Leveringen - 488248-2020

16/10/2020    S202

Polska-Wrocław: Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii

2020/S 202-488248

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Adres pocztowy: ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12–14
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Kod pocztowy: 50-411
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Holeniewska
E-mail: zamowienia.publiczne@dolnyslask.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.umwd.dolnyslask.pl
Adres profilu nabywcy: http://bip.umwd.dolnyslask.pl/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Agencja Rozwoju Regionalnego „Arleg" S.A.
Adres pocztowy: ul. M. Rataja 26
Miejscowość: Legnica
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Kod pocztowy: 59-220
Państwo: Polska
E-mail: magda.roicka@arleg.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.arleg.eu
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Biuro Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Adres pocztowy: ul. Wybrzeże Słowackiego 12–14
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Kod pocztowy: 50-411
Państwo: Polska
E-mail: andrzej.rakowski@dolnyslask.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.dolnyslask.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.
Adres pocztowy: al. Kasztanowa 3a–5
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Kod pocztowy: 53-125
Państwo: Polska
E-mail: agnieszka.ignor@dawg.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.dawg.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Dolnośląska Szkoła Policealna Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie we Wroclawiu
Adres pocztowy: ul. Stawowa 24
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Kod pocztowy: 50-018
Państwo: Polska
E-mail: farmadent@wp.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.farmadent.wroclaw.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Dolnośląski Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Wałbrzychu
Adres pocztowy: ul. Strzegomska 20
Miejscowość: Wałbrzych
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Kod pocztowy: 58-308
Państwo: Polska
E-mail: mowwalbrzych@op.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.mowwalbrzych.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Dolnośląski Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworze
Adres pocztowy: ul. Legnicka 16
Miejscowość: Jawor
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Kod pocztowy: 59-400
Państwo: Polska
E-mail: kierownik@mowjawor.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.mowjawor.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu
Adres pocztowy: ul. Skarbowców 8a
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Kod pocztowy: 53-025
Państwo: Polska
E-mail: joanna.adamska@dodn.dolnyslask.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.dodn.dolnyslask.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
Adres pocztowy: ul. Trzebnicka 42–44
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Kod pocztowy: 50-230
Państwo: Polska
E-mail: m.marchewka@dops.wroc.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.dops.wroc.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego
Adres pocztowy: ul. Łagiewnicka 12
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Kod pocztowy: 50-512
Państwo: Polska
E-mail: logistyka@word.wroc.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.dord.wroc.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 12 dla Uczniów Niesłyszących i Słabosłyszących oraz z innymi niepełnosprawnościami im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu
Adres pocztowy: ul. Dworska 8
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Kod pocztowy: 54-144
Państwo: Polska
E-mail: szymonosw12@gmail.com
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.oswdn.wroclaw.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 13 dla Uczniów Niewidomych i Słabowidzących oraz z innymi niepełnosprawnościami im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu
Adres pocztowy: ul. Kamiennogórska 16
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Kod pocztowy: 54-034
Państwo: Polska
E-mail: jkkonecki@op.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.oswdn.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
Adres pocztowy: ul. Ogrodowa 5b
Miejscowość: Wałbrzych
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Kod pocztowy: 58-306
Państwo: Polska
E-mail: renata.ciempa@dwup.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.dwup.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Dolnośląski Zespół Szkół Medyczno-Sportowych
Adres pocztowy: ul. Traugutta 5
Miejscowość: Świdnica
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Kod pocztowy: 58-100
Państwo: Polska
E-mail: administracja@dzsms.swidnica.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.dzsms.swidnica.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Dolnośląski Zespół Szkół w Biedrzychowicach
Adres pocztowy: Biedrzychowice 20
Miejscowość: Olszyna
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Kod pocztowy: 59-830
Państwo: Polska
E-mail: dzs@biedrzychowice.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.biedrzychowice.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Dolnośląski Zespół Szkół w Bożkowie
Adres pocztowy: Bożków 89 a
Miejscowość: Bożków
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Kod pocztowy: 57-441
Państwo: Polska
E-mail: zsa@netgate.com.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zsa-bozkow.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Dolnośląski Zespół Szkół w Jaworze
Adres pocztowy: ul. kard. S. Wyszyńskiego 1
Miejscowość: Jawor
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Kod pocztowy: 59-400
Państwo: Polska
E-mail: medykjawor@dja.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zespolszkoljawor.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Dolnośląski Zespół Szkół w Karpaczu
Adres pocztowy: ul. Gimnazjalna 7
Miejscowość: Karpacz
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Państwo: Polska
E-mail: sekretariat@dzs.karpacz.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.dzs.karpacz.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Dolnośląski Zespół Szkół w Lubinie
Adres pocztowy: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 72
Miejscowość: Lubin
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Kod pocztowy: 59-300
