Leveringen - 488248-2020

16/10/2020    S202

Polen-Wroclaw: Aardolieproducten, brandstof, elektriciteit en andere energiebronnen

2020/S 202-488248

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Postadres: ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12–14
Plaats: Wrocław
NUTS-code: PL51 Dolnośląskie
Postcode: 50-411
Land: Polen
Contactpersoon: Anna Holeniewska
E-mail: zamowienia.publiczne@dolnyslask.pl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.umwd.dolnyslask.pl
Adres van het kopersprofiel: http://bip.umwd.dolnyslask.pl/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Agencja Rozwoju Regionalnego „Arleg" S.A.
Postadres: ul. M. Rataja 26
Plaats: Legnica
NUTS-code: PL51 Dolnośląskie
Postcode: 59-220
Land: Polen
E-mail: magda.roicka@arleg.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.arleg.eu
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Biuro Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Postadres: ul. Wybrzeże Słowackiego 12–14
Plaats: Wrocław
NUTS-code: PL51 Dolnośląskie
Postcode: 50-411
Land: Polen
E-mail: andrzej.rakowski@dolnyslask.pl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.dolnyslask.pl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.
Postadres: al. Kasztanowa 3a–5
Plaats: Wrocław
NUTS-code: PL51 Dolnośląskie
Postcode: 53-125
Land: Polen
E-mail: agnieszka.ignor@dawg.pl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.dawg.pl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Dolnośląska Szkoła Policealna Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie we Wroclawiu
Postadres: ul. Stawowa 24
Plaats: Wrocław
NUTS-code: PL51 Dolnośląskie
Postcode: 50-018
Land: Polen
E-mail: farmadent@wp.pl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.farmadent.wroclaw.pl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Dolnośląski Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Wałbrzychu
Postadres: ul. Strzegomska 20
Plaats: Wałbrzych
NUTS-code: PL51 Dolnośląskie
Postcode: 58-308
Land: Polen
E-mail: mowwalbrzych@op.pl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.mowwalbrzych.pl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Dolnośląski Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworze
Postadres: ul. Legnicka 16
Plaats: Jawor
NUTS-code: PL51 Dolnośląskie
Postcode: 59-400
Land: Polen
E-mail: kierownik@mowjawor.pl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.mowjawor.pl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu
Postadres: ul. Skarbowców 8a
Plaats: Wrocław
NUTS-code: PL51 Dolnośląskie
Postcode: 53-025
Land: Polen
E-mail: joanna.adamska@dodn.dolnyslask.pl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.dodn.dolnyslask.pl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
Postadres: ul. Trzebnicka 42–44
Plaats: Wrocław
NUTS-code: PL51 Dolnośląskie
Postcode: 50-230
Land: Polen
E-mail: m.marchewka@dops.wroc.pl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.dops.wroc.pl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego
Postadres: ul. Łagiewnicka 12
Plaats: Wrocław
NUTS-code: PL51 Dolnośląskie
Postcode: 50-512
Land: Polen
E-mail: logistyka@word.wroc.pl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.dord.wroc.pl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 12 dla Uczniów Niesłyszących i Słabosłyszących oraz z innymi niepełnosprawnościami im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu
Postadres: ul. Dworska 8
Plaats: Wrocław
NUTS-code: PL51 Dolnośląskie
Postcode: 54-144
Land: Polen
E-mail: szymonosw12@gmail.com
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.oswdn.wroclaw.pl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 13 dla Uczniów Niewidomych i Słabowidzących oraz z innymi niepełnosprawnościami im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu
Postadres: ul. Kamiennogórska 16
Plaats: Wrocław
NUTS-code: PL51 Dolnośląskie
Postcode: 54-034
Land: Polen
E-mail: jkkonecki@op.pl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.oswdn.pl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
Postadres: ul. Ogrodowa 5b
Plaats: Wałbrzych
NUTS-code: PL51 Dolnośląskie
Postcode: 58-306
Land: Polen
E-mail: renata.ciempa@dwup.pl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.dwup.pl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Dolnośląski Zespół Szkół Medyczno-Sportowych
Postadres: ul. Traugutta 5
Plaats: Świdnica
NUTS-code: PL51 Dolnośląskie
Postcode: 58-100
Land: Polen
E-mail: administracja@dzsms.swidnica.pl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.dzsms.swidnica.pl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Dolnośląski Zespół Szkół w Biedrzychowicach
Postadres: Biedrzychowice 20
Plaats: Olszyna
NUTS-code: PL51 Dolnośląskie
Postcode: 59-830
Land: Polen
E-mail: dzs@biedrzychowice.pl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.biedrzychowice.pl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Dolnośląski Zespół Szkół w Bożkowie
Postadres: Bożków 89 a
Plaats: Bożków
NUTS-code: PL51 Dolnośląskie
Postcode: 57-441
Land: Polen
E-mail: zsa@netgate.com.pl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.zsa-bozkow.pl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Dolnośląski Zespół Szkół w Jaworze
Postadres: ul. kard. S. Wyszyńskiego 1
Plaats: Jawor
NUTS-code: PL51 Dolnośląskie
Postcode: 59-400
Land: Polen
E-mail: medykjawor@dja.pl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.zespolszkoljawor.pl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Dolnośląski Zespół Szkół w Karpaczu
Postadres: ul. Gimnazjalna 7
Plaats: Karpacz
NUTS-code: PL51 Dolnośląskie
Land: Polen
E-mail: sekretariat@dzs.karpacz.pl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.dzs.karpacz.pl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Dolnośląski Zespół Szkół w Lubinie
Postadres: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 72
Plaats: Lubin
