TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Lieferungen - 487899-2017

07/12/2017    S235    - - Lieferungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Toner für Laserdrucker/Fax-Geräte

2017/S 235-487899

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2017/S 207-427305)

Legal Basis:

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Komenda Stołeczna Policji
ul. Nowolipie 2
Warszawa
00-150
Polen
Kontaktstelle(n): Piotr Szymański
Telefon: +48 226036808
E-Mail: piotr.szymanski1@ksp.policja.gov.pl
Fax: +48 226037642
NUTS-Code: PL911

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.policja.waw.pl/

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawy materiałów eksploatacyjnych do sprzętu teleinformatycznego Samsung, Epson, Brother, Canon, Ricoh, Toshiba, Tally

Referenznummer der Bekanntmachung: WZP-2877/17/110/Ł
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30125110
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest zawarcie umowy ramowej na dostawy materiałów eksploatacyjnych do sprzętu teleinformatycznego Samsung, Epson, Brother, Canon, Ricoh, Toshiba, Tally.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, który będzie zakupywany w ramach zamówień publicznych realizowanych na podstawie zawartych umów ramowych, zawierają załączniki nr 2a–2g do dokumentacji zamówienia zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
04/12/2017
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2017/S 207-427305

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 05/12/2017
Ortszeit: 11:00
muss es heißen:
Tag: 20/12/2017
Ortszeit: 09:00
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Anstatt:
Tag: 01/02/2018
muss es heißen:
Tag: 16/02/2018
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Anstatt:
Tag: 05/12/2017
Ortszeit: 12:00
muss es heißen:
Tag: 20/12/2017
Ortszeit: 10:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: