Leveringen - 488245-2020

Submission deadline has been amended by:  540328-2020
16/10/2020    S202

Slovenija-Maribor: Rentgenske naprave

2020/S 202-488245

Obvestilo o naročilu

Blago

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Univerzitetni klinični center Maribor
Nacionalna identifikacijska številka: 5054150000
Poštni naslov: Ljubljanska ulica 5
Kraj: Maribor
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Poštna številka: 2000
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Oddelek nabave opreme
E-naslov: nabava@ukc-mb.si
Telefon: +386 23212607
Telefaks: +386 23212522
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.ukc-mb.si
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://www.ukc-mb.si/obvestila/javna-naro%C4%8Dila/
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko prek: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=21543
I.4)Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5)Glavna področja dejavnosti
Zdravje

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Nabava mobilnih RTG aparatov

II.1.2)Glavna koda CPV
33111000 Rentgenske naprave
II.1.3)Vrsta naročila
Blago
II.1.4)Kratek opis:

Predmet javnega naročila je nabava mobilnih RTG aparatov ter preventivno vzdrževanje opreme (vzdrževanje po navodilih proizvajalca) in korektivno vzdrževanje opreme (odprava napak) za obdobje 7 let od primopredaje opreme.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
33111000 Rentgenske naprave
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
II.2.4)Opis javnega naročila:

Predmet javnega naročila je nabava mobilnih RTG aparatov ter preventivno vzdrževanje opreme (vzdrževanje po navodilih proizvajalca) in korektivno vzdrževanje opreme (odprava napak) za obdobje 7let od primopredaje opreme.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 84
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 12/11/2020
Lokalni čas: 14:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Slovenščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do: 12/05/2021
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 12/11/2020
Lokalni čas: 15:00

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov
Uporabljeno bo elektronsko plačilo
VI.3)Dodatne informacije:

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 30.10.2020 12:00:00

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Univerzitetni klinični center Maribor
Poštni naslov: Ljubljanska ulica 5
Kraj: Maribor
Poštna številka: 2000
Država: Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
12/10/2020