Leveringen - 487883-2020

16/10/2020    S202

România-Craiova: Imprimante laser

2020/S 202-487883

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova
Număr naţional de înregistrare: 4416952
Adresă: Str. Mitropolitul Firmilian nr. 2
Localitate: Craiova
Cod NUTS: RO411 Dolj
Cod poștal: 200761
Țară: România
Persoană de contact: Daniela Iovan
E-mail: Daniela.Iovan.DJ@anaf.ro
Telefon: +40 251410890
Fax: +40 251410890
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.anaf.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100104980
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Agenție/birou național sau federal
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizare multifuncționale pentru unități ale DGRFP Craiova

Număr de referinţă: PAAPD 1149820
II.1.2)Cod CPV principal
30232110 Imprimante laser
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Furnizare multifunctionale pentru unitati ale DGRFP Craiova – trei loturi.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 668 067.23 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 3
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 3
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 1 – Multifuncțională color A4 (1 buc.)

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
30232110 Imprimante laser
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO41 Sud-Vest Oltenia
Locul principal de executare:

Judetul Dolj.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

— 1 buc. multifunctionala color A4, conform specificatiilor din caietul de sarcini.

Procedura de atribuire a contractul de achiziție publică este inițiată sub incidența prezentei clauze suspensive, în sensul că încheierea contractului de achiziție publică este condiționată de alocarea creditelor bugetare cu această destinație, semnarea contractului făcându-se cu respectarea dispozițiilor referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intră sub incidența legislației privind finanțele publice, avand in vedere ca termenul de livrare al produselor este de 30 de zile de la data semnarii contractului, dar nu mai tarziu de 23 decembrie 2020.

Având în vedere dispozițiile Legii 98/2016 și HG nr. 395/2016, autoritatea contractantă precizează că va încheia contractul cu ofertantul declarat câștigător numai în măsura în care fondurile necesare achiziției vor fi asigurate prin alocarea creditelor bugetare cu această destinație. În cazul în care, indiferent de motive, creditele bugetare nu vor fi alocate, autoritatea contractantă, după primirea notificării cu privire la neacordarea finanțării, își rezervă dreptul de a anula procedura de atribuire, în condițiile în care nu există o altă sursă de finanțare, în conformitate cu prevederile art. 212 alin. (1) lit. c) teza 2 din Legea 98/2016, fiind imposibilă încheierea contractului de achiziție publică.

Ofertanții din cadrul acestei proceduri înțeleg că autoritatea contractantă nu poate fi considerată răspunzătoare pentru vreun prejudiciu în cazul anulării procedurii de atribuire, indiferent de natura acestuia și indiferent dacă autoritatea contractantă a fost notificată asupra existenței unui asemenea prejudiciu. Ofertanții din cadrul acestei proceduri acceptă utilizarea condițiilor speciale de mai sus/clauzei suspensive, asumându-si întreaga răspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situația descrisa.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 4 201.68 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 30
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Termenul de livrare al produselor este de 30 de zile de la data semnarii contractului, dar nu mai tarziu de 23 decembrie 2020.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 2 – Multifuncțională A4 (100 buc.)

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
30232110 Imprimante laser
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO41 Sud-Vest Oltenia
Locul principal de executare:

Judetele Dolj, Gorj, Olt, Valcea, Mehedinti.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

— 100 buc. multifunctionale A4, conform specificatiilor din caietul de sarcini.

Procedura de atribuire a contractul de achiziție publică este inițiată sub incidența prezentei clauze suspensive, în sensul că încheierea contractului de achiziție publică este condiționată de alocarea creditelor bugetare cu această destinație, semnarea contractului făcându-se cu respectarea dispozițiilor referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intră sub incidența legislației privind finanțele publice, avand in vedere ca termenul de livrare al produselor este de 30 de zile de la data semnarii contractului, dar nu mai tarziu de 23 decembrie 2020.

Având în vedere dispozițiile Legii 98/2016 și HG nr. 395/2016, autoritatea contractantă precizează că va încheia contractul cu ofertantul declarat câștigător numai în măsura în care fondurile necesare achiziției vor fi asigurate prin alocarea creditelor bugetare cu această destinație. În cazul în care, indiferent de motive, creditele bugetare nu vor fi alocate, autoritatea contractantă, după primirea notificării cu privire la neacordarea finanțării, își rezervă dreptul de a anula procedura de atribuire, în condițiile în care nu există o altă sursă de finanțare, în conformitate cu prevederile art. 212 alin. (1) lit. c) teza 2 din Legea 98/2016, fiind imposibilă încheierea contractului de achiziție publică.

