Leveringen - 487899-2020

16/10/2020    S202

România-Bucureşti: Echipamente medicale

2020/S 202-487899

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni”
Număr naţional de înregistrare: 4943871
Adresă: Str. Berceni nr. 10-12
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 041914
Țară: România
Persoană de contact: Cristina Tutu
E-mail: achizitii@bagdasar-arseni.ro
Telefon: +40 213347387
Fax: +40 213347387
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.bagdasar-arseni.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100105057
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Agenție/birou național sau federal
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Echipamente medicale

Număr de referinţă: 4943871.2020.43
II.1.2)Cod CPV principal
33100000 Echipamente medicale
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Scopul contractului este achizitionarea de echipamente medicale pentru o buna functionare a SPITALULUI CLINIC DE URGENȚĂ “BAGDASAR-ARSENI”, in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini.

Valoarea estimata pe fiecare lot este:

Valoarea estimate Lot 1 – APARATE RADIOLOGIE = 6793000.00 lei

Valoarea estimata Lot 2 – APARAT DE RADIOLOGIE MOBIL MIC = 1.002.000,00 lei

Valoarea estimata Lot 3 - APARAT VENTILATIE MECANICA DE INALTA PERFORMANTA = 2.700.000,00 lei

Valoarea estimata Lot 4 - APARATE DE VENTILATIE MECANICA = 3.390.000,00 lei

Valoarea estimata Lot 5- ECOGRAFE = 1.533.000,00 lei

Valoarea estimate LOT 6 – ECHIPAMENTE U.P.U = 945.000,00 lei

Încheierea unui CONTRACT DE FURNIZARE ECHIPAMENTE MEDICALE pe o perioada de 24 luni cu clauza suspensiva, fara actualizarea preturilor unitare.

Atentie: Operatorii economici interesati de procedura vor solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire cu minim 20 zile inainte de termenul stabilitpentru depunerea ofertelor, iar in temeiul art. 161 din Legea 98 / 2016, modificata prin OUG 107 / 2017, raspunsul autoritatii contractante va fi transmis cu 10 zile (in a 11- a zi), inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor..

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 16 363 000.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 6
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

APARAT DE RADIOLOGIE MOBIL MIC

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33111000 Aparate de radiologie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ “BAGDASAR - ARSENI” BUCUREŞTI

Şoseaua Berceni nr. 12, sector 4

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Valoare estimata lot 2 - APARAT DE RADIOLOGIE MOBIL MIC = 1.002.000,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: DQE la 0 lp/mm: minim 60 % / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Dimensiune pixel de maxim 150 μm / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Valoarea maxima a mAs de minim: 300 mAs / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Tensiune nominala: minim 40-130 kV / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Frecventa generator: minim 60 kHz / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 50
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 002 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

APARATE DE VENTILATIE MECANICA

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33157400 Aparate medicale respiratorii
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ “BAGDASAR - ARSENI” BUCUREŞTI

Şoseaua Berceni nr. 12, sector 4

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Valorea estimata lot 4 - APARATE DE VENTILATIE MECANICA -= 3.390.000,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Ventilatie cu suport adaptiv ce poate modifica automat parametrii de ventilare / Pondere: 5
Criteriu privind calitatea - Nume: Terapie cu flux crescut de oxign / Pondere: 5
Criteriu privind calitatea - Nume: Ventilatie Non-Invaziva / Pondere: 5
Criteriu privind calitatea - Nume: Ventilatorul sa fie dotat cu un monitor color tactil de tip capacitiv, de 17 inch, cu rezolutia de 1920x1200 px / Pondere: 5
Criteriu privind calitatea - Nume: Aparatul poate functiona fara o sursa de aer comprimat - turbina incorporata care sa administreze un flux de pana la 240 l/min / Pondere: 5
Criteriu privind calitatea - Nume: Suport in presiune minim: 0 – 60 cmH2O / Pondere: 5
Criteriu privind calitatea - Nume: PEEP minim: 0-30 cmH2O, cu o rezolutie de minim 1 cmH2O / Pondere: 5
Criteriu privind calitatea - Nume: PIP minim: 10-80 cmH2O, cu o rezolutie de minim 1 cmH2O / Pondere: 5
Criteriu privind calitatea - Nume: Frecventa respiratorie minim: 1-80 respiratii pe minut / Pondere: 5
Criteriu privind calitatea - Nume: Sa functioneze pe baza de acumulator, cu autonomie de minim 9.5 ore / Pondere: 5
Prețul - Pondere: 50
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 3 390 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

ECOGRAFE

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33112310 Doppler color
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ “BAGDASAR - ARSENI” BUCUREŞTI

Şoseaua Berceni nr. 12, sector 4

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Valoare lot 5 -ECOGRAFE = 1.533.000,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: PTEHNIC / Pondere: 15
Criteriu privind calitatea - Nume: PTEHNIC / Pondere: 15
Prețul - Pondere: 70
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 533 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020, POIM/819/9/1/ Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19.

