Lieferungen - 488045-2020

16/10/2020    S202

Rumänien-Iași: Fertige Zaunlatten

2020/S 202-488045

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Ministerul Apărării – Unitatea Militară 02033 Iași
Nationale Identifikationsnummer: 14593609
Postanschrift: Str. Peneş Curcanul nr. 2
Ort: Iași
NUTS-Code: RO213 Iaşi
Postleitzahl: 700473
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Paul-Ionel Ciolac
E-Mail: achizitii.02033@forter.ro
Telefon: +40 232214636
Fax: +40 232215927
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.e-licitatie.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100105085
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Verteidigung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Acord-cadru furnizare materiale de resortul construcții-cazare

Referenznummer der Bekanntmachung: 14593609_2020_PAAPD1151318
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
44231000 Fertige Zaunlatten
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Acord-cadru furnizare materiale de resortul construcții-cazare, transportul de la furnizor până la depozitul unităţii militare beneficiare, manipularea şi descărcarea produselor la locul indicat de achizitor în caietul de sarcini.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 737 859.15 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für maximale Anzahl an Losen: 4
Maximale Anzahl an Losen, die an einen Bieter vergeben werden können: 4
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Furnizare de panou de gard bordurat din sârmă zincată

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
44231000 Fertige Zaunlatten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO2 MACROREGIUNEA DOI
Hauptort der Ausführung:

Iasi.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Acord-cadru:

— panou de gard bordurat din sârmă zincată 2 000 x 2 500 mm: cantitate min. 2 buc., cantitate max. 2 630 buc.;

— panou de gard bordurat din sârmă zincată 1 700 x 2 500 mm: cantitate min. 2 buc., cantitate max.1 000 buc.;

— panou de gard bordurat din sârmă zincată 1 200 x 2 500 mm: cantitate min. 2 buc., cantitate max. 600 buc.

Un contract subsecvent:

— panou de gard bordurat din sârmă zincată 2 000 x 2 500 mm: cantitate min. 1 buc., cantitate max. 2 000 buc.;

— panou de gard bordurat din sârmă zincată 1 700 x 2 500 mm: cantitate min. 1 buc., cantitate max. 800 buc.;

— panou de gard bordurat din sârmă zincată 1 200 x 2 500 mm: cantitate min. 1 buc., cantitate max. 550 buc.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 307 434.90 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Furnizare de stâlpi din beton pentru gard din sârmă ghimpată

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45223820 Fertigbauelemente und -teile
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO2 MACROREGIUNEA DOI
Hauptort der Ausführung:

Iasi.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Acord-cadru: stalpi din beton pentru gard din sarma ghimpata: cantitate min. 2 buc., cantitate max. 5 220 buc.

Un contract subsecvent: stalpi din beton pentru gard din sarma ghimpata: cantitate min. 1 buc., cantitate max. 4 000 buc.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 526 384.80 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Furnizare faianță, gresie

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
44111300 Keramische Werkstoffe
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO2 MACROREGIUNEA DOI
Hauptort der Ausführung:

Iasi.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Acord-cadru:

— gresie porțelanată bej SP7701 model sare și piper 33,3 x 33,3 cm: cantitate min. 2 m2, cantitate max. 5 700 m2;

— faianță bej S7625 model dungi 25 x 40 cm: cantitate min. 2 m2, cantitate max. 6 420 m2.

Un contract subsecvent:

— gresie porțelanată bej SP7701 model sare și piper 33,3 x 33,3 cm: cantitate min. 1 m2, cantitate max. 3 500 m2;

— faianță bej S7625 model dungi 25 x 40 cm: cantitate min. 1 m2, cantitate max. 800 m2.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 383 413.20 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Furnizare de plăci gard industrial prefabricat din beton-pline, plăci gard industrial prefabricat din beton-traforate, stâlpi de beton pentru gard din plăci prefabricate

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
44231000 Fertige Zaunlatten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO2 MACROREGIUNEA DOI
Hauptort der Ausführung:

Iasi.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Acord-cadru:

— plăci de gard industrial prefabricate din beton pline 2 400 x 400 x 50 mm: cantitate min. 2 buc., cantitate max. 4 050 buc.;

— plăci de gard industrial prefabricate din beton traforate 2 400 x 400 x 50 mm: cantitate min. 2 buc., cantitate max. 945 buc.;

— stâlpi de beton pentru gard din plăci prefabricate din beton 2 700 x 150 x 150 mm: cantitate min. 2 buc., cantitate max. 1 360 buc.

