Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Works - 488081-2021

28/09/2021    S188

Netherlands-The Hague: Road construction works

2021/S 188-488081

Contract notice

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Provincie Zuid-Holland
National registration number: 27375169
Postal address: Zuid-Hollandplein 1
Town: 's-Gravenhage
NUTS code: NL33 Zuid-Holland
Postal code: 2596AW
Country: Netherlands
Contact person: Edwin Bergman
E-mail: epc.bergman@pzh.nl
Telephone: +31 622244064
Internet address(es):
Main address: www.zuid-holland.nl
Address of the buyer profile: https://hub.negometrix.com/buyer/770
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://hub.negometrix.com/today/9064
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://hub.negometrix.com/today/9064
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Bouwteam Groot Onderhoud N468 DOS-2021-0000342

Reference number: DOS-2021-0000342
II.1.2)Main CPV code
45233120 Road construction works
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

De provincie Zuid-Holland is voornemens een Opdracht te verstrekken om in een bouwteam gezamenlijk de voorbereidingen van het Groot onderhoud aan de N468 uit te voeren.

De bouwteamvorm stelt de Opdrachtgever en Opdrachtnemer samen in staat om de belangrijkste risico’s die samenhangen met de realisatie van het project N468 het beste te beheersen. Als dominant risico wordt gezien de bereikbaarheid van de N468 gedurende de uitvoering en de afstemming daarover met de betrokkenen en belangrijkste stakeholders. De doelstelling van het twee-fasen contract met een bouwteamovereenkomst is om met de Opdrachtnemer samen te kunnen optrekken in het proces van DO naar UO en bestek. Voor het Groot onderhoud aan de N468 werkt de provincie Zuid-Holland nauw samen met het Hoogheemraadschap van Delfland. Provincie Zuid-Holland treedt, door een machtiging namens het Hoogheemraadschap van Delfland aan de provincie Zuid-Holland, op als Aanbesteder en Opdrachtgever voor het totale project.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45240000 Construction work for water projects
45220000 Engineering works and construction works
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL33 Zuid-Holland
Main site or place of performance:

Gemeente Midden-Delfland

II.2.4)Description of the procurement:

De werkzaamheden voor de Opdrachtnemer in de bouwteamfase bestaan op hoofdlijnen uit:

➢ Een bijdrage leveren aan het optimaliseren van het DO;

➢ Het uitwerken van een UO;

➢ Het opstellen van de contractdocumenten realisatiefase;

➢ Opstellen van een BLVC-plan inclusief fasering en planning;

➢ Opstellen van een uitvoeringsplan kabels & leidingen in samenwerking met nutsbedrijven;

➢ Project- en kostenmanagement.

De werkzaamheden voor de Opdrachtnemer in de realisatiefase bestaan op hoofdlijnen uit:

➢ Groot onderhoud aan de infrastructuur (eerste reconstructie);

➢ Het gedeeltelijk ophogen van de waterkering;

➢ Verhogen van de draagkracht wegconstructie van 20 naar 40 ton;

➢ Vervangen van bestaande beschoeiing en damwanden;

➢ Vervangen van de Openbare Verlichting;

➢ Het verbeteren van een 14-tal trajecten om de binnenwaartse stabiliteit te beteren waarbij mogelijk de aanliggende watergangen aangepast dienen te worden;

➢ Aansluiting op het wegennet en aansluitende percelen;

➢ Waar nodig in samenwerking met nutsbedrijven (laten) verplaatsen van aanwezige kabels & leidingen;

Dagelijks beheer en onderhoud van de gehele weg, inclusief bermen, openbare verlichting en diverse kunstwerken voor een periode vanaf aanvang realisatie tot 12 jaar vanaf oplevering (Dit is exclusief het onderhoud aan de waterkering zelf. Dat verzorgt het Hoogheemraadschap van Delfland);

➢ Onderhoudstermijn zoals bedoeld in paragraaf 11 UAV van het Groot onderhoud aan de infrastructuur voor een periode van 12 jaar vanaf oplevering;

➢ Vervangen van de deklaag en tussenlaag van de asfaltconstructie op de waterkering aan het eind van de Onderhoudstermijn;

➢ Vervangen van uitsluitend de deklaag van de asfaltconstructie op de overige weggedeelten aan het eind van de Onderhoudstermijn.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: G1 PvA fasering, bereikbaarheid en beheersing raakvlakken / Weighting: 30
Quality criterion - Name: G2 PvA prijsbeheersing met betrekking tot taakstellend budget / Weighting: 20
Quality criterion - Name: G3 PvA maatregelen duurzaamheid en circulariteit / Weighting: 20
Quality criterion - Name: G4 PvA en gesprek samenwerking / Weighting: 30
Price - Weighting: 100 procent op kwaliteit
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 03/02/2022
End: 02/09/2024
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zie aanbestedingsstukken

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 02/12/2021
Local time: 14:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 02/12/2021
Local time: 14:15

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Via de Algemene Inlichtingenbijeenkomst, Nota's van Inlichtingen en de individuele Inlichtingenbijeenkomst.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Den-Haag
Postal address: Postbus 20302
Town: Den-Haag
Postal code: 2500 EH
Country: Netherlands
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Opdrachtgever zal tot gunning van de opdracht overgaan na het verstrijken van een periode van 20 dagen na dagtekening op Negometrix van voorgenomen gunning en afwijzingsbrieven, tenzij in die periode een civiel kort geding aanhangig is gemaakt tegen de gunning van de opdracht. Indien een partij een kort geding aanhangig maakt, verzoekt opdrachtgever deze partij dit binnen voorgenoemde termijn schriftelijk mede te delen, bij voorkeur onder toezending van een kopie van de dagvaarding. Indien afgewezen Inschrijvers binnen de termijn van 20 dagen na verzending van deze mededeling geen kort geding aanhangig heeft gemaakt, verliest u het recht tegen deze gunningbeslissing op te komen.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
23/09/2021