Państwo: Polska
E-mail: kadry@dzs.lubin.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.dzs.lubin.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu
Adres pocztowy: ul. Piłsudskiego 15/17
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Kod pocztowy: 50-044
Państwo: Polska
E-mail: zofia.weglinska@dbgitr.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.dbgitr.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Dolnośląskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr
Adres pocztowy: pl. Zamkowy 1
Miejscowość: Legnica
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Kod pocztowy: 59-220
Państwo: Polska
E-mail: k.drozdowska@centrumzamek.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.centrumzamek.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. J. Korczaka 1
Miejscowość: Kamienna Góra
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Kod pocztowy: 58-400
Państwo: Polska
E-mail: lslawinski@dcr.org.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.dcr.org.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku
Adres pocztowy: ul. Grabiszyńska 105
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Kod pocztowy: 53-439
Państwo: Polska
E-mail: azygadlewicz@dctk.wroc.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.dctk.wroc.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Wybrzeże J. Conrada-Korzeniowskiego 18
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Kod pocztowy: 50-226
Państwo: Polska
E-mail: mwolny@dczp.wroclaw.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.dczp.wroclaw.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze
Adres pocztowy: ul. Piłsudskiego 60
Miejscowość: Jelenia Góra
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Kod pocztowy: 58-500
Państwo: Polska
E-mail: pawel.pituch@filharmonia.jgora.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.filharmonia.jgora.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu
Adres pocztowy: ul. Słowackiego 4
Miejscowość: Wałbrzych
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Kod pocztowy: 58-300
Państwo: Polska
E-mail: a_simm@filharmonia-sudecka.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.filharmonia-sudecka.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Instytut Rozwoju Terytorialnego
Adres pocztowy: ul. Dawida 1a
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Kod pocztowy: 50-527
Państwo: Polska
E-mail: agnieszka.iwanicka@irt.wroc.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.irt.wroc.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Muzeum Gross-Rosen
Adres pocztowy: ul. Ofiar Gross-Rosen 26, Rogoźnica
Miejscowość: Goczałków
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Kod pocztowy: 58-152
Państwo: Polska
E-mail: elzbieta.kopec@gross-rosen.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.gross-rosen.eu
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze
Adres pocztowy: ul. Matejki 28
Miejscowość: Jelenia Góra
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Kod pocztowy: 58-500
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@muzeumkarkonoskie.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.muzeumkarkonoskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze
Adres pocztowy: ul. Cieplicka 126A
Miejscowość: Jelenia Góra
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Kod pocztowy: 58-570
Państwo: Polska
E-mail: krystyna.kiezun@999.jgora.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.999.jgora.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Pogotowie Ratunkowe w Legnicy
Adres pocztowy: ul. Dworcowa 7
Miejscowość: Legnica
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Kod pocztowy: 59-220
Państwo: Polska
E-mail: w.drozd@pogotowie-legnica.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pogotowie-legnica.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu
Adres pocztowy: ul. Ziębicka 34–38
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Kod pocztowy: 50-507
Państwo: Polska
E-mail: m.paszulewicz@pogotowie-ratunkowe.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pogotowie-ratunkowe.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Stawy Milickie S.A.
Adres pocztowy: Ruda Sułowska 20
Miejscowość: Milicz
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Kod pocztowy: 56-300
Państwo: Polska
E-mail: m.zakrzacka@stawymilickie.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.stawymilickie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A.
Adres pocztowy: ul. Zdrojowa 8
Miejscowość: Długopole-Zdrój
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Kod pocztowy: 57-540
Państwo: Polska
E-mail: alfons.filip@uzdrowisko-ladek.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.uzdrowisko-ladek.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A.
Adres pocztowy: ul. Henryka Sienkiewicza 5
Miejscowość: Szczawno-Zdrój
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Kod pocztowy: 58-310
Państwo: Polska
E-mail: mfajek@szczawno-jedlina.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.szczawno-jedlina.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu
Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 1, Lubiąż
Miejscowość: Wołów
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Kod pocztowy: 56-100
Państwo: Polska
E-mail: grzegorz.mydlowski@lubszpital.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.lubszpital.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wojewódzkie Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim
Adres pocztowy: ul. Sudecka 3A
Miejscowość: Stronie Śląskie
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Kod pocztowy: 57-550
Państwo: Polska
E-mail: zamowienia@wcpd.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.wcpd.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wrocławski Teatr Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego
Adres pocztowy: al. Dębowa 16
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Kod pocztowy: 53-121
Państwo: Polska
E-mail: a.paluch@pantomima.wroc.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pantomima.wroc.pl
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.umwd.dolnyslask.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://umwd-dolnyslask.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zamówienie wspólne na zakup energii elektrycznej dla jednostek Województwa Dolnośląskiego