Un contract subsecvent:

— plăci de gard industrial prefabricate din beton pline 2 400 x 400 x 50 mm: cantitate min. 1 buc., cantitate max. 3 000 buc.;

— plăci de gard industrial prefabricate din beton traforate 2 400 x 400 x 50 mm: cantitate min. 1 buc., cantitate max. 700 buc.;

— stâlpi de beton pentru gard din plăci prefabricate din beton 2 700 x 150 x 150 mm: cantitate min. 1 buc., cantitate max. 1 000 buc.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 520 626.25 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Ofertanţii, terţii susţinători şi subcontractanţii nu trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167 din Legea 98/2016.

Se va completa şi prezenta iniţial DUAE de către ofertanţi (inclusiv pentru asociaţi/subcontractanţi/terţi susţinători) ca primă dovadă a neîncadrării în situaţiile de excludere şi a îndeplinirii cerinţelor de capacitate.

Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile face dovada neîncadrării în situaţiile de excludere prin prezentarea, la solicitarea autorităţii contractante, a următoarelor informaţii şi documente:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local şi buget de stat) la momentul prezentării;

— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere a respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

— după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice.

Persoanele cu funcţie de decizie din cadrul autorităţii contractante, în ceea ce priveşte organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire sunt: Aioanei Iftimi, Zaharia Petrică, Patraşcu Violeta, Colescu Gheorghe, Buruiană Dănuţ, Arcadie Octav Nestor, Tîrnovan Dumitru, Galic Aurora Manuela, Eşanu Petronela Daniela, Oprişan Marius, Scripca Sabina, Siviu Stirbu, Chiuda Constantin, Baciu Iulian, Ignea Gabriel, Achirecesei Iustin.

Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/terţ susţinător) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă.

Se vor depune, odată cu DUAE, angajamentul ferm al terţului susţinător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susţinerea acestuia sau după caz, acordul de subcontractare şi/sau acordul de asociere.

Operatorii economici trebuie sa dovedească forma de înregistrare în conformitate cu cerinţele legale din ţara în care sunt stabiliţi, din care să reiasă că operatorii economici nu se află în niciuna dintre situaţiile de anulare a constituirii, precum şi faptul că au capacitatea profesională de a realiza activităţile care fac obiectul contractului.

Se va completa şi prezenta iniţial DUAE de către ofertanţi, ca primă dovadă a îndeplinirii cerinţei de capacitate. Cerinţa se aplică inclusiv pentru subcontractanţii şi/sau terţii susţinători care completează informaţiile aferente situaţiei lor la nivelul unui DUAE distinct.

Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile face dovada îndeplinirii cerinţei de capacitate prin prezentarea, la solicitarea autorităţii contractante, a certificatului constatator emis de ONRC sau în cazul ofertanţilor străini, documentele echivalente emise în conformitate cu legislaţia din ţara de rezidenţă.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Loturile 1, 2, 3, 4. Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Operatorul economic trebuie să facă dovada că a realizat în ultimii trei ani, în cadrul a minimum un contract-maximum trei contracte, livrări ce au avut ca obiect furnizarea materiale de resortul construcții-cazare, în valoare cumulată de cel puţin: pentru lotul I – 520 626,25 RON fără TVA; pentru lotul II – 526 384,80 RON fără TVA; pentru lotul III – 307 434,90 RON fără TVA; pentru lotul IV – 383 413,20 RON fără TVA.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile face dovada îndeplinirii cerinţei de capacitate tehnică şi profesională prin prezentarea, la solicitarea autorităţii contractante, a următoarelor documente edificatoare, fără a se limita la, enumerarea nefiind cumulativă: copii ale unor părţi relevante ale contractelor pe care le–au îndeplinit; certificate de predare-primire; recomandări; procese-verbale de recepţie; certificări de bună execuţie; certificate constatatoare.

Nota 1. Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/subcontractant/terţ susţinător) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă conform art. 137 alin. (2) lit. b din HG nr. 395/2016.

Nota 2. Persoanele juridice străine vor prezenta certificatele/documentele edificatoare în copie lizibilă cu menţiunea „conform cu originalul” însoţite de traducere autorizată în limba română.

Nota 3. Pentru documentele edificatoare în care valoarea este exprimată în altă unitate monetară, alta decât leul, se va folosi pentru conversie rata medie lunară de schimb comunicată de către Banca Centrală Europeană pe site-ul http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 16/11/2020
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 16/01/2021
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 16/11/2020
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: București
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: www.cnsc.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/10/2020