II.2.14)Informații suplimentare

Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a utiliza si alte surse de finantatare / surse bugetare/ venituri proprii in cazul in care nu se va obtine finantarea solicitata

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

APARATE RADIOLOGIE

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33111000 Aparate de radiologie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ “BAGDASAR - ARSENI” BUCUREŞTI

Şoseaua Berceni nr. 12, sector 4

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Valoare estimata lot 1 - APARATE RADIOLOGIE = 6793000.00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Dimensiune pixel de maxim 150 μm / Pondere: 2.5
Criteriu privind calitatea - Nume: Valoarea maxima a mAs de minim: 300 mAs / Pondere: 2.5
Criteriu privind calitatea - Nume: Tensiune nominala: minim 40-130 kV / Pondere: 2.5
Criteriu privind calitatea - Nume: Frecventa generator: minim 60 kHz / Pondere: 2.5
Criteriu privind calitatea - Nume: Deplasarea verticala continua a blatului mesei fata de podea: de la maxim 60 cm pana la minim 120 cm / Pondere: 2.5
Criteriu privind calitatea - Nume: Blatul mesei din fibra de carbon cu latime de minim 70 cm 2 / Pondere: 2.5
Criteriu privind calitatea - Nume: Greutatea maxima a pacientului admisa de blatul mesei: minim 250 kg fara limitari / Pondere: 2.5
Criteriu privind calitatea - Nume: Posibilitatea reglarii distantei sursa-imagine in intervalul minim 115 - 180 cm prin miscarea motorizata a ansamblului tub cupola in raport cu detectorul digital plat / Pondere: 2.5
Criteriu privind calitatea - Nume: Minim 1000 programe anatomice predefinite / Pondere: 2.5
Criteriu privind calitatea - Nume: Rotirea coloanei port tub: minim +90 / - 180 grade / Pondere: 2.5
Criteriu privind calitatea - Nume: Greutate minima a pacientului: minim 150 kg / Pondere: 2.5
Criteriu privind calitatea - Nume: Minim 3 ore de expuneri cu bateria complet incarcata / Pondere: 2.5
Criteriu privind calitatea - Nume: Deplasarea longitudinala: minim 85 cm / Pondere: 2.5
Criteriu privind calitatea - Nume: Capacitatea anodului de stocare a caldurii: minim 350 kHU / Pondere: 2.5
Criteriu privind calitatea - Nume: Echipamentul trebuie sa permita memorarea a minim 5 minute de imagini dinamice la minim 15 fps / Pondere: 2.5
Criteriu privind calitatea - Nume: Adancimea braţului C: minim 70 cm pentru o mai bună poziţionare a braţului in timpul achiziţiei imaginii. / Pondere: 2.5
Criteriu privind calitatea - Nume: Rezolutie: minim 1280 x 1024 pixeli (pentru monitorul de la statia de lucru) / Pondere: 2.5
Criteriu privind calitatea - Nume: Racire: a se specifica modul de răcire / Pondere: 2.5
Criteriu privind calitatea - Nume: Generator monobloc sau non-monobloc cu frecvenţa: minim 40 KHz. / Pondere: 2.5
Criteriu privind calitatea - Nume: DQE la 0 lp/mm: minim 60 % / Pondere: 2.5
Prețul - Pondere: 50
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 6 793 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

APARAT VENTILATIE MECANICA DE INALTA PERFORMANTA

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33157400 Aparate medicale respiratorii
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ “BAGDASAR - ARSENI” BUCUREŞTI

Şoseaua Berceni nr. 12, sector 4

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Valoare estimata lot 3 APARAT VENTILATIE MECANICA DE INALTA PERFORMANTA - 2.700.000,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Ventilatie cu suport adaptiv ce poate modifica automat parametrii de ventilare / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Terapie cu flux crescut de oxign / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Ventilatie Non-Invaziva / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Acumulatorul intern are o autonomie de minim2.5ore, cu posibilitate de extindere pana la minim 6.5ore prin adaugarea unui acumulator suplimentar / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Aparatul poate functiona fara o sursa de aer comprimat - turbina incorporata care sa administreze un flux de pana la 240 l/min / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 50
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 2 700 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

ECHIPAMENTE U.P.U

Lot nr.: 6
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33100000 Echipamente medicale
33170000 Anestezie şi reanimare
33182100 Defibrilator
33194110 Pompe de perfuzie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ “BAGDASAR - ARSENI” BUCUREŞTI

Şoseaua Berceni nr. 12, sector 4

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Valoare estimata lot 6 -ECHIPAMENTE U.P.U=945.000,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Termenul de livrare / Pondere: 5
Prețul - Pondere: 95
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 945 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020, POIM/819/9/1/ Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19.

II.2.14)Informații suplimentare

Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a utiliza si alte surse de finantare / surse bugetare/ venituri prorii in cazul in care nu va obtine finantarea solicitata.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la Art. 59, 60, 164, 165 şi 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

1. Declaratie privind neincadrarea in prevederile Art. 59, 60, 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Declaratia privind neincadrarea in prevederile Art. 59 si 60 se va atasa in SICAP odata cu DUAE.