Numer referencyjny: DU-Z-IV.272.2.2020
II.1.2)Główny kod CPV
09000000 Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest zamówienie wspólne na zakup energii elektrycznej dla 37 jednostek Województwa Dolnośląskiego o łącznym zapotrzebowaniu w wysokości 19 918 363,00 kWh dla 155 punktów poboru energii (PPE).

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji wspólny Zamawiający określił w istotnych postanowieniach umowy (zwanych dalej IPU) oraz w opisie przedmiotu zamówienia (zwanego dalej OPZ) stanowiącymi odpowiednio załącznik nr 5 oraz załącznik nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej SIWZ).

3. W niniejszym postępowaniu wspólny Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych (zwaną dalej Pzp).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 6 082 950.77 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest zamówienie wspólne na zakup energii elektrycznej dla 37 jednostek Województwa Dolnośląskiego o łącznym zapotrzebowaniu w wysokości 19 918 363,00 kWh dla 155 punktów poboru energii (PPE).

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji Wspólny Zamawiający określił w IPU oraz w OPZ, stanowiącymi odpowiednio załącznik nr 5 oraz załącznik nr 6 do SIWZ.

3. W niniejszym postępowaniu Wspólny Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 6 082 950.77 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1) ad. II.2.5 – Kryterium oceny ofert stanowi cena 100 %;

2) ad. II.2.7 – Wymagany termin wykonania zamówienia – dostawa energii od 1.1.2021 do 31.12.2022, z odstępstwami rozpoczęcia określonymi w OPZ, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ w zakładce „wykaz punktów ppe”.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia publicznego może ubiegać się Wykonawca, który posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 833 ze zm.).

2. O udzielenie zamówienia publicznego może ubiegać się Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 Pzp oraz art. 24 ust.5 pkt 1, 2 i 4 Pzp.

3. Wspólny Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek, o którym mowa w pkt 1, zostanie spełniony wyłącznie, jeżeli każdy z tych Wykonawców wykaże, że spełnia ten warunek.

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt III.1 ogłoszenia, dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w pkt III.1 ogłoszenia. Z treści ww. dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. Wspólny Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji ww. dokumentów.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Wspólny Zamawiający nie określa warunków udziału w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Cd. dot. pkt III.1.1. ogłoszenia

7. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w okolicznościach wskazanych w pkt III.1.1 pkt 2 ogłoszenia oraz że spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w pkt III.1 ogłoszenia. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE (załącznik nr 2 do SIWZ). Wspólny Zamawiający dopuszcza, aby w zakresie warunków udziału (kryteriów kwalifikacji) Wykonawca ograniczył się do wypełnienia tylko sekcji α w części IV JEDZ. Wykonawca może złożyć Wspólnemu Zamawiającemu ogólne oświadczenie poprzez udzielenie odpowiedzi „tak/nie” na pytanie, czy spełnia wymagane kryteria kwalifikacji, w konsekwencji nie musi wypełniać pozostałych sekcji w części IV JEDZ.

8. W przypadku wspólnego ubiegania się przez Wykonawców o zamówienie oświadczenie, o którym mowa w pkt 7, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

9. Wspólny Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie żąda oświadczenia, o którym mowa w pkt 7, od podwykonawców, o ile nie są oni podmiotami, na zasoby których Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

10. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu dołącza także oświadczenie, o którym mowa w pkt 7, dotyczące tych podmiotów. Niniejsze oświadczenie musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu udostępniającego.

