Leveringen - 487934-2020

16/10/2020    S202

Magyarország-Pécs: Sportcikkek és felszerelések

2020/S 202-487934

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: "Rátgéber Kosárlabda Akadémia" Alapítvány
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_22208031
Postai cím: Megyeri út 74/1.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231 Baranya
Postai irányítószám: 7632
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Biróné dr. Czeininger Mariann
E-mail: kozbeszerzes@ratgeberakademia.hu
Telefon: +36 308941637
Fax: +36 72123456
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ratgeberakademia.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.ratgeberakademia.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001018022020/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001018022020/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Alapítvány
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: oktatás és sport

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Sporteszközök beszerzése

Hivatkozási szám: EKR001018022020
II.1.2)Fő CPV-kód
37400000 Sportcikkek és felszerelések
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Sporteszközök beszerzése a „Rátgéber Kosárlabda Akadémia” Alapítvány részére a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
37400000 Sportcikkek és felszerelések
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU231 Baranya
A teljesítés fő helyszíne:

7632 Pécs, Megyeri út 74/1.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Sporteszközök:

1 db hordozható kombinált fizioterápiás készülék,

1 db hordozható vákuumterápiás készülék,

2 db három szekciós terápiás kezelőágy,

1 db elektro izomstimulációs eszköz,

1 db Falra szerelhető excentrikus, tárcsás ellenállásos eszköz;

1 db hiperbárikus kamra;

4 db hordozható kompressziós csizma,

2 db boka bandázs,

1 db egyenes térd bandázs;

39 db Tatami;

115 db Gumiszőnyeg,

2 db Goniométer,

2 db mini testtartás lézer,

1 db ék alakú ülőpárna,

15 db Állítható gát szett,

250 db mini band szett,

20 db gumipánt a fenék izmok erősítésére,

1 db olimpiai rúd,

1 db U- bar,

10 db tárcsa rögzítő,

2 db 28 kg-os kettlebell,

2 db 32 kg-os kettlebell,

2 db 5 kg-os wallball,

2 db 6 kg-os wallball,

2 db 7 kg-os wallball,

2 db 8 kg-os wallball,

2 db 9 kg-os wallball,

2 db 10 kg-os wallball,

2 db 5 kg-os olimpiai súlytárcsa,

2 db 10 kg-os olimpiai súlytárcsa,

2 db 15 kg-os olimpiai súlytárcsa,

2 db 20 kg-os olimpiai súlytárcsa,

2 db 25 kg-os olimpiai súlytárcsa,

2 db 5 kg-os slam ball pro,

2 db 6 kg-os slam ball pro,

2 db 7 kg-os slam ball,

2 db 8 kg-os slam ball,

2 db 9 kg-os slam ball,

2 db 10 kg-os slam ball,

2 db csúsztatható multifunkciós fitnesz eszköz,

50 db gumipánt edzéshez - 5kg ellenállású,

50 db gumipánt edzéshez 15 kg ellenállású,

25 db gumipánt edzéshez 25 kg -sárga,

25 db gumipánt edzéshez 35 kg piros,

20 db blackroll duoball 8 cm,

20 db blackroll duoball 12 cm,

20 db blacroll ball 8 cm,

2 db hex kézisúly 22.5 kg,

2 db hex kézisúly 25 kg,

2 db hex kézisúly 27.5 kg,

2 db hex kézisúly 30 kg,

2 db hex kézisúly 32.5 kg,

2 db hex kézisúly 35 kg,

2 db hex kézisúly 40 kg,

1 db rope kötél 10m,

1 db rope kötél 10m,

1 db Aqua bag 20 kg,

1 db Aqua bag 30 kg,

1 db súlymellény 5kg,

1 db súlymellény 10 kg,

10 db koordinációs létra,

10 db lyukacsos bója 50 cm,

30 db taktikai rúd 90 cm,

2 db teniszlabda szett 60 db-os,

1 db trambulin

Beszerzése a „Rátgéber Kosárlabda Akadémia” Alapítvány részére a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.