NUTS-code: PL51 Dolnośląskie
Postcode: 59-300
Land: Polen
E-mail: kadry@dzs.lubin.pl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.dzs.lubin.pl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu
Postadres: ul. Piłsudskiego 15/17
Plaats: Wrocław
NUTS-code: PL51 Dolnośląskie
Postcode: 50-044
Land: Polen
E-mail: zofia.weglinska@dbgitr.pl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.dbgitr.pl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Dolnośląskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr
Postadres: pl. Zamkowy 1
Plaats: Legnica
NUTS-code: PL51 Dolnośląskie
Postcode: 59-220
Land: Polen
E-mail: k.drozdowska@centrumzamek.pl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.centrumzamek.pl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o.
Postadres: ul. J. Korczaka 1
Plaats: Kamienna Góra
NUTS-code: PL51 Dolnośląskie
Postcode: 58-400
Land: Polen
E-mail: lslawinski@dcr.org.pl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.dcr.org.pl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku
Postadres: ul. Grabiszyńska 105
Plaats: Wrocław
NUTS-code: PL51 Dolnośląskie
Postcode: 53-439
Land: Polen
E-mail: azygadlewicz@dctk.wroc.pl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.dctk.wroc.pl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego sp. z o.o.
Postadres: ul. Wybrzeże J. Conrada-Korzeniowskiego 18
Plaats: Wrocław
NUTS-code: PL51 Dolnośląskie
Postcode: 50-226
Land: Polen
E-mail: mwolny@dczp.wroclaw.pl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.dczp.wroclaw.pl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze
Postadres: ul. Piłsudskiego 60
Plaats: Jelenia Góra
NUTS-code: PL51 Dolnośląskie
Postcode: 58-500
Land: Polen
E-mail: pawel.pituch@filharmonia.jgora.pl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.filharmonia.jgora.pl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu
Postadres: ul. Słowackiego 4
Plaats: Wałbrzych
NUTS-code: PL51 Dolnośląskie
Postcode: 58-300
Land: Polen
E-mail: a_simm@filharmonia-sudecka.pl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.filharmonia-sudecka.pl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Instytut Rozwoju Terytorialnego
Postadres: ul. Dawida 1a
Plaats: Wrocław
NUTS-code: PL51 Dolnośląskie
Postcode: 50-527
Land: Polen
E-mail: agnieszka.iwanicka@irt.wroc.pl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.irt.wroc.pl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Muzeum Gross-Rosen
Postadres: ul. Ofiar Gross-Rosen 26, Rogoźnica
Plaats: Goczałków
NUTS-code: PL51 Dolnośląskie
Postcode: 58-152
Land: Polen
E-mail: elzbieta.kopec@gross-rosen.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.gross-rosen.eu
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze
Postadres: ul. Matejki 28
Plaats: Jelenia Góra
NUTS-code: PL51 Dolnośląskie
Postcode: 58-500
Land: Polen
E-mail: przetargi@muzeumkarkonoskie.pl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.muzeumkarkonoskie.pl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze
Postadres: ul. Cieplicka 126A
Plaats: Jelenia Góra
NUTS-code: PL51 Dolnośląskie
Postcode: 58-570
Land: Polen
E-mail: krystyna.kiezun@999.jgora.pl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.999.jgora.pl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Pogotowie Ratunkowe w Legnicy
Postadres: ul. Dworcowa 7
Plaats: Legnica
NUTS-code: PL51 Dolnośląskie
Postcode: 59-220
Land: Polen
E-mail: w.drozd@pogotowie-legnica.pl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.pogotowie-legnica.pl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu
Postadres: ul. Ziębicka 34–38
Plaats: Wrocław
NUTS-code: PL51 Dolnośląskie
Postcode: 50-507
Land: Polen
E-mail: m.paszulewicz@pogotowie-ratunkowe.pl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.pogotowie-ratunkowe.pl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stawy Milickie S.A.
Postadres: Ruda Sułowska 20
Plaats: Milicz
NUTS-code: PL51 Dolnośląskie
Postcode: 56-300
Land: Polen
E-mail: m.zakrzacka@stawymilickie.pl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.stawymilickie.pl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A.
Postadres: ul. Zdrojowa 8
Plaats: Długopole-Zdrój
NUTS-code: PL51 Dolnośląskie
Postcode: 57-540
Land: Polen
E-mail: alfons.filip@uzdrowisko-ladek.pl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.uzdrowisko-ladek.pl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A.
Postadres: ul. Henryka Sienkiewicza 5
Plaats: Szczawno-Zdrój
NUTS-code: PL51 Dolnośląskie
Postcode: 58-310
Land: Polen
E-mail: mfajek@szczawno-jedlina.pl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.szczawno-jedlina.pl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu
Postadres: ul. Mickiewicza 1, Lubiąż
Plaats: Wołów
NUTS-code: PL51 Dolnośląskie
Postcode: 56-100
Land: Polen
E-mail: grzegorz.mydlowski@lubszpital.pl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.lubszpital.pl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Wojewódzkie Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim
Postadres: ul. Sudecka 3A
Plaats: Stronie Śląskie
NUTS-code: PL51 Dolnośląskie
Postcode: 57-550
Land: Polen
E-mail: zamowienia@wcpd.pl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.wcpd.pl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Wrocławski Teatr Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego
Postadres: al. Dębowa 16
Plaats: Wrocław
NUTS-code: PL51 Dolnośląskie
Postcode: 53-121
Land: Polen
E-mail: a.paluch@pantomima.wroc.pl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.pantomima.wroc.pl
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://bip.umwd.dolnyslask.pl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://umwd-dolnyslask.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zamówienie wspólne na zakup energii elektrycznej dla jednostek Województwa Dolnośląskiego