11. Wspólny Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;

c) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

d) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

e) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wydaną zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 833 ze zm.).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

12. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 11:

1) lit. a – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp;

2) lit. b – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

13. Dokumenty/dokument, o których mowa w pkt 12, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

14. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 12, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie pkt 13 stosuje się.

15. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Wspólny Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

16. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 11 lit. a, składa dokument, o którym mowa w pkt 12 ppkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie pkt 13 stosuje się.

17. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaże Wspólnemu Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku, gdy w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta Wykonawca nie ma obowiązku złożenia ww. oświadczenia, zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych wyrażonym w odpowiedziach na pytania dotyczące znowelizowanych przepisów ustawy, zamieszczonych na stronie Urzędu Zamówień Publicznych.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Wspólny Zamawiający nie określa warunków udziału w zakresie zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowych.

Cd. dot. pkt III.1.1 i III.1.2 ogłoszenia

18. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz.U. 2020 r. poz. 1261) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2020 r. poz. 1282).

19. W zakresie nieuregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają akty prawne, o których mowa w pkt 18.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy Wspólny Zamawiający określił w IPU, który stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 43 ust. 2b Pzp Zamawiający wyznacza termin składania ofert nie krótszy niż 15 dni z powodu pilnej potrzeby udzielenia zamówienia. Zamawiający zdecydował się zastosować art. 43 ust. 2b pkt 2 Pzp w przeprowadzeniu przedmiotowego postępowania i skrócił termin składania ofert do 15 dni. Pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert wynika z konieczności zagwarantowania ciągłości dostaw energii elektrycznej dla 37 jednostek organizacyjnych Województwa Dolnośląskiego, w ramach zamówienia wspólnego pn. „Zamówienie wspólne na zakup energii elektrycznej dla jednostek Województwa Dolnośląskiego”. Postępowanie zakłada świadczenie usługi sprzedaży energii od 1.1.2021 do 31.12.2022 (z odstępstwami zgodnie z OPZ).

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/10/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 29/10/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12–14, 50-411 Wrocław, pok. nr 122a, POLSKA

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. W niniejszym postępowaniu wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski, oferty i dokumenty oraz informacje Wspólny Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną.

2. Ofertę sporządzoną w postaci elektronicznej należy złożyć za pośrednictwem platformy przetargowej, dostępnej pod adresem https://umwd-dolnyslask.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy zgodnym z niniejszym postępowaniem. Korzystanie z platformy przetargowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.

3. Zawiadomienia, oświadczenia, dokumenty, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną powinny być przekazywane za pośrednictwem platformy przetargowej dostępnej pod adresem https://umwd-dolnyslask.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html lub pocztą elektroniczną na adres: zamowienia.publiczne@dolnyslask.pl

4. Oferta winna być sporządzona zgodnie z wymogami SIWZ na formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Załącznikiem do oferty jest „Formularz cenowy”(którego wzór stanowi załącznik nr 1.1 do SIWZ), który stanowi jej integralną część.

5. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1173). Złożenie oferty na nośniku danych lub w innej formie niż przewidziana powyżej jest niedopuszczalne.

6. Oferta sporządzona w postaci elektronicznej i oświadczenia winny być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do składania w imieniu Wykonawcy oświadczeń woli. Wykonawca składa ofertę w postaci elektronicznej wraz z wymaganymi dokumentami za pośrednictwem Platformy Przetargowej pod adresem https://umwd-dolnyslask.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html w sposób określony w SIWZ, w szczególności w załączniku nr 4 do SIWZ – Wymagania techniczne.

7. Okres związania ofertą o którym mowa w pkt IV.2.6 ogłoszenia wynosi 60 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, przy czym za pierwszy dzień ww. okresu uznaje się dzień, w którym upływa termin składania ofert. Przedłużenie okresu związania ofertą może nastąpić w warunkach określonych w art. 85 ust. 2 Pzp.

8. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Wspólny Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem sprawy: DU-Z-IV.272.2.2020 lub numerem ogłoszenia TED.

9. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Określone w art. 182 Pzp

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/10/2020