Ofertanții din cadrul acestei proceduri înțeleg că autoritatea contractantă nu poate fi considerată răspunzătoare pentru vreun prejudiciu în cazul anulării procedurii de atribuire, indiferent de natura acestuia și indiferent dacă autoritatea contractantă a fost notificată asupra existenței unui asemenea prejudiciu. Ofertanții din cadrul acestei proceduri acceptă utilizarea condițiilor speciale de mai sus/clauzei suspensive, asumându-si întreaga răspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situația descrisa.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 407 563.03 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 30
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Termenul de livrare al produselor este de 30 de zile de la data semnarii contractului, dar nu mai tarziu de 23 decembrie 2020.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 3 – Multifuncționale A3 (28 buc.)

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
30232110 Imprimante laser
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO41 Sud-Vest Oltenia
Locul principal de executare:

Judetele Dolj, Gorj, Olt, Valcea, Mehedinti.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

— 28 buc. multifunctionale A3, conform specificatiilor din caietul de sarcini.

Procedura de atribuire a contractul de achiziție publică este inițiată sub incidența prezentei clauze suspensive, în sensul că încheierea contractului de achiziție publică este condiționată de alocarea creditelor bugetare cu această destinație, semnarea contractului făcându-se cu respectarea dispozițiilor referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intră sub incidența legislației privind finanțele publice, avand in vedere ca termenul de livrare al produselor este de 30 de zile de la data semnarii contractului, dar nu mai tarziu de 23 decembrie 2020.

Având în vedere dispozițiile Legii 98/2016 și HG nr. 395/2016, autoritatea contractantă precizează că va încheia contractul cu ofertantul declarat câștigător numai în măsura în care fondurile necesare achiziției vor fi asigurate prin alocarea creditelor bugetare cu această destinație. În cazul în care, indiferent de motive, creditele bugetare nu vor fi alocate, autoritatea contractantă, după primirea notificării cu privire la neacordarea finanțării, își rezervă dreptul de a anula procedura de atribuire, în condițiile în care nu există o altă sursă de finanțare, în conformitate cu prevederile art. 212 alin. (1) lit. c) teza 2 din Legea 98/2016, fiind imposibilă încheierea contractului de achiziție publică.

Ofertanții din cadrul acestei proceduri înțeleg că autoritatea contractantă nu poate fi considerată răspunzătoare pentru vreun prejudiciu în cazul anulării procedurii de atribuire, indiferent de natura acestuia și indiferent dacă autoritatea contractantă a fost notificată asupra existenței unui asemenea prejudiciu. Ofertanții din cadrul acestei proceduri acceptă utilizarea condițiilor speciale de mai sus/clauzei suspensive, asumându-si întreaga răspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situația descrisa.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 256 302.52 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 30
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Termenul de livrare al produselor este de 30 de zile de la data semnarii contractului, dar nu mai tarziu de 23 decembrie 2020.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

A. Situatia personala a candidatului sau ofertantului. Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor.

Cerinta nr. 1. Neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Modalitate de indeplinire: operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Încadrarea în situatia prevazuta la art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Autoritatea contractanta solicita ofertantului declarat castigator sa depuna documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse în DUAE, dupa aplicarea criteriului de atribuire (inclusiv de ofertantul asociat sau subcontractant, dupa caz) pana la data incheierii raportului procedurii de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE si care urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, sunt:

— cazierul judiciar si cazierul fiscal al operatorului economic si al membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic (inclusiv cenzorii si auditorii) sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

— alte documente edificatoare, dupa caz.

In situatia in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor de mai sus sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 59, art. 60, art. 164, art. 165, art. 166 si art. 167 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta accepta o declaratie pe propria raspundere sau daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau juridice sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens;

B. Motive legate de plata impozitelor sau a contributiilor la asigurarile sociale.

Cerinta nr. 1. Neincadrarea in prevederile art. 165 (coroborat cu art. 166) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Modalitate de indeplinire: operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Încadrarea în situatia prevazuta la art. 165 (coroborat cu art. 166) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

Autoritatea contractanta solicita ofertantului declarat castigator sa depuna documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse în DUAE, dupa aplicarea criteriului de atribuire (inclusiv de ofertantul asociat sau subcontractant, dupa caz) pana la data incheierii raportului procedurii de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE si care urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, sunt:

— certificate de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat (ANAF) si catre bugetul local (primarie), care prezinta situatia obligatiilor scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor;

— alte documente edificatoare, dupa caz.

