Lieferungen - 488250-2020

16/10/2020    S202

Belgien-Willebroek: Fleisch

2020/S 202-488250

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: OCMW Willebroek
Nationale Identifikationsnummer: BE0212184035
Postanschrift: Pastorijstraat 1
Ort: Willebroek
NUTS-Code: BE212 Arr. Mechelen
Postleitzahl: 2830
Land: Belgien
Kontaktstelle(n): mevrouw Anitta Valkenborghs
E-Mail: anitta.valkenborghs@willebroek.be
Telefon: +32 38669115
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.willebroek.be
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/399/89/2020
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf regionaler oder lokaler Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Sozialwesen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Leveren van vers vlees en fijne vleeswaren aan centrale keuken OCMW Willebroek

Referenznummer der Bekanntmachung: 2020198
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
15110000 Fleisch
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Zie II.2.4)

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
15100000 Tierische Erzeugnisse, Fleisch und Fleischerzeugnisse
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BE212 Arr. Mechelen
Hauptort der Ausführung:

OCMW Willebroek - Keuken, Westzavelland 42 te 2830 Willebroek.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Leveren van vers vlees en fijne vleeswaren aan centrale keuken OCMW Willebroek.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Kwaliteit / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Service / Gewichtung: 15
Qualitätskriterium - Name: HACCP / Gewichtung: 15
Preis - Gewichtung: 40
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/02/2021
Ende: 31/01/2022
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Niet gespecifieerd.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

— Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.6.2016,

— Uittreksel uit het Centraal Strafregister op naam van de firma (afgeleverd door de FOD Justitie).

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. bankattest: een bankattest moet niet toegevoegd worden op het moment van de inschrijving. Het bestuur behoudt zich het recht toe om alvorens tot sluiting van de opdracht over te gaan alsnog de voorlegging van een bankattest te vragen aan de inschrijver. De kandidaten worden met andere woorden geselecteerd onder een mogelijks voorbehoud van het voorleggen van een bankattest.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. Het volstaat dat het bankattest voorgelegd wordt bij sluiting van de opdracht. In voorkomend geval worden de kandidaten geselecteerd onder voorbehoud van het voorleggen van een bankattest.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. referentielijst van een aantal gelijkaardige instellingen, met vermelding van de jaarlijkse omzet gedurende het afgelopen jaar (2019) en de contactpersoon;

2. een volledige prijslijst van de producten die kunnen geleverd worden buiten deze opgesomd in de inventaris van betreffend prijsaanvraag. De prijslijst mag bestaan uit een catalogus of een duidelijke met tekstverwerker opgestelde lijst;

3. een kopie van de geldige FAVV vergunning op naam van de inschrijver voor een inrichting waar voedingsmiddelen gefabriceerd of in de handel gebracht worden, uitgereikt door het FAVV (Federaal Agentschap Van de Voedselketen);

4. monsters, beschrijvingen of foto's, waarvan de echtheid wordt aangetoond op verzoek van de aanbestedende overheid.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. Minimum vijf referenties waarvan minstens een uit de zorgsector (Woonzorgcentra) en waarvan minstens een met een minimale omzet van 100 000,00 EUR inclusief btw;

3. De FAVV-vergunning

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 16/11/2020
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Niederländisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 16/03/2021
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 16/11/2020
Ortszeit: 11:00
Ort:

Facilitaire dienst, Pastorijstraat 1 te 2830 Willebroek.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Griffie van de Raad van State
Postanschrift: Wetenschapsstraat 33
Ort: Brussel
Postleitzahl: 1040
Land: Belgien
Internet-Adresse: http://www.raadvanstate.be/?page=e-procedure&lang=nl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/10/2020