A 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdése alapján ahol a műszaki leírás meghatározott gyártmányúvagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra hivatkozik, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit jellemzi,vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártásifolyamatra, ez kizárólag a termék egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatkérő elfogadja azazzal műszakilag egyenértékű termékmegajánlást is. Az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármelymegfelelő eszközzel köteles bizonyítani, hogy a szabványnak megfelelő termék megfelel az ajánlatkérő általmeghatározott teljesítmény-, illetve funkcionális követelményeknek.

Az ajánlatban csak új termék ajánlható meg.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A megajánlott hordozható kombinált fizioterápiás készülék kompatibilis a megajánlott hordozható vákuumterápiás készülékkel (igen/nem) / Súlyszám: 30
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 2
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Az I.1) pontban megadott fax szám nem élő szám, megadására kizárólag az EHR kitöltési szabályai miatt került sor.

A II.2.7) ponban meghatározott 2 hónapon Ajánlatkérő 60 naptári napot ért.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

A megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevőnek az ajánlatában a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet) II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. A 321/2015. (X. 30.)Kr. 3. § (5) bek. alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek képviseletében a formanyomtatványt az ajánlattevő nyújtja be. A kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek körében az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról szükséges nyilatkozni, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. Az ajánlatkérő általa Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8.§-12.§, 14.§ és 16.§-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. Az ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1)bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be (EKR űrlap). Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az ajánlattevőnek (AT) a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (Kr.) II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §- a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlatkérő (AK) az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz elegendő az EEKD IV. rész alfa pont kitöltése, AK nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

Az előírt alkalmassági követelménynek az ATk bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65.§ (8) bekezdésében foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

A Kr. 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, ha egy AT az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek képviseletében az EEKD formanyomtatványt az ajánlattevő nyújtja be. A kapacitásaikat rendelkezésre bocsátószervezetek vagy személyek körében az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról szükséges nyilatkozni, amelyeket az AT igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához.

A Kbt. 67.§ (3) bekezdése alapján az igazolások benyújtásának előírásakor e szervezetnek vagy személynek- kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében – az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. Irányadó a Kbt. 65.§ (9); (11)-(12) bekezdése.

A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján felhívott gazdasági szereplők az alkalmassági követelményeknek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni: ATnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a Kr.21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján csatolnia kell az ajánlati felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított három év legjelentősebb szállításainak ismertetését a Kr. 22. § (1) bekezdése szerinti igazolva. Az igazolásnak tartalmaznia kell: A teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja legalább év, hónap, nap szerint),a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, valamint mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy ateljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. AK a Kr. 21 § (1a) bekezdésének a) pontjaalapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 éven belül befejezett, de legfeljebb 6 éven belülmegkezdett szállításokat veszi figyelembe.

Azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ATk hivatalosjegyzéke – figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra is – bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ATk elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékénvaló szereplés tényét, illetve az Európai Unió másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ATk hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az AK elfogadni a 21. § (1)-(3) bekezdésében foglalt igazolási módok helyett.

AK a teljesítés igazolásaként a Kr. 21/A. §-a alapján elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmas az Ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 3 évben rendelkezik az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített sportreszköz értékesítésére vonatkozó referenciával, amely tartalmazta legalább 1 db falra szerelhető excentrikus, tárcsás ellenállásos eszköz értékesítést.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

AK előleg igénylésének lehetőségét nem biztosítja. AT részenként 1db számlabenyújtására jogosult az eszközök leszállítását és a szükség esetén kapcsolódó szolgáltatások(próbaüzem, oktatás) elvégzését követően a teljesítésigazolás birtokában.

Az ellenérték kifizetésére a Kbt. 135.§ (1)-(6) bekezdése és a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek. szerint kerül sor.

A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

A késedelmi kötbér alapja a késedelemmel érintett Eszköz teljes nettó vételára.

A késedelmi kötbér mértéke naptári naponként a kötbéralap 1 %-a, de maximum 20 naptári napi tételnek megfelelő összeg.