In situatia in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor de mai sus sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 59, art. 60, art. 164, art. 165, art. 166 si art. 167 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta accepta o declaratie pe propria raspundere sau daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau juridice sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens;

C. Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale.

Cerinta nr. 1 si nr. 2.

1. Neincadrarea in prevederile art. 167, art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

2. Declaratie privind sanatatea si protectia muncii, prin care ofertantul sa dovedeasca faptul ca la elaborarea ofertei a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii, care sunt la nivel national precum si ca le respecta pe parcursul indeplinirii contractului.

Modalitate de indeplinire:

1. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire, în original. Încadrarea în situatia prevazuta la art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Autoritatea contractanta poate solicita ofertantului declarat castigator sa depuna documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse în DUAE, dupa aplicarea criteriului de atribuire (inclusiv de ofertantul asociat sau subcontractant, dupa caz) pana la data incheierii raportului procedurii de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Persoane cu functie de decizie din cadrul DGRFP Craiova:

— director general Pirvuletu Silviu Mircea;

— director executiv adjunct Corcoveanu Cornel;

— control financiar preventiv propriu, Nicola Mirela Adriana Elena;

— sef Serviciul financiar, buget si salarizare Laura Cioaca;

— sef Serviciul juridic Guranoiu Constantina;

— sef Serv. administrativ, investitii si achizitii Ioana Otilia Elena;

— sef Birou achizitii publice Iovan Daniela;

— responsabil investitii Arsenie Daniel;

— inspector Birou achizitii publice Iliescu Mihai Dragos.

Aceasta declaratie trebuie prezentata o data cu documentele de calificare;

2. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire.

Aceasta declaratie privind sanatatea si protectia muncii, prin care ofertantul sa dovedeasca faptul ca la elaborarea ofertei a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii trebuie prezentata o data cu propunerea tehnica.

Cerinta nr. 1. Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă tribunalul teritorial, în original, copie legalizată sau copie cu mentiunea „conform cu originalul”, valabil la data prezentarii din care să rezulte: adresa actuală şi obiectul de activitate al societăţii.

Modalitatea de indeplinire și aplicabilitatea în cadrul procedurii:

— pentru persoanele fizice/juridice romane: certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului (copie certificata pe proprie raspundere pt. conformitate cu originalul), ofertantul isi va asuma raspunderea cu privire la faptul ca informatiile cuprinse in acest document trebuie sa fie valabile/reale, la data prezentarii ofertelor;

— pentru persoanele fizice/juridice straine: operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii in tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in nici una din situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitati care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC sau in cazul ofertantilor straini, documentele emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor financiare.

Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Acest certificat trebuie prezentat numai de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire (inclusiv de ofertantul asociat sau subcontractant, dupa caz) pana la data incheierii raportului procedurii de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile 1, 2, 3. Specificati cifra de afaceri medie anuala. Cifra de afaceri medie anuala pentru ultimele trei exerciţii financiare disponibile, 2017, 2018, 2019, in funcţie de data infintarii sau începerii activitatii ofertantului, de cel puțin: 4 201,68 RON pentru lotul 1; 407 563,03 RON pentru lotul 2; 256 302,52 RON pentru lotul 3. Pentru ofertanţii străini valorile cifrei de afaceri vor fi convertite din euro la cursul leu/euro mediu comunicat de Banca Naţionala a României pentru anul respectiv. Ofertanţii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decât euro vor utiliza ratele de schimb medii anuale de către Banca Centrala Europeana.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Operatorul economic (lider/asociat/subcontractant/tert sustinator) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Autoritatea contractanta solicita ofertantului declarat castigator sa depuna toate sau o parte dintre documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse în DUAE, dupa aplicarea criteriului de atribuire (inclusiv de ofertantul asociat sau tertul sustinator, dupa caz) pana la data incheierii raportului procedurii de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, respectiv copii ale situatiilor financiare anuale depuse la organul fiscal teritorial.

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile 1, 2, 3. Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Lista principalelor livrari de produse similare efectuate in ultimii trei ani.

