei institutului

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru(buc.): 600, Cantitate maxima- acord cadru(buc.): 1800

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 85 183.20 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Cantitate maxima contract subsecvent(buc.):300, Valoarea aferenta celui mai mare contract subsecvent(lei): 14197.20

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

ACID OMEGA 3 ESTERI ETILICI 90 Capsule 1000mg

Lot nr.: 22
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33690000 Diverse medicamente
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La usa farmaciei institutului

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru(buc.): 672, Cantitate maxima- acord cadru(buc.): 2016

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 3 592.51 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Cantitate maxima contract subsecvent(buc.):336, Valoarea aferenta celui mai mare contract subsecvent(lei): 598.75

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016.

Totodata se solicita declaratie conf art.60/Legea 98/2016, care va fi prezentata de catre toti participantii la procedura de atribuire(ofertanti,terti sustinatori,subcontractanti) odata cu depunerea DUAE pana la data limita a depunerii ofertelor

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerin?ei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autorita?ii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele trei locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:

1. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

Referitor la certificatele fiscale - precizam ca acestea trebuie sa ateste LIPSA DATORIILOR RESTANTE LA MOMENTUL PREZENTARII ACESTORA-observatie valabila si pentru operatorii- persoane juridice/fizice straine, ce doresc a participa la procedura.

2. Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

3. Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizi?iile publice;

4. Alte documente edificatoare, dupa caz.

Mentionam persoanele cu functii de decizie din cadrul institutului si care aproba semneaza documente emise in legatura sau pentru procedura de atribuire

Manager-Dr. Gheorghe Ceausu; Director Medical- Dr. Iulia Daniela Kulcsar; Director Financiar Contabil-Ec. Elena Tapu Mocanu; Cons. Juridic-Cristina Ficeac;Dr. Anca Dragan;Ing. Gh. Dumitrescu;Farm. Serenela Uta; Farm. Cassandra Popa, As.Farm.Florina Pirvan; As.Farm.Cezar Pitea; Ref. Cristina Augusta Calin, Ref. Daniela Sirghi.

Mentionam ca in situatia operatorilor- persoane juridice/fizice straine, ce doresc a participa la procedura, acestea vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara în care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca îndeplinirea obligatiilor scadente de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, în conformitate cu legislatia din tara de rezidenta. Documentele se vor prezenta însotite de traducerea autorizata a acestora în limba româna.

NOTA: certificatele solicitate in cadrul acestei sectiuni pot fi prezentate in oricare dintre formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea “ conform cu originalul ”.

Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul acordului cadru.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de către operatorii economici participanti la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terti si subcontractanti) cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin

Completarea DUAE, respectiv:

1. Certificat constatator emis de O.N.R.C - informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii si din care sa reiasa ca obiectul contractului are corespondent in codul CAEN din Certificatul Constatator- pentru persoane juridice/fizice române;

2. Autorizatie de distributie angro eliberata de Ministerul Sanatatii- Agentia Nationala a Medicamentului- (in conf. cu art 788(1)Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare; Ordinul ministrului sanatatii 1964/2008, art.2, pentru aprobarea normelor privind infiintarea, organizarea si functionarea unitatilor de distributie angro de medicamente de uz uman.);

3.Autorizatie de punere pe piata de la Agentia Nationala a Medicamentelor(Emisa de Agentia Nationala a Medicamentului, in baza art. 700 din Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;

Referitor la aceste cerinte - precizam ca persoanele juridice straine doritoare de a participa la procedura, vor prezenta documente care dovedesc o formă de înregistrare / atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul est rezident- documentele se vor prezenta însotite de traducerea autorizata a acestora în limba româna.Documentele justificative vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii (în cazul asocierii de catre fiecare operator economic care face parte din asociere) clasati pe primele trei locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Precizam ca aceste documente urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele trei locuri in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
Numărul maxim preconizat de participanţi la acordul-cadru: 3
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 17/11/2020
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 17/03/2021
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 17/11/2020
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Membrii comisiei de evaluare.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Precizam ca in situaţia în care doi sau mai mulţi ofertanţi sunt clasati pe primul loc avand oferte financiare cu preţul cel mai scăzut, atunci autoritatea contractantă va recurge la solicitarea de reofertare a preţului, prin intermediul facilitatilor SEAP.Aceiasi procedura se va aplica si pt ofertantii cu preturi egale clasati pe locul 2 si 3 din clasament, in cazul existentei acestei situatii. Cu privire la durata acordului cadru mentionam ca aceasta este de maxim 36 luni, insa in functie de dispozitiile forului tutelar-Ministerul Sanatatii acordul cadru se poate finaliza si la alta data(in interiorul celor 36 luni).Toate raspunsurile la clarificari cerute de catre operatorii economici sau formulate de catre autoritatea contractanta vor fi postate pe site-ul www.e-licitatie.ro. Acordul cadru va putea beneficia de clauze de revizuire(daca va fi cazul), in conditiile legale – in conformitate cu art. 221 din Legea 98/2016 si Instrucţiunea preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice nr. 3/2017 privind modificările contractului de achiziţie publică/contractului de achiziţie sectorială/acordului-cadru şi încadrarea acestor modificări ca fiind substanţiale sau nesubstanţiale.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Termenul-limita de depunere a contestatiilor este de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestator despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Oficiul juridic
Adresă: Șoseaua Fundeni nr. 258, sector 2
Localitate: București
Cod poștal: 0272435
Țară: România
E-mail: aprov.cciliescu@yahoo.com
Telefon: +40 213175222
Fax: +40 213175221
Adresă internet: www.cardioiliescu.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
12/10/2020