A meghiúsulási kötbér mértéke a teljes nettó vételárár 30 %-a

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 13/11/2020
Helyi idő: 12:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 13/11/2020
Helyi idő: 14:00
Hely:

EKR

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Kbt 68.§ és 424/2017 Korm.rendelet 15.§ szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. AK felhívja AT figyelmét, hogy tárgyi eljárás a Kbt. 53.§ (5) bek. alapján feltételes eljárás, figyelemmel arra, hogy a forrás csak részben áll rendelkezésre.

2. Értékelési módszer a legjobb ár-érték arány. Az értékelés során adható pontszám: 0-10 pont. Az értékelés módszere 1. értékelési szempont esetében: fordított arányosítás, 2. értékelési szempont esetében abszolút értékelés, a KD-ban rögzítettek szerint.

3. AT, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet és adott esetben alvállalkozó csatolja az ajánlatot aláírók aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás mintáját, külföldi illetőségűajánlattevő esetén az ennek megfeleltethető dokumentumot (ha ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokirat vagy hiteles cégaláírási nyilatkozat (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás minta),A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) teljes bizonyító erejű írásos meghatalmazást.

4. AK a Kbt. 71. § (6) bekezdés szerinti korlátozást nem alkalmazza.

5. Az III.1.3) M1.pont szerinti alkalmassági feltételek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történőfelvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.

6. AT EKR űrlapon nyilatkozni köteles, hogy cégügyében van-e folyamatban el nem bírált változásbejegyzés. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást kell csatolni.

7. Az ajánlatban csatolni kell a nem magyar nyelvű dokumentum magyar nyelvű fordítását. Amennyiben a fordítás az AT-től származik, úgy cégszerűen aláírva kérjük benyújtani!

8. Közös AT esetén csatolni kell a közös AT-k által cégszerűen aláírt megállapodást, egyebekben a Kbt. 35.§ az irányadó.

9. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (6) bek a) és b) pontja szerinti nyilatkozatot (EKR űrlap); a Kbt.66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot (EKR űrlap), a Kbt. 65.§ (7) szerinti nyilatkozatot (EKR űrlap), a Kbt. 66. §(5) bek alapján a felolvasólapot (EKR űrlap); az AT adatkezelési hozzájárulási nyilatkozatát a mellékelt minta szerint.

10. AK az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték adásához.

11. AK nem alkalmazza a Kbt.75. § (2) bek.e) pontjában részletezett eredménytelenségi okot.

13. A szerződés, az elszámolás és a kifizetések pénzneme a magyar forint. Az áfa mértékére a mindenko rhatályos jogszabályok az irányadók.

14. AK a Kbt. 35. §-ának (8)-(9) bekezdései alapján nem teszi lehetővé nyertes ajánlattevő(k)nek/közösajánlattevőknek gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

15. AT köteles ajánlatához szakmai ajánlatot csatolni. (A kitöltött ártáblázat; a kitöltött műszaki leírás a szakmai ajánlatrészét képezik.)

16. Az ajánlathoz csatolni kell magyar nyelvű gyártói katalógust. Magyar nyelvű, gyártó által hitelesített ábrás termékismertető/műszaki leírás/műszakiadatlap benyújtását abban az esetben várja el AK, ha a műszaki leírásban az adott eszköz kapcsán minimumkövetelményként megjelölt előírás nem szerepel a gyártó által kiadott magyar nyelvű katalógusban.

17. A IV.2.6) pont szerinti kötöttség alatt 30 nap értendő.

18. AK felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlatban csatolt dokumentumok üzleti titokká nyilvánítása kizárólag a Kbt. 44. § szerinti előírásoknak megfelelően, elkülönítve lehetséges. Az üzleti titokká nyilvánításról és annak részletes indokáról az ajánlatban nyilatkozni kell.

19. FAKSZ: Biróné dr. Czeininger Mariann (lajstromszám: 00051)

20. AK részajánlattételi lehetőséget nem biztosít, mert azt nem tartja gazdaságileg észszerűnek.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148.§ szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
13/10/2020