Loturile 1, 2, 3. Proportia de subcontractare. Informatii privind subcontractantii/asociatii/tertii sustinatori si specializarea acestora. Daca este aplicabil, ofertantii vor include informatiile cu privire la subcontractantii/asociatii/tertii sustinatori in DUAE.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Demonstrarea situaţiei economice şi financiare se realizează prin completarea cerintei corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Acest document (lista principalelor livrari de produse similare efectuate in ultimii trei ani insotita de copii ale contractelor aferente) trebuie prezentat numai de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire (inclusiv de ofertantul asociat sau subcontractant, dupa caz) pana la data incheierii raportului procedurii de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Se va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE. Se va prezenta si declaratia DUAE aferenta subcontractantului/asociatului/tertului sustinator. Se solicita prezentarea contractului de subcontractare/asociere/tert sustinator, odata cu oferta si cu DUAE, pana la data-limita de depunere a ofertei, care in cazul in care oferta va fi declarata castigatoare va deveni anexa la contract. In contractul de subcontractare/asociere/tert sustinator se vor preciza specialitatea subcontractantului/asociatului/tertului sustinator, ce parte din contractul cu autoritatea contractanta va executa subcontractantul/asociatul. Documentele justificative ale acestei cerinte trebuie prezentate numai de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire (inclusiv de subcontractant/ofertantul asociat/tert sustinator, dupa caz) pana la data incheierii procedurii de atribuire.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 16/11/2020
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 16/02/2021
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 16/11/2020
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Comisia de evaluare.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Documentul DUAE este disponibil în format electronic, prin intermediul serviciului online dedicat, pus la dispozitie gratuit de Comisia Europeana, disponibil in SEAP.

Modul in care se poate accesa DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici interesati: DUAE este atasat prezentului anunt simplificat. Incepând cu data de 8.4.2019 în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) va fi integrat Documentul Unic de Achiziții European (DUAE).În această situație, DUAE este configurat de către autoritatea/entitatea contractantă direct în SEAP la definirea documentației de atribuire. Răspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participă la procedură vor fi completate în SEAP în mod direct, după autentificare, de către fiecare participant. Detalii cu privire la întocmirea DUAE veți regăsi, după autentificarea în sistem, în secțiunea „Informații DUAE” – ghid de completare DUAE. Atat autoritățile/entitățile contractante, cât și operatorii economici vor avea în continuare posibilitatea de a semna electronic DUAE, prin exportarea/importarea documentului creat cu extensia .xml sau prin tipărirea acestuia, direct din aplicație.

Solicitarile de clarificari se vor adresa exclusiv in SEAP la sectiunea „Intrebari”. In cazul ofertei comune, toti semnatarii acordului de asociere vor completa cate un DUAE separat cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE la sectiunile III.2.1.a), III.2.1.b), III.2.3.a) urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Ofertantii isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea ofertei incarcate in SEAP. Toate documentele depuse in SEAP (indiferent de natura acestora si momentul depunerii lor, de ex. oferta, solicitarile de clarificari referitoare la documentatia de atribuire si raspunsurile la solicitarile de clarificari adresate de comisia de evaluare) se vor transmite semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat. Informatiile tehnice relevante referitoare la participarea la procedura online se pot obtine la adresa www.e-licitatie.ro

Fara a aduce atingere prevederilor Legii nr.182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificarile si completarile ulterioare, operatorul economic va preciza in oferta depusa acele informatii cuprinse in propunerea tehnica si in propunerea financiara considerate a fi confidentiale, clasificate, protejate de un drept de proprietate intelectuala in masura in care, in mod obiectiv, dezvaluirea acestor informatii ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic, in special in ceea ce priveste secretul comercial si proprietatea intelectuala.

Adjudecarea se va face in favoarea ofertantului care va prezenta oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic, pe baza criteriului de atribuire „Pretul cel mai scazut/lot”, cu respectarea tuturor cerintelor din caietul de sarcini.

In cazul in care dupa aplicarea criteriului de atribuire se obtine egalitate perfecta, ofertantii respectivi vor depune in SEAP in termen de o zi de la solicitarea autoritatii contractante, o noua oferta financiara urmand ca ofertantul cu pretul cel mai scazut sa fie declarat castigator. Procedura de mai sus se repeta pana la departajare.

Comunicarea rezultatului procedurii: conform prevederilor Legii nr. 98/2016.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 200761
Țară: România
E-mail: daniela.iovan.dj@anaf.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova – Serviciul administrativ, investiții și achiziții
Adresă: Str. Mitropolitul Firmilian nr. 2
Localitate: Craiova
Cod poștal: 200761
Țară: România
E-mail: daniela.iovan.dj@anaf.ro
Telefon: +40 251410890
Fax: +40 251410890
Adresă internet: www.anaf.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
12/10/2020