Referentienummer: DU-Z-IV.272.2.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09000000 Aardolieproducten, brandstof, elektriciteit en andere energiebronnen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest zamówienie wspólne na zakup energii elektrycznej dla 37 jednostek Województwa Dolnośląskiego o łącznym zapotrzebowaniu w wysokości 19 918 363,00 kWh dla 155 punktów poboru energii (PPE).

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji wspólny Zamawiający określił w istotnych postanowieniach umowy (zwanych dalej IPU) oraz w opisie przedmiotu zamówienia (zwanego dalej OPZ) stanowiącymi odpowiednio załącznik nr 5 oraz załącznik nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej SIWZ).

3. W niniejszym postępowaniu wspólny Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych (zwaną dalej Pzp).

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 6 082 950.77 PLN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL51 Dolnośląskie
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia jest zamówienie wspólne na zakup energii elektrycznej dla 37 jednostek Województwa Dolnośląskiego o łącznym zapotrzebowaniu w wysokości 19 918 363,00 kWh dla 155 punktów poboru energii (PPE).

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji Wspólny Zamawiający określił w IPU oraz w OPZ, stanowiącymi odpowiednio załącznik nr 5 oraz załącznik nr 6 do SIWZ.

3. W niniejszym postępowaniu Wspólny Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 6 082 950.77 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2021
Einde: 31/12/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1) ad. II.2.5 – Kryterium oceny ofert stanowi cena 100 %;

2) ad. II.2.7 – Wymagany termin wykonania zamówienia – dostawa energii od 1.1.2021 do 31.12.2022, z odstępstwami rozpoczęcia określonymi w OPZ, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ w zakładce „wykaz punktów ppe”.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

1. O udzielenie zamówienia publicznego może ubiegać się Wykonawca, który posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 833 ze zm.).

2. O udzielenie zamówienia publicznego może ubiegać się Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 Pzp oraz art. 24 ust.5 pkt 1, 2 i 4 Pzp.

3. Wspólny Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek, o którym mowa w pkt 1, zostanie spełniony wyłącznie, jeżeli każdy z tych Wykonawców wykaże, że spełnia ten warunek.

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt III.1 ogłoszenia, dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w pkt III.1 ogłoszenia. Z treści ww. dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. Wspólny Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji ww. dokumentów.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. Wspólny Zamawiający nie określa warunków udziału w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Cd. dot. pkt III.1.1. ogłoszenia

7. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w okolicznościach wskazanych w pkt III.1.1 pkt 2 ogłoszenia oraz że spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w pkt III.1 ogłoszenia. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE (załącznik nr 2 do SIWZ). Wspólny Zamawiający dopuszcza, aby w zakresie warunków udziału (kryteriów kwalifikacji) Wykonawca ograniczył się do wypełnienia tylko sekcji α w części IV JEDZ. Wykonawca może złożyć Wspólnemu Zamawiającemu ogólne oświadczenie poprzez udzielenie odpowiedzi „tak/nie” na pytanie, czy spełnia wymagane kryteria kwalifikacji, w konsekwencji nie musi wypełniać pozostałych sekcji w części IV JEDZ.