Modalitate de indeplinire prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

— se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative vor fi solicitate de catre autoritatea contractanta doar ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar, dupa finalizarea evaluarii ofertelor. (art 196 alin 2 din Legea 98/2016 si art 132 din HG 395/2016)

Încadrarea în situatiile prevazute la Art. 59, 60, 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

Persoane cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante implicate in procedura de achizitie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: ANDI NODIȚ - MANAGER; EC.MARIAN ROSOI-DIRECTOR FINANCIAR CONTABILITATE

MIRCEA RADU GORGAN -DIRECTOR MEDICAL, AS. PR. MARES ANA -DIRECTOR INGRIJIRI; CRISTINA TUTU - SEF SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE CONTRACTARE, NECULA MADALIN STEFAN -ADMINISTRATOR FAST CONSULTING & TRAINING S.R.L. – prestator servicii auxiliare achizitiei

2. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor RESTANTE cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.) la momentul prezentarii (art.196 din Legea 98/2016); În cazul operatorilor economici straini se vor prezenta documente echivalente emise în conformitate cu legislatia aplicabila în tara de rezidenta.

Modalitate de indeplinire prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

— se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative vor fi solicitate de catre autoritatea contractanta doar ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar, dupa finalizarea evaluarii ofertelor. (art 196 alin 2 din Legea 98/2016 si art 132 din HG 395/2016). Potrivit prevederilor art. 193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, ca dovada preliminara.

3. Cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

Modalitate de indeplinire prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

— se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar dupa finalizarea evaluarii ofertelor. (art 196 alin 2 din Legea 98/2016 si art 132 din HG 395/2016)

Cerinta obligatorie pentru persoanele juridice straine: Prezentare de catre persoanele fizice/juridice straine a documentelor care dovedesc o forma de înregistrare ca persoana fizica sau juridica sau de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este stabilit.

4. Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2) si art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

5. Alte documente edificatoare, dupa caz.

Cerinta nr. 1 - Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, ca sunt legal constituiti, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant-daca este cazul) participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentul justificativ care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE este Certificatul constatator emis de ONRC sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta. Înainte de atribuirea contractului de furnizare, autoritatea contractanta va solicita operatorilor economici (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant-daca este cazul) dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documente justificative in original sau copie certificata pe proprie raspundere pentru conformitate cu originalul, prin care sa demonstreze îndeplinirea criteriilor de calificare, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE. Toate documentele justificative prezentate trebuie sa fie valabile la data depunerii acestora.

Justificarea cerintei: cerinta a fost solicitata deoarece contractele nu pot fi atribuite unor operatori economici care nu dovedesc o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, ca sunt legal constituiti, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca au capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului (autorizare din partea Registrului Comertului pentru activitatea ce urmeaza a fi realizata).

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 17/11/2020
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 17/05/2021
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 17/11/2020
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Comisia de evaluare

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

1. In cazul in care in urma aplicarii criteriului de atribuire “cel mai bun raport calitate-preț”, două sau mai multe oferte cu același punctaj se situează pe primul loc în clasamentul intermediar după finalizarea etapei de evaluare, devin incidente prevederile art. Art. 139. alin. (3).

2. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).

3. DUAE va fi realizat de fiecare ofertant/asociat/subcontractant/tert sustinator PRIN INTERMEDIUL SEAP. PENTRU OFERTANT (CEL CARE DEPUNE OFERTA IN SEAP) - IN SECTIUNEA „OFERTA MEA > DUAE” PENTRU ASOCIAT/SUBCONTRACTANT/TERT SUSTINATOR, DUPA CONFIRMAREA PARTICIPARII ALATURI DE ALT OFERTANT, IN SECTIUNEA „INFORMATII PRIVIND DUAE” Detalii cu privire la întocmirea DUAE se regasesc, după autentificarea în SEAP, în secțiunea „Informații DUAE” – Ghid de completare DUAE. Dupa completarea DUAE se recomanda printarea, scanarea, semnarea cu semnatura electronica extinsa si incarcarea acestuia de catre ofertant/lider in sectiunea „OFERTA MEA > DOCUMENTE DE CALIFICARE”.

4. In cazul in care la nivelul caietului de sarcini apar cerinte de calificare, altele decat cele solicitate prin fisa de date, se considera cerinte nescrise.

5. Daca semnatura electronica extinsa nu apartine reprezentantului legal din partea ofertantului, acesta are obligatia de a transmite odata cu oferta si imputernicirea persoanei care a semnat documentele ofertei cu semnatura electronica extinsa.

6. În scopul utilizării eficiente a fondurilor publice, dacă pentru produsele ce fac obiectul prezentei proceduri este încheiat un contract/acord-cadru ca urmare a unei achiziţii centralizate şi dacă preţurile rezultând din achiziţia centralizată sunt mai mici decât cele

Rezultând din procedura autorităţii contractante, aceasta din urmă îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral acordul-cadru, urmând a achiziţiona produsele de la operatorul economic desemnat câştigător de unitate de achiziţie centralizată. Denunţarea va opera în temeiul art. 1276 C.civ.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucureşti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Eventualele contestații se pot depune la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor și vor fi soluționate potrivit Legii 101/2016.

Termenul de depunere al contestației: în conformitate cu art. 8 din Legea 101/2016.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
13/10/2020