8. W przypadku wspólnego ubiegania się przez Wykonawców o zamówienie oświadczenie, o którym mowa w pkt 7, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

9. Wspólny Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie żąda oświadczenia, o którym mowa w pkt 7, od podwykonawców, o ile nie są oni podmiotami, na zasoby których Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

10. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu dołącza także oświadczenie, o którym mowa w pkt 7, dotyczące tych podmiotów. Niniejsze oświadczenie musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu udostępniającego.

11. Wspólny Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;

c) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

d) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

e) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wydaną zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 833 ze zm.).

Eventuele minimumeisen:

12. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 11:

1) lit. a – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp;

2) lit. b – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

13. Dokumenty/dokument, o których mowa w pkt 12, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

14. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 12, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie pkt 13 stosuje się.

15. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Wspólny Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

16. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 11 lit. a, składa dokument, o którym mowa w pkt 12 ppkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie pkt 13 stosuje się.

17. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaże Wspólnemu Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku, gdy w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta Wykonawca nie ma obowiązku złożenia ww. oświadczenia, zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych wyrażonym w odpowiedziach na pytania dotyczące znowelizowanych przepisów ustawy, zamieszczonych na stronie Urzędu Zamówień Publicznych.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. Wspólny Zamawiający nie określa warunków udziału w zakresie zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowych.

Cd. dot. pkt III.1.1 i III.1.2 ogłoszenia

18. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz.U. 2020 r. poz. 1261) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2020 r. poz. 1282).

19. W zakresie nieuregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają akty prawne, o których mowa w pkt 18.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Warunki realizacji umowy Wspólny Zamawiający określił w IPU, który stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

Zgodnie z art. 43 ust. 2b Pzp Zamawiający wyznacza termin składania ofert nie krótszy niż 15 dni z powodu pilnej potrzeby udzielenia zamówienia. Zamawiający zdecydował się zastosować art. 43 ust. 2b pkt 2 Pzp w przeprowadzeniu przedmiotowego postępowania i skrócił termin składania ofert do 15 dni. Pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert wynika z konieczności zagwarantowania ciągłości dostaw energii elektrycznej dla 37 jednostek organizacyjnych Województwa Dolnośląskiego, w ramach zamówienia wspólnego pn. „Zamówienie wspólne na zakup energii elektrycznej dla jednostek Województwa Dolnośląskiego”. Postępowanie zakłada świadczenie usługi sprzedaży energii od 1.1.2021 do 31.12.2022 (z odstępstwami zgodnie z OPZ).

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/10/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 29/10/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12–14, 50-411 Wrocław, pok. nr 122a, POLSKA

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. W niniejszym postępowaniu wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski, oferty i dokumenty oraz informacje Wspólny Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną.

2. Ofertę sporządzoną w postaci elektronicznej należy złożyć za pośrednictwem platformy przetargowej, dostępnej pod adresem https://umwd-dolnyslask.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy zgodnym z niniejszym postępowaniem. Korzystanie z platformy przetargowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.

3. Zawiadomienia, oświadczenia, dokumenty, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną powinny być przekazywane za pośrednictwem platformy przetargowej dostępnej pod adresem https://umwd-dolnyslask.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html lub pocztą elektroniczną na adres: zamowienia.publiczne@dolnyslask.pl

4. Oferta winna być sporządzona zgodnie z wymogami SIWZ na formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Załącznikiem do oferty jest „Formularz cenowy”(którego wzór stanowi załącznik nr 1.1 do SIWZ), który stanowi jej integralną część.

5. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1173). Złożenie oferty na nośniku danych lub w innej formie niż przewidziana powyżej jest niedopuszczalne.

6. Oferta sporządzona w postaci elektronicznej i oświadczenia winny być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do składania w imieniu Wykonawcy oświadczeń woli. Wykonawca składa ofertę w postaci elektronicznej wraz z wymaganymi dokumentami za pośrednictwem Platformy Przetargowej pod adresem https://umwd-dolnyslask.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html w sposób określony w SIWZ, w szczególności w załączniku nr 4 do SIWZ – Wymagania techniczne.

7. Okres związania ofertą o którym mowa w pkt IV.2.6 ogłoszenia wynosi 60 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, przy czym za pierwszy dzień ww. okresu uznaje się dzień, w którym upływa termin składania ofert. Przedłużenie okresu związania ofertą może nastąpić w warunkach określonych w art. 85 ust. 2 Pzp.

8. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Wspólny Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem sprawy: DU-Z-IV.272.2.2020 lub numerem ogłoszenia TED.

9. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17 a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Internetadres: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Określone w art. 182 Pzp

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